CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
Microsoft

Đào tạo chính hãng

Microsoft

Trainocate Vietnam - Microsoft Authorized Partner cung cấp khoá học ủy quyền của Microsoft, cung cấp một loạt các chương trình đào tạo Microsoft cho các doanh nghiệp và người dùng để tối đa hóa các kỹ năng trong công việc.

Tìm hiểu chứng chỉ
Microsoft

Lọc theo

Technology Microsoft

Delivery Mode

DP-900 - Microsoft Azure Data Fundamentals

Thời lượng: 1 ngày Khóa học này sẽ cung cấp kiến thức ở mức độ cơ bản về các khái niệm đám mây; dịch vụ cốt lõi của Azure; và các tính năng cũng như công cụ quản lý Azure.
1.0 ngày

AI-050 - Develop Generative AI Solutions with Azure OpenAI Service

Thời lượng: 1,0 ngày Dịch vụ Azure OpenAI cung cấp quyền truy cập vào các mô hình ngôn ngữ lớn mạnh mẽ của OpenAI như GPT; mô hình đằng sau dịch vụ ChatGPT phổ biến. Những mô hình này cho phép các giải pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) khác nhau hiểu, trò chuyện và tạo nội dung. Người dùng có thể truy cập dịch vụ thông qua API REST, SDK và Azure OpenAI Studio. Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách cung cấp dịch vụ Azure OpenAI, triển khai các mô hình và sử dụng chúng trong các ứng dụng AI tổng hợp.
1 ngày

SC-100 - Microsoft Cybersecurity Architect

Thời lượng: 4,0 ngày Đây là khóa học nâng cao, trình độ chuyên gia. Mặc dù không bắt buộc phải tham dự nhưng sinh viên được khuyến khích thi và đậu một chứng chỉ cấp liên kết khác về danh mục bảo mật, tuân thủ và nhận dạng (chẳng hạn như AZ-500, SC-200 hoặc SC-300) trước khi tham gia lớp học này.
4 ngày

AZ-104: Microsoft Azure Administrator

Khóa học này dành cho Azure Administrator. Azure Administrator là người triển khai, quản lý và giám sát danh tính, lưu trữ, máy tính và mạng ảo trong môi trường cloud. Azure Administrator sẽ cung cấp, sắp xếp, giám sát và điều chỉnh các tài nguyên một cách phù hợp.
4.0 ngày

AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure

Khóa học này hướng dẫn các lập trình viên cách tạo các giải pháp end-to-end trong Microsoft Azure. Học viên sẽ học cách triển khai các giải pháp trên Azure, tạo các chức năng Azure, triển khai và quản lý các ứng dụng Web, phát triển các giải pháp sử dụng lưu trữ Azure, triển khai xác thực và ủy quyền, đồng thời bảo mật các giải pháp bằng cách sử dụng KeyVault và Managed Identities. Học viên cũng sẽ học cách kết nối và sử dụng các dịch vụ Azure với các dịch vụ của bên thứ ba, đồng thời đưa các mô hình dựa trên sự kiện và bản tin trong các giải pháp của mình. Khóa học cũng bao gồm giám sát, khắc phục sự cố và tối ưu hóa các giải pháp Azure.  
5.0 ngày

AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies

Khóa học này cung cấp cho các Chuyên gia Bảo mật CNTT kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để triển khai các biện pháp kiểm soát bảo mật, duy trì trạng thái bảo mật của tổ chức cũng như xác định và khắc phục các lỗ hổng bảo mật. Khóa học này bao gồm bảo mật cho danh tính và quyền truy cập, bảo vệ nền tảng, dữ liệu và ứng dụng cũng như các hoạt động bảo mật.
4.0 ngày

AZ-400: Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions

Khóa học này cung cấp kiến thức và kỹ năng để thiết kế và triển khai các quy trình và thực hành DevOps trên Azure. Học viên sẽ học cách lập kế hoạch cho DevOps, sử dụng kiểm soát nguồn, mở rộng quy mô Git cho một doanh nghiệp, thiết kế chiến lược quản lý dependency, quản lý bảo mật, thực hiện tích hợp liên tục, thực hiện chiến lược xây dựng container, thiết kế chiến lược phát hành, thiết lập bản phát hành (release) quy trình quản lý, thực hiện một mẫu triển khai và tối ưu hóa các cơ chế phản hồi.
4.0 ngày

AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Khóa học này hướng dẫn Kiến trúc sư Giải pháp Azure cách thiết kế các giải pháp cơ sở hạ tầng. Các chủ đề của khóa học bao gồm quản trị, máy tính, kiến ​​trúc ứng dụng, lưu trữ, tích hợp dữ liệu, xác thực, mạng và chuyển đổi. Khóa học kết hợp bài giảng với case study để chứng minh các nguyên tắc thiết kế kiến ​​trúc cơ bản.
4.0 ngày

AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals

Khóa đào tạo này giới thiệu các khái niệm cơ bản liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và các dịch vụ trong Microsoft Azure có thể được sử dụng để tạo ra các giải pháp AI. Khóa học không hướng tới việc giúp học viên trở thành nhà khoa học dữ liệu hoặc nhà phát triển phần mềm chuyên nghiệp, mà nhằm nâng cao nhận thức về khối lượng công việc phổ biến của AI và khả năng xác định các dịch vụ Azure.
1.0 ngày

