CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Xóa bộ lọc
SC-100: Microsoft Cybersecurity Architect
Thời gian: 4 ngày
Lịch dự kiến: 09,10,16,17/09
Địa điểm:
Học phí:
AI - 050: Develop Generative AI Solutions with Azure OpenAI Service
Thời gian: 1 ngày
Lịch dự kiến: 15/09
Địa điểm:
Học phí:
Developing on AWS
Thời gian: 3 ngày
Lịch dự kiến: 29,30/09, 01/10
Địa điểm: Online
Học phí:
Cloud Operation on AWS
Thời gian: 3 ngày
Lịch dự kiến: 22,23,24/09
Địa điểm: Online
Học phí:
Architecting on AWS
Thời gian: 3 ngày
Lịch dự kiến: 15,16,17/09
Địa điểm: Online
Học phí:
AWS Cloud Practitioner Essentials
Thời gian: 1 ngày
Lịch dự kiến: 14/09
Địa điểm: Online
Học phí:
AI-102: Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution
Thời gian: 4 ngày
Lịch dự kiến: 16,17,23,24/09
Địa điểm:
Học phí:
AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies
Thời gian: 4 ngày
Lịch dự kiến: 23,24,30/09. 01/10
Địa điểm:
Học phí:

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top