CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
Cloud Computing for Business Leaders

Cloud Computing for Business Leaders

Cloud Computing for Business Leaders

1. Tổng quan khóa học

Khóa học này dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang tìm kiếm sự hiểu biết tổng quan về điện toán đám mây. Bạn sẽ nắm được cách chiến lược đám mây hoạt động để giúp tổ chức của bạn đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Khóa học đi sâu vào giá trị kinh doanh của đám mây thông qua các ví dụ về khách hàng, các xu hướng của ngành và Cloud Value Framework (Khung giá trị đám mây) - đánh giá tác động giữa chi phí và giá trị, từ đó, giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng đám mây.

Bạn cũng sẽ được chuẩn bị kiến thức về bảo mật, các chiến lược dịch chuyển đám mây để đưa ra quyết định tốt hơn.

 

2. Mục tiêu 

Học viên sẽ được trang bị kiến thức chuyên môn để đưa ra các quyết định khó khăn về khía cạnh công nghệ thông tin nhằm áp dụng giá trị của điện toán đám mây trong tổ chức của bạn.

 

3. Đối tượng

 • Các chủ doanh nghiệp
 • Các lãnh đạo
 • Các trưởng nhóm, trưởng phòng công nghệ thông tin
 • Các khối doanh nghiệp có thể quan tâm:

- Khu vực công

- Các ngân hàng chưa ứng dụng điện toán đám mây

- Các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số

 

4. Nội dung khóa học

Học phần 1: Giới thiệu khóa học

Học phần 2: Công nghệ thông tin để chuyển đổi doanh nghiệp

 • Vai trò của CNTT trong chuyển đổi doanh nghiệp
 • Sơ lược về lịch sử CNTT
 • Cách tiếp cận cũ đối với CNTT
 •  Những điều thúc đẩy khách hàng chuyển từ cơ sở hạ tầng truyền thống sang điện toán đám mây

Học phần 3: Điện toán đám mây

 • Định nghĩa điện toán đám mây
 • Đặc điểm chính của công nghệ đám mây
 • Mô hình kinh doanh đám mây
 • Các biện pháp bảo mật chính trong đám mây

Học phần 4: Giá trị kinh doanh của đám mây

 • Đề xuất giá trị khách hàng
 • Xác định ai đang sử dụng điện toán đám mây
 • Các xu hướng ngành
 • Ví dụ về khách hàng

Học phần 5: Cloud Value Framework (Khung giá trị đám mây)

 • Giới thiệu về Cloud Value Framework (Khung giá trị đám mây)
 • Tiết kiệm chi phí
 • Năng suất của nhân sự
 • Khả năng phục hồi hoạt động
 • Sự linh hoạt trong kinh doanh

Học phần 6: Bảo mật trên đám mây

 • Nguyên tắc thiết kế bảo mật trong Đám mây
 • Mô hình chia sẻ nhiệm vụ

Học phần 7: Bảo mật đám mây

 • Cơ sở hạ tầng toàn cầu AWS/Azure/GCP
 • An ninh trung tâm dữ liệu
 • Tuân thủ và Quản trị
 • Bảo vệ dữ liệu

Học phần 8: Quản lý tài chính trên đám mây

 • Giới thiệu về Quản lý tài chính trên đám mây
 • Nguyên tắc cơ bản về định giá
 • Hiểu biết về hóa đơn AWS
 • Báo cáo và lập kế hoạch

Học phần 9: Dịch chuyển lên đám mây là gì?

 • Tóm tắt các trình điều khiển và kết quả mong muốn của quá trình dịch chuyển lên đám mây
 • Xác định các yếu tố của một quá trình dịch chuyển thành công
 • Mô tả quá trình dịch chuyển AWS ba giai đoạn

Học phần 10: Đánh giá mức độ sẵn sàng dịch chuyển

 • Tóm tắt các hoạt động và mục tiêu của giai đoạn đánh giá
 • Đánh giá các công cụ để xem xét mức độ sẵn sàng cho đám mây của tổ chức
 • Mô tả các đánh giá mức độ sẵn sàng dịch chuyển và tầm quan trọng của chúng.
 • Bài tập nhóm: Đánh giá mức độ sẵn sàng dịch chuyển lên đám mây bằng công cụ áp dụng đám mây AWS

Học phần 11: Chuẩn bị cho việc dịch chuyển và hiểu các quy trình công việc liên quan

 • Tóm tắt giai đoạn huy động của quá trình
 • Thảo luận về tám luồng công việc liên quan đến dịch chuyển

Học phần 12: Hoạt động giá trị kinh doanh

 • Sử dụng một nghiên cứu điển hình về khách hàng giả lập để xem xét và áp dụng các bài học rút ra từ khóa học.

Học phần 13: Các mô hình khắc phục thảm họa

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Cloud Computing khác

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top