CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
DP-300: Administering Relational Databases on Microsoft Azure

DP-300: Administering Relational Databases on Microsoft Azure

DP-300: Administering Relational Databases on Microsoft Azure

Tổng quan

Thời lượng: 4 ngày

Khóa học này cung cấp cho học viên kiến ​​thức và kỹ năng để quản trị cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu SQL Server cho đám mây, tại chỗ, cơ sở dữ liệu quan hệ kết hợp. Ngoài ra, khóa học sẽ phù hợp với những người làm việc với các dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ Microsoft PaaS hay các cá nhân phát triển các ứng dụng cung cấp nội dung từ cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên SQL.

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

 • Lập kế hoạch, triển khai và định cấu hình các dịch vụ Azure SQL
 • Giám sát hiệu suất cơ sở dữ liệu và điều chỉnh cơ sở dữ liệu và truy vấn để có hiệu suất tối ưu
 • Lập kế hoạch và định cấu hình High Availability Solution

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Vai trò của người quản trị cơ sở dữ liệu Azure

Mô-đun này khám phá vai trò của người quản trị cơ sở dữ liệu trong thế giới của Azure. Nó cũng cung cấp một số thông tin cơ bản có liên quan đến nội dung tổng thể. Điều này bao gồm việc xem xét các tùy chọn dựa trên SQL Server khác nhau (SQL Server in a VM, Managed Instances, and Azure SQL Database..) Sinh viên sẽ tìm hiểu tại sao mức độ tương thích là một khái niệm quan trọng khi làm việc với cơ sở dữ liệu SQL trong Azure. Học viên cũng được giới thiệu về các nền tảng cơ sở dữ liệu khác có sẵn trên Azure ngoài những nền tảng dựa trên SQL Server, đặc biệt là PostgreSQL và MySQL

Những bài học

 • Vai trò nền tảng dữ liệu Azure
 • Nền tảng và tùy chọn cơ sở dữ liệu Azure
 • Mức độ tương thích của máy chủ SQL
 • Tính năng xem trước Azure

Lab: Sử dụng Azure Portal và SQL Server Management Studio

 • Cung cấp máy chủ SQL trên máy ảo Azure
 • Kết nối với SQL Server và khôi phục bản sao lưu

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Hiểu vai trò của Quản trị viên cơ sở dữ liệu Azure vì nó phù hợp với các vai trò nền tảng dữ liệu khác
 • Có thể mô tả sự khác biệt chính giữa cơ sở dữ liệu dựa trên SQL Server op
 • Có thể mô tả sự khác biệt giữa các phiên bản và mức độ tương thích
 • Biết cách bật và tắt các tính năng xem trước

 

Mô-đun 2: Lập kế hoạch và triển khai tài nguyên nền tảng dữ liệu

Mô-đun này giới thiệu các phương pháp triển khai tài nguyên nền tảng dữ liệu trong Azure. Bạn sẽ tìm hiểu về các tùy chọn để nâng cấp và di chuyển cơ sở dữ liệu SQL hiện có sang Azure. Bạn sẽ học cách thiết lập tài nguyên Azure để lưu trữ SQL Server trên Virtual Machine, a Managed Instance, Azure SQL Database và PostgreSQL hoặc MySQL. Bạn sẽ học cách xác định tùy chọn nào là tốt nhất dựa trên các yêu cầu cụ thể bao gồm High Availability và Disaster Recovery (HADR). Họ sẽ học cách tính toán các yêu cầu tài nguyên và tạo các mẫu cho việc triển khai của họ.

