CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
Cloud Computing

Chương trình đào tạo khác

Cloud Computing

Cloud Computing

Lọc theo

Delivery Mode

Cloud Computing for Business Leaders

Khóa học này dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang tìm kiếm sự hiểu biết tổng quan về điện toán đám mây. Bạn sẽ nắm được cách chiến lược đám mây hoạt động để giúp tổ chức của bạn đạt được các mục tiêu kinh doanh. Khóa học đi sâu vào giá trị kinh doanh của đám mây thông qua các ví dụ về khách hàng, các xu hướng của ngành và Cloud Value Framework (Khung giá trị đám mây) - đánh giá tác động giữa chi phí và giá trị, từ đó, giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng đám mây. Bạn cũng sẽ được chuẩn bị kiến thức về bảo mật, các chiến lược dịch chuyển đám mây để đưa ra quyết định tốt hơn.
2.0 ngày

ATC-CVE - Cloud and Virtualization Essentials

Learn the business and technical perspectives of both virtualization and cloud computing. In this course, a back-to-back combination of our two-day Virtualization Essentials and two-day Cloud Essentials courses, you will learn how to adopt, operate, and govern the various technologies and business models related to virtualization and cloud computing. You will prepare to successfully complete two associated exams. Through scenario-driven learning, you will apply the principles in a realistic setting. Role-play activities present a real world connection using situations that can occur in your day-to-day life.  
4.0 ngày

ATC-TERRAFORM-BA - Terraform Basic to Advanced

Systems Administrators and DevOp Engineers have always been charged to do more with less. Defining infrastructure in code and automating its deployment helps improve operational efficiency and lower administrative overhead. In this course, Terraform - Getting Started, you'll learn foundational knowledge of Hashicorp's Terraform software, a toolset for infrastructure automation. First, you'll discover how to create and update a basic configuration. Next, you'll explore how to use provisioners, functions, and providers to expand your deployment. Finally, you'll learn how to leverage abstraction and improve code reuse with variables, state files, and modules. When you're finished with this course, you'll have the skills and knowledge of Terraform needed to write, plan, and create automated infrastructure deployments.

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top