DP-203T00-A: Data Engineering on Microsoft Azure

Trong khóa đào tạo này, học viên sẽ tìm hiểu về các mẫu và thực hành kỹ thuật dữ liệu liên quan đến việc làm việc với các giải pháp phân tích hàng loạt và thời gian thực bằng cách sử dụng các công nghệ nền tảng dữ liệu Azure. Học viên sẽ bắt đầu bằng cách hiểu các công nghệ máy tính và lưu trữ cốt lõi được sử dụng để xây dựng một giải pháp phân tích.
4 ngày

DP-300: Administering Relational Databases on Microsoft Azure

Khóa học này cung cấp cho học viên kiến ​​thức và kỹ năng để quản trị cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu SQL Server cho đám mây, tại chỗ, cơ sở dữ liệu quan hệ kết hợp. Ngoài ra, khóa học sẽ phù hợp với những người làm việc với các dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ Microsoft PaaS hay các cá nhân phát triển các ứng dụng cung cấp nội dung từ cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên SQL.
4.0 ngày

DP-100: Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure

Tìm hiểu cách vận hành các giải pháp học máy ở quy mô đám mây bằng Azure Machine Learning. Khóa học này dạy bạn tận dụng kiến thức hiện có về Python và học máy để quản lý việc nhập và chuẩn bị dữ liệu, đào tạo và triển khai mô hình cũng như giám sát giải pháp học máy trong Microsoft Azure.
3 ngày

AZ-020: Microsoft Azure solutions for AWS developers

Khóa học này được thiết kế để đào tạo cho các nhà phát triển AWS (Amazon Web Services) cách chuẩn bị các giải pháp end-to-end trong Microsoft Azure. Trong khóa học này, bạn sẽ xây dựng các giải pháp Azure App Service Web App và Azure Functions, sử dụng bộ lưu trữ blob hoặc Cosmos DB trong các giải pháp, triển khai các giải pháp đám mây an toàn bao gồm xác thực và ủy quyền người dùng, triển khai quản lý API và phát triển các giải pháp dựa trên sự kiện và tin nhắn, và giám sát, khắc phục sự cố và tối ưu hóa các giải pháp Azure của bạn. Bạn sẽ tìm hiểu cách các nhà phát triển sử dụng dịch vụ Azure, tập trung bổ sung vào các tính năng và tác vụ khác với AWS và điều đó có ý nghĩa gì đối với bạn khi bạn phát triển các ứng dụng sẽ được lưu trữ bằng cách sử dụng dịch vụ Azure.
3 ngày

AZ-030: Microsoft Azure technologies for AWS architects

  Khóa học này nhằm hướng dẫn các Solutions Architect (đã từng thiết kế trên AWS) cách chuyển những yêu cầu kinh doanh thành các giải pháp an toàn và đáng tin cậy cho Azure. Các bài học bao gồm ảo hóa, tự động hóa, mạng, lưu trữ, danh tính, bảo mật, nền tảng dữ liệu và cơ sở hạ tầng ứng dụng. Khóa học này mô tả cách các quyết định trong mỗi lĩnh vực chủ đề ảnh hưởng đến một giải pháp tổng thể.
4.0 ngày

AZ-220T00-A: Microsoft Azure IoT Developer

Khóa đào tạo này cung cấp cho học viên các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để tạo và duy trì thành công các phần đám mây và các phần biên của giải pháp Azure IoT. Khóa học bao gồm phạm vi toàn diện về các dịch vụ Azure IoT cốt lõi như Trung tâm IoT, Dịch vụ cung cấp thiết bị, Phân tích luồng Azure, Thông tin chi tiết về chuỗi thời gian, v.v. Ngoài trọng tâm về các dịch vụ Azure PaaS, khóa học bao gồm các phần về IoT Edge, quản lý thiết bị, giám sát và khắc phục sự cố, các mối quan tâm về bảo mật, Azure Digital Twins và Azure IoT Central.
4.0 ngày

AZ-600T00: Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack Hub

Khóa học này dạy cho các quản trị viên Azure và những người vận hành Azure Stack Hub cách lập kế hoạch, triển khai, đóng gói, cập nhật và duy trì cơ sở hạ tầng Azure Stack Hub. Các bài học bao gồm triển khai Azure Stack Hub, quản lý Thị trường Azure Stack Hub, cung cấp Dịch vụ ứng dụng và nhà cung cấp tài nguyên của Event Hub, quản lý đăng ký Azure Stack Hub và duy trì tình trạng hệ thống.
4.0 ngày

AI-102T00: Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution

Khóa học này dành cho các nhà phát triển phần mềm muốn xây dựng các ứng dụng AI sử dụng Azure Cognitive Services, Azure Cognitive Search, and Microsoft Bot Framework. Khóa học này sẽ sử dụng C # hoặc Python làm ngôn ngữ lập trình
4.0 ngày

AZ-140T00-A: Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop

  Khóa đào tạo này dạy cho quản trị viên Azure cách lập kế hoạch, cung cấp và quản lý trải nghiệm virtual desktop cũng như remote app trên Azure. Học viên sẽ học thông qua sự kết hợp giữa bài giảng và học hands-on lab để triển khai các ứng dụng, virtual desktop trên Azure Virtual Desktop và tối ưu hóa chúng để chạy trong multi-session virtual environment.
4.0 ngày

FEEDBACK học viên

1/1

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top