Những bài học

 • Triển khai SQL Server bằng IaaS
 • Triển khai SQL Server bằng PaaS
 • Triển khai các giải pháp cơ sở dữ liệu nguồn mở trên Azure

Lab: Triển khai Cơ sở dữ liệu Azure SQL

 • Triển khai máy ảo bằng cách sử dụng mẫu ARM
 • Định cấu hình các tài nguyên cần thiết trước khi tạo cơ sở dữ liệu
 • Triển khai Cơ sở dữ liệu Azure SQL
 • Đăng ký phiên bản Cơ sở dữ liệu Azure SQL trong Azure Data Studio và xác thực kết nối
 • Triển khai PostgreSQL hoặc MySQL bằng công cụ khách để xác thực kết nối

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Triển khai các nguồn cung cấp bằng phương pháp thủ công
 • Khen thưởng một dịch vụ cung cấp cơ sở dữ liệu phù hợp dựa trên các yêu cầu
 • Định cấu hình tài nguyên cơ sở dữ liệu
 • Đánh giá và thực hiện chiến lược chuyển cơ sở dữ liệu sang Azure

 

Mô-đun 3: Triển khai môi trường an toàn

Mô-đun này khám phá các phương pháp bảo mật SQL Server Database của bạn cũng như cơ sở dữ liệu Azure SQL. Điều này bao gồm việc xem xét các tùy chọn dựa trên SQL Server khác nhau cũng như các tùy chọn Azure khác nhau để bảo mật SQL Server Database cũng như các cơ sở dữ liệu nằm trong SQL Server Database. Học viên sẽ hiểu tại sao bảo mật là quan trọng khi làm việc với cơ sở dữ liệu . Học viên cũng được giới thiệu về các nền tảng cơ sở dữ liệu khác có sẵn trên Azure ngoài những nền tảng dựa trên SQL Server, đặc biệt, Cơ sở dữ liệu Azure cho MariaDB / MySQL / PostgreSQL

Những bài học

 • Định cấu hình xác thực cơ sở dữ liệu
 • Định cấu hình ủy quyền cơ sở dữ liệu
 • Triển khai bảo mật cho dữ liệu lúc còn lại
 • Triển khai bảo mật cho dữ liệu khi vận chuyển
 • Triển khai các biện pháp kiểm soát tuân thủ đối với dữ liệu nhạy cảm

Lab: Triển khai môi trường an toàn

 • Định cấu hình quy tắc tường lửa dựa trên máy chủ bằng Azure Portal
 • Cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu Azure SQL với Azure Active Directory
 • Bật bảo mật dữ liệu nâng cao và phân loại dữ liệu
 • Quản lý quyền truy cập vào các đối tượng cơ sở dữ liệu

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Hiểu sự khác biệt giữa Windows, SQL Server và Azure Active Directory Authentication
 • Mô tả và định cấu hình cả các giải pháp mã hóa dữ liệu lúc nghỉ cũng như mã hóa khi truyền dữ liệu
 • Triển khai giải pháp độ nhạy dữ liệu

Mô-đun 4: Giám sát và tối ưu hóa Operational Resources

Mô-đun này sẽ dạy bạn về tối ưu hóa tài nguyên cho cơ sở dữ liệu của bạn được tạo bằng dịch vụ IaaS hoặc PaaS. Mô-đun này cũng bao gồm giám sát máy chủ và tài nguyên phần cứng. Nó sẽ giúp bạn làm quen với các công cụ khác nhau có sẵn để theo dõi hiệu suất và thiết lập đường cơ sở. Bạn sẽ học cách diễn giải các chỉ số hiệu suất cho các tài nguyên quan trọng nhất. Bạn cũng sẽ học cách khắc phục sự cố hiệu suất cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng Azure SQL Database Intelligent Insights.

Những bài học

 • Đường cơ sở và Giám sát Hiệu suất
 • Nguyên nhân chính của các vấn đề về hiệu suất
 • Định cấu hình tài nguyên để có hiệu suất tối ưu
 • Cấu hình cơ sở dữ liệu người dùng
 • Các nhiệm vụ bảo trì liên quan đến hiệu suất

Lab: Giám sát và Tối ưu hóa Tài nguyên

 • Cô lập các vấn đề về CPU
 • Sử dụng Cửa hàng truy vấn quan sát các vấn đề chặn
 • Phát hiện và sửa chữa các vấn đề phân mảnh

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Theo dõi hoạt động và so sánh với đường cơ sở
 • Xác định các nhiệm vụ bảo trì liên quan đến hiệu suất
 • Xác định nguyên nhân chính của các vấn đề về hiệu suất
 • Định cấu hình tài nguyên để có hiệu suất tối ưu
 • Định cấu hình cơ sở dữ liệu người dùng để có hiệu suất tối ưu

