CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
Tuyển dụng

Tuyển dụng

2 vị trí chờ bạn ứng tuyển

Trưởng bộ phận Quản trị dữ liệu mạng và hỗ trợ người dùng

Trưởng bộ phận Quản trị dữ liệu mạng và hỗ trợ người dùng

Ngành nghề: Ngành nghề
Số lượng: Số lượng tuyển dụng
Nơi làm việc: Tỉnh/Thành phố
Mức lương: Mức lương
Hình thức làm việc: Hình thức làm việc
Số năm kinh nghiệm: Kinh nghiệm

Hạn nộp: Hết ngày 01/03/2022

Tìm hiểu thêm
Trưởng bộ phận Quản trị dữ liệu mạng

Trưởng bộ phận Quản trị dữ liệu mạng

Ngành nghề: Ngành nghề
Số lượng: Số lượng tuyển dụng
Nơi làm việc: Tỉnh/Thành phố
Mức lương: Mức lương
Hình thức làm việc: Hình thức làm việc
Số năm kinh nghiệm: Kinh nghiệm

Hạn nộp: Hết ngày 01/03/2022

Tìm hiểu thêm

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top