CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
Pulse Secure

Đào tạo chính hãng

Pulse Secure

Chương trình Chứng nhận và Đào tạo Pulse Secure cung cấp kiến ​​thức và kỹ năng để nhận ra tiềm năng của bạn trong việc triển khai và duy trì quyền truy cập an toàn vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Trainocate cung cấp các khóa đào tạo và cấp chứng chỉ Pulse Secure tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp Pulse Connect Secure Training Course (PCS), Pulse Policy Secure (PPS), Pulse Secure Virtual Application Delivery (vADC), và nhiều khóa đào tạo Bảo mật khác. 

Tìm hiểu chứng chỉ
Pulse Secure

Lọc theo

Delivery Mode

VADCF - Pulse Secure Virtual Application Delivery (vADC): Foundation

This two-day course provides insight into the core functionality of the Pulse Secure Virtual Application Delivery (vADC) solution. Students will gain detailed functional knowledge of the Virtual Traffic Manager (vTM), Web Application Firewall and Services Director. Key areas include traffic management concepts, protocol support, high availability, SSL offload and scripting. Students will build their own demonstration system to show the principal functions of the product in action. 
2.0 ngày

VADCAC - Pulse Secure Virtual Application Delivery (vADC): Administration and Configuration

This three-day course provides detailed coverage of the configuration of the Pulse Secure Virtual Application Delivery (vADC) solution. Students will work with Virtual Traffic Manager (vTM), Web Application Firewall, and Services Director. Key areas include Virtual Traffic Manager deployment and configuration, basic implementation, and component configuration. Students will have the opportunity to apply their knowledge in several hands-on labs.
3.0 ngày

PPSDIC - Pulse Policy Secure (PPS): Deployment, Implementation and Configuration

This three-day course provides detailed coverage of the configuration of the Pulse Policy Secure Solution. Students will work with Pulse Policy Secure, a firewall enforcer, and configure secured access to network resources. Key areas include Pulse Policy Secure deployment, basic implementation, and component configuration. Students will have the opportunity to apply their knowledge in several hands-on labs.
3.0 ngày

PCSAC - Pulse Connect Secure (PCS): Administration and Configuration

This four-days course provides detailed coverage of the configuration of the Pulse Connect Secure solution. Students will work with Pulse Connect Secure to configure secured remote access to network resources. Key areas include Pulse Connect Secure deployment and configuration, basic implementation, and component configuration. Students will have the opportunity to apply their knowledge in several hands-on labs.
4.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top