 

Mô-đun 5: Tối ưu hóa Query Performance

Kế hoạch thực thi truy vấn có thể là khía cạnh quan trọng nhất của hiệu suất cơ sở dữ liệu. Cải thiện các kế hoạch tồi chắc chắn là một lĩnh vực mà một lượng nỗ lực nhỏ có thể mang lại những cải tiến to lớn. Mặc dù các vấn đề về phần cứng có thể hạn chế hiệu suất truy vấn, nhưng việc cải thiện phần cứng thường mang lại nhiều nhất là cải thiện hiệu suất trong phạm vi 10-20%. Các quản trị viên cơ sở dữ liệu thường gặp phải các truy vấn không được tối ưu hóa, có thống kê cũ hoặc thiếu, có chỉ mục bị thiếu hoặc lựa chọn thiết kế cơ sở dữ liệu kém dẫn đến công cụ cơ sở dữ liệu làm nhiều việc hơn mức cần thiết để trả về kết quả cho một truy vấn nhất định. Việc cải thiện các kế hoạch đôi khi có thể mang lại những cải thiện về hiệu suất trong phạm vi 100-200% hoặc hơn thế nữa, có nghĩa là sau khi cải thiện một kế hoạch với các chỉ mục hoặc thống kê tốt hơn, một truy vấn có thể chạy nhanh gấp hai hoặc ba lần! Mô-đun này cung cấp chi tiết về cách phân tích hiệu suất truy vấn riêng lẻ và xác định nơi có thể thực hiện các cải tiến.

Những bài học

 • Hiểu các kế hoạch truy vấn SQL Server
 • Khám phá thiết kế cơ sở dữ liệu dựa trên hiệu suất
 • Đánh giá Cải thiện Hiệu suất

Lab: Khắc phục sự cố Query Performance

 • Xác định các vấn đề với thiết kế cơ sở dữ liệu AdventureWorks2017
 • Cô lập các khu vực có vấn đề trong các truy vấn hoạt động kém trong AdventureWorks2017
 • Sử dụng Query Store để phát hiện và xử lý hồi quy trong AdventureWorks2017
 • Sử dụng gợi ý truy vấn để tác động đến hiệu suất trong AdventureWorks2017

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Phân tích các kế hoạch truy vấn và xác định các khu vực có vấn đề
 • Đánh giá các cải tiến truy vấn tiềm năng
 • Xem lại thiết kế bảng và chỉ mục
 • Xác định xem các thay đổi truy vấn hoặc thiết kế đã có tác động tích cực hay chưa

 

Mô-đun 6: Tự động hóa công việc

Mục tiêu chung của người quản trị cơ sở dữ liệu trong nhiều môi trường là tự động hóa càng nhiều tác vụ lặp đi lặp lại của họ. Điều này có thể đơn giản như sử dụng tập lệnh để tự động hóa quy trình sao lưu và phức tạp như xây dựng một hệ thống cảnh báo hoàn toàn tự động. Mô-đun này cung cấp thông tin chi tiết về việc tự động hóa các tác vụ để đơn giản hóa công việc của DBA. Các phương pháp bao gồm lập lịch nhiệm vụ cho các công việc bảo trì thường xuyên, cũng như quản trị nhiều phiên bản và cấu hình các thông báo về thành công hoặc thất bại hoặc không hoàn thành của nhiệm vụ.

Những bài học

 • Thiết lập triển khai tự động
 • Xác định nhiệm vụ đã lên lịch
 • Quản lý tài nguyên Azure PaaS bằng các phương pháp tự động

Lab: Tự động hóa công việc

 • Triển khai mẫu Azure từ mẫu Quickstart trên GitHub
 • Định cấu hình thông báo dựa trên số liệu hiệu suất
 • Triển khai Azure Automation Runbook (hoặc công việc linh hoạt) để xây dựng lại các chỉ mục trên Azure SQL Database

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Triển khai tài nguyên bằng cách sử dụng các tập lệnh triển khai tự động
 • Tạo công việc đã lên lịch
 • Tạo thông báo và cảnh báo
 • Định cấu hình tự động hóa cho các dịch vụ PaaS

