CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
DP-100: Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure

DP-100: Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure

DP-100: Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure

Tổng quan

Thời lượng: 3 ngày

Tìm hiểu cách vận hành các giải pháp học máy ở quy mô đám mây bằng Azure Machine Learning. Khóa học này dạy bạn tận dụng kiến thức hiện có về Python và học máy để quản lý việc nhập và chuẩn bị dữ liệu, đào tạo và triển khai mô hình cũng như giám sát giải pháp học máy trong Microsoft Azure.

Nội dung khóa học

Module 1: Giới thiệu về Azure Machine Learning

Trong học phần này, bạn sẽ học cách cung cấp không gian làm việc Azure Machine Learning và sử dụng nó để quản lý các thành phần như dữ liệu, máy tính, mã đào tạo mô hình, số liệu đã ghi và các mô hình được đào tạo. Bạn sẽ học cách sử dụng giao diện studio Azure Machine Learning dựa trên web cũng như Azure Machine Learning SDK và các công cụ dành cho nhà phát triển như Visual Studio Code và Jupyter Notebooks để làm việc với các nội dung trong không gian làm việc của bạn.

Những bài học

 • Giới thiệu về Học máy Azure
 • Làm việc với Azure Machine Learning

Lab: Tạo không gian làm việc Azure Machine Learning

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể

 • Cung cấp không gian làm việc Azure Machine Learning
 • Sử dụng các công cụ và mã để làm việc với Azure Machine Learning

 

Module 2: Học máy không mã

Học phần này giới thiệu các công cụ trực quan của Automated Machine Learning and Designer mà bạn có thể sử dụng để đào tạo, đánh giá và triển khai các mô hình học máy mà không cần viết bất kỳ mã nào.

Các bài học

 • Học máy tự động
 • Azure Machine Learning Designer

Lab: Sử dụng Học máy tự động

Lab: Sử dụng Azure Machine Learning Designer

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể

 • Sử dụng máy học tự động để đào tạo mô hình máy học
 • Sử dụng trình thiết kế Azure Machine Learning để đào tạo một mô hình

 

Module 3: Chạy thử nghiệm và mô hình đào tạo

Trong học phần này, bạn sẽ bắt đầu với các thử nghiệm quá trình xử lý dữ liệu và mã đào tạo mô hình, đồng thời sử dụng chúng để đào tạo các mô hình học máy.

Các bài học

 • Giới thiệu về Thử nghiệm
 • Đào tạo và Đăng ký Mô hình

Phòng thí nghiệm: Chạy thử nghiệm

Lab: Mô hình đào tạo

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể

 • Chạy thử nghiệm dựa trên mã trong không gian làm việc Azure Machine Learning
 • Đào tạo và đăng ký các mô hình học máy

 

Module 4: Làm việc với dữ liệu

Dữ liệu là yếu tố cơ bản trong bất kỳ khối lượng công việc học máy nào, vì vậy trong mô-đun này, bạn sẽ học cách tạo và quản lý kho dữ liệu và bộ dữ liệu trong không gian làm việc Azure Machine Learning cũng như cách sử dụng chúng trong các thử nghiệm đào tạo mô hình.

Các bài học

 • Làm việc với Kho dữ liệu
 • Làm việc với Datasets

Lab: Làm việc với dữ liệu

Sau khi hoàn thành học phần này, bạn sẽ có thể

 • Tạo và sử dụng kho dữ liệu
 • Tạo và sử dụng bộ dữ liệu

 

Module 5: Làm việc với Compute

Một trong những lợi ích chính của đám mây là khả năng tận dụng tài nguyên máy tính theo yêu cầu và sử dụng chúng để mở rộng quy trình học máy đến một mức độ không khả thi trên phần cứng của chính bạn. Trong học phần này, bạn sẽ học cách quản lý môi trường thử nghiệm để đảm bảo tính nhất quán trong thời gian chạy cho các thử nghiệm cũng như cách tạo và sử dụng các mục tiêu tính toán cho các lần chạy thử nghiệm.

Các bài học

 • Làm việc với Môi trường
 • Làm việc với các Mục tiêu Tính toán

Lab: Làm việc với Máy tính

Sau khi hoàn thành học phần này, bạn sẽ có thể

 • Tạo và sử dụng môi trường
 • Tạo và sử dụng các mục tiêu tính toán

 

Module 6: Điều phối hoạt động với Pipelines

Bây giờ bạn đã hiểu kiến ​​thức cơ bản về việc chạy khối lượng công việc dưới dạng thử nghiệm tận dụng tài nguyên dữ liệu và tính toán tài nguyên, đã đến lúc tìm hiểu cách sắp xếp các khối lượng công việc này dưới dạng Pipeline của các bước được kết nối. Các pipeline  là chìa khóa để triển khai giải pháp Vận hành Máy học (ML Ops) hiệu quả trong Azure, vì vậy bạn sẽ khám phá cách xác định và chạy chúng trong học phần này.

Các bài học

 • Giới thiệu về Pipeline
 • Xuất bản và chạy Pipeline

Lab: Tạo một đường ống

Sau khi hoàn thành học phần này, bạn có thể

 • Tạo Pipeline để tự động hóa quy trình công việc học máy
 • Xuất bản và chạy các dịch vụ đường ống

 

Module 7: Triển khai và sử dụng các mô hình

Các mô hình được thiết kế để giúp đưa ra quyết định thông qua các dự đoán, vì vậy chúng chỉ hữu ích khi được triển khai và có sẵn để ứng dụng sử dụng. Trong mô-đun này, hãy tìm hiểu cách triển khai các mô hình cho hội nghị thời gian thực và cho hội nghị hàng loạt.