 

Mô-đun 7: Lập kế hoạch và thực hiện môi trường phục hồi sau thảm họa và khả dụng cao

Dữ liệu phải có sẵn khi doanh nghiệp cần. Điều đó có nghĩa là các giải pháp lưu trữ dữ liệu phải được thiết kế với tính sẵn sàng và khả năng phục hồi. Giả sử bạn làm việc cho một công ty bán vật dụng cả trong cửa hàng và trực tuyến. Ứng dụng chính của bạn sử dụng cơ sở dữ liệu giao dịch cao cho các đơn đặt hàng. Điều gì sẽ xảy ra nếu máy chủ hoặc nền tảng lưu trữ cơ sở dữ liệu giao dịch gặp sự cố khiến nó không khả dụng hoặc không thể truy cập được vì lý do nào đó? Nó sẽ có tác động gì đến việc kinh doanh? Nếu giải pháp phù hợp được đưa ra, cơ sở dữ liệu sẽ trực tuyến trong một khung thời gian hợp lý với nỗ lực tối thiểu, do đó cho phép hoạt động kinh doanh tiếp tục mà không bị ảnh hưởng nhiều. Mô-đun này và lab liên quan bao gồm việc định cấu hình, thử nghiệm và quản lý một giải pháp cho tính khả dụng cao và khôi phục thảm họa (HADR) trong Azure, cho cả việc triển khai IaaS và PaaS. Mô-đun này sẽ không chỉ bao gồm các yêu cầu cơ bản mà còn có các tùy chọn khác nhau có sẵn để đạt được HADR.

Những bài học

 • Khả năng sẵn sàng cao và các chiến lược khôi phục sau thảm họa
 • Nền tảng IaaS và Công cụ cơ sở dữ liệu cho HADR
 • Nền tảng PaaS và Công cụ cơ sở dữ liệu cho HADR
 • Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu

Lab: Lập kế hoạch và thực hiện một môi trường phục hồi sau thảm họa và khả dụng cao

 • Tạo Always On Availability Group
 • Bật Geo-Replication cho cơ sở dữ liệu Azure SQL
 • Sao lưu vào URL và Khôi phục từ URL

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể hiểu:

 • Sự khác biệt giữa thời gian phục hồi và mục tiêu điểm khôi phục
 • Các tùy chọn HADR có sẵn cho cả IaaS và PaaS
 • Những cân nhắc để lập kế hoạch và cấu hình các giải pháp HADR bao gồm cách sao lưu và khôi phục 
 • Các yếu tố cấu thành chiến lược HADR
 • Cách định cấu hình giải pháp có tính khả dụng cao thông qua phòng thí nghiệm thực hành

Đối tượng học viên

Đối tượng của khóa học này là các chuyên gia quản lý dữ liệu và cơ sở dữ liệu, những người muốn tìm hiểu về cách quản trị các công nghệ nền tảng dữ liệu có sẵn trên Microsoft Azure. Khóa học này cũng có giá trị cho các kiến ​​trúc sư dữ liệu và nhà phát triển ứng dụng, những người cần hiểu những công nghệ nào có sẵn cho nền tảng dữ liệu với Azure và cách làm việc với những công nghệ đó thông qua các ứng dụng.

Kiến thức khuyến nghị

Quản trị viên Cơ sở dữ liệu Azure bắt đầu vai trò này với kinh nghiệm chuyên môn về quản lý cơ sở dữ liệu và kiến ​​thức kỹ thuật về công nghệ đám mây.

Đặc biệt:

 • Làm việc với, duy trì và phát triển với SQL Server
 • Trải nghiệm với Azure, chẳng hạn như triển khai và quản lý tài nguyên

Ít nhất, bạn nên biết thông tin trong khóa đào tạo trực tuyến sau đây trước khi tham gia khóa học:

 • Giới thiệu về Azure SQL
 • Nguyên tắc cơ bản AZ-900 Azure
 • Nguyên tắc cơ bản về dữ liệu Azure DP-900

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Azure Database Administrator Associate

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top