Các bài học

 • Tham khảo thời gian thực
 • Tham khảo hàng loạt
 • Tích hợp và phân phối liên tục

Lab: Tạo Dịch vụ Hội nghị Thời gian Thực

Lab: Tạo Dịch vụ Hội nghị Hàng loạt

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể

 • Xuất bản mô hình dưới dạng Real-time Inferencing Service
 • Xuất bản một mô hình dưới dạng Batch Inferencing Service
 • Mô tả các kỹ thuật để thực hiện tích hợp và phân phối liên tục

 

Module 8: Đào tạo các mô hình tối ưu

Đến giai đoạn này của khóa học, bạn đã học được quy trình end-to-end để đào tạo, triển khai và sử dụng các mô hình học máy; nhưng làm cách nào để đảm bảo mô hình của bạn tạo ra kết quả dự đoán tốt nhất cho dữ liệu của bạn? Trong mô-đun này, bạn sẽ khám phá cách bạn có thể sử dụng điều chỉnh siêu tham số và học máy tự động để tận dụng lợi thế của máy tính quy mô đám mây và tìm ra mô hình tốt nhất cho dữ liệu của bạn.

Các bài học

 • Điều chỉnh siêu tham số
 • Học máy tự động

Lab: Điều chỉnh Hyperparameters

Lab: Sử dụng Học máy tự động từ SDK

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể

 • Tối ưu hóa siêu tham số để đào tạo mô hình
 • Sử dụng máy học tự động để tìm mô hình tối ưu cho dữ liệu của bạn

 

Module 9: Responsible Machine Learning

Các nhà khoa học dữ liệu có nhiệm vụ đảm bảo họ phân tích dữ liệu và đào tạo các mô hình học máy một cách có trách nhiệm; tôn trọng quyền riêng tư của cá nhân, giảm thiểu thành kiến ​​và đảm bảo tính minh bạch. Mô-đun này khám phá một số cân nhắc và kỹ thuật để áp dụng các nguyên tắc học máy có trách nhiệm.

Các bài học

 • Quyền riêng tư khác biệt
 • Khả năng diễn giải mô hình
 • Fairness (Công bằng)

Lab: Khám phá sự riêng tư khác biệt

Lab: Phiên dịch các mô hình

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể

 • Áp dụng quyền riêng tư khác biệt để phân tích dữ liệu
 • Sử dụng trình giải thích để diễn giải các mô hình học máy
 • Đánh giá mô hình cho công bằng

 

Module 10: Mô hình giám sát

Sau khi một mô hình đã được triển khai, điều quan trọng là phải hiểu cách mô hình đang được sử dụng trong sản xuất và phát hiện bất kỳ sự suy giảm nào về hiệu quả của nó do sự trôi dạt dữ liệu. Mô-đun này mô tả các kỹ thuật giám sát các mô hình và dữ liệu của chúng.

Các bài học

 • Giám sát Mô hình với Thông tin chi tiết về Ứng dụng
 • Theo dõi Data Drift
 • Lab: Giám sát một Mô hình với Thông tin chi tiết về Ứng dụng
 • Lab: Theo dõi Data Drift

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể

 • Sử dụng Thông tin chi tiết về ứng dụng để theo dõi mô hình đã xuất bản
 • Theo dõi sự trôi dạt dữ liệu

Đối tượng khóa học

Khóa học này được thiết kế cho các nhà khoa học dữ liệu có kiến thức hiện có về Python và các khuôn khổ học máy như Scikit-Learn, PyTorch và Tensorflow, những người muốn xây dựng và vận hành các giải pháp máy học trên đám mây.

Kiến thức khuyến nghị

Các nhà khoa học dữ liệu Azure giỏi nên bắt đầu vai trò này với kiến ​​thức cơ bản về các khái niệm điện toán đám mây và kinh nghiệm về khoa học dữ liệu nói chung và các công cụ và kỹ thuật học máy.

Đặc biệt:

 • Tạo tài nguyên đám mây trong Microsoft Azure.
 • Sử dụng Python để khám phá và trực quan hóa dữ liệu.
 • Đào tạo và xác thực các mô hình học máy sử dụng các khuôn khổ phổ biến như Scikit-Learn, PyTorch và TensorFlow.
 • Làm việc với các thùng chứa

Để đạt được những kỹ năng tiên quyết này, hãy tham gia khóa đào tạo trực tuyến miễn phí sau đây trước khi tham gia khóa học:

 • Khám phá các khái niệm đám mây của Microsoft.
 • Tạo mô hình học máy.
 • Quản lý vùng chứa trong Azure

Nếu bạn hoàn toàn mới làm quen với khoa học dữ liệu và máy học, trước tiên hãy hoàn thành Microsoft Azure AI Fundamentals trước

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Azure Data Scientist Associate

Lịch khai giảng

DP-100: Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure
Thời gian: 3 ngày
Lịch dự kiến: 14/05
Địa điểm: Hà Nội/ TP.HCM
Học phí:

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top