CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Tổng quan

Thời lượng: 4 ngày

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365.

Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn.

Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin.

Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.

Mục tiêu khóa học

Quản lý quyền truy cập nhóm và người dùng trong Microsoft 365.

Giải thích và quản lý Azure Identity Protection.

Lập kế hoạch và triển khai Azure AD Connect.

Quản lý danh tính người dùng được đồng bộ hóa.

Giải thích và sử dụng quyền truy cập có điều kiện.

Mô tả các vectơ tấn công mạng.

Giải thích các giải pháp bảo mật cho Microsoft 365.

Sử dụng Microsoft Secure Score để đánh giá và cải thiện tình trạng bảo mật của bạn.

Định cấu hình các dịch vụ bảo vệ mối đe dọa nâng cao khác nhau cho Microsoft 365.

Lập kế hoạch và triển khai các thiết bị di động an toàn.

Thực hiện quản lý quyền thông tin.

Thư an toàn trong Office 365.

Định cấu hình các chính sách Data Loss Prevention.

Triển khai và quản lý Cloud App Security.

Thực hiện bảo vệ thông tin Windows cho thiết bị.

Lập kế hoạch và triển khai hệ thống lưu trữ và lưu giữ dữ liệu.

Tạo và quản lý một cuộc điều tra eDiscovery.

Quản lý các yêu cầu chủ đề dữ liệu GDPR.

Giải thích và sử dụng nhãn độ nhạy.

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Quản lý người dùng và nhóm

Mô-đun này giải thích cách quản lý tài khoản và nhóm người dùng trong Microsoft 365. Nó giới thiệu cho bạn khái niệm Zero Trust cũng như xác thực. Mô-đun đặt nền tảng cho phần còn lại của khóa học.

Những bài học

 • Khái niệm Quản lý Danh tính và Truy cập
 • Mô hình Zero Trust
 • Lập kế hoạch cho giải pháp xác thực và nhận dạng của bạn
 • Tài khoản người dùng và vai trò
 • Quản lý mật khẩu

Lab: Khởi tạo đối tượng thuê của bạn - người dùng và nhóm

 • Thiết lập đối tượng thuê Microsoft 365 của bạn
 • Quản lý người dùng và nhóm

Lab: Quản lý mật khẩu

 • Định cấu hình đặt lại mật khẩu tự phục vụ (SSPR) cho tài khoản người dùng trong Azure AD
 • Triển khai Azure AD Smart Lockout

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Tạo và quản lý tài khoản người dùng.
 • Mô tả và sử dụng các vai trò quản trị viên Microsoft 365.
 • Lập kế hoạch cho các chính sách mật khẩu và xác thực.
 • Mô tả các khái niệm về bảo mật Zero Trust.
 • Giải thích mô hình Zero Trust.

 

Mô-đun 2: Đồng bộ hóa và bảo vệ danh tính

Mô-đun này giải thích các khái niệm liên quan đến đồng bộ hóa danh tính cho Microsoft 365. Cụ thể, nó tập trung vào Azure AD Connect và quản lý đồng bộ hóa thư mục để đảm bảo đúng người đang kết nối với hệ thống Microsoft 365 của bạn.

Những bài học

 • Lập kế hoạch đồng bộ hóa thư mục
 • Định cấu hình và quản lý danh tính được đồng bộ hóa
 • Azure AD Identity Protection

Lab: Triển khai đồng bộ hóa danh tính

 • Thiết lập tổ chức của bạn để đồng bộ hóa danh tính
 • Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:
 • Giải thích đồng bộ hóa thư mục.
 • Lập kế hoạch đồng bộ hóa thư mục.
 • Mô tả và sử dụng Azure AD Connect.
 • Định cấu hình điều kiện tiên quyết của Azure AD Connect.
 • Quản lý người dùng và nhóm với đồng bộ hóa thư mục.
 • Mô tả liên kết Active Directory.
 • Bật bảo vệ danh tính Azure

 

Mô-đun 4: Bảo mật trong Microsoft 365

Mô-đun này giải thích các mối đe dọa tấn công mạng khác nhau đang tồn tại. Sau đó, nó giới thiệu cho bạn các giải pháp của Microsoft được sử dụng để giảm thiểu những mối đe dọa đó. Mô-đun kết thúc với phần giải thích về Microsoft Secure Score và cách nó có thể được sử dụng để đánh giá và báo cáo tình hình bảo mật tổ chức của bạn.

Những bài học

 • Vectơ đe dọa và vi phạm dữ liệu
 • Chiến lược và nguyên tắc bảo mật
 • Giải pháp bảo mật của Microsoft
 • Điểm an toàn

Lab: Sử dụng Microsoft Secure Score

Cải thiện điểm an toàn của bạn trong Microsoft 365 Security Center

 • Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:
 • Mô tả một số kỹ thuật mà kẻ tấn công sử dụng để xâm nhập tài khoản người dùng thông qua email.
 • Mô tả các kỹ thuật mà kẻ tấn công sử dụng để giành quyền kiểm soát tài nguyên.
 • Liệt kê các loại mối đe dọa có thể tránh được bằng cách sử dụng EOP và Microsoft Defender cho Office 365.
 • Mô tả lợi ích của Secure Score và loại dịch vụ nào có thể được phân tích.
 • Mô tả cách sử dụng Secure Score để xác định các lỗ hổng trong tư thế bảo mật Microsoft 365 hiện tại của bạn.

 

Mô-đun 5: Bảo vệ mối đe dọa

Mô-đun này giải thích các công nghệ và dịch vụ bảo vệ khỏi mối đe dọa khác nhau có sẵn cho Microsoft 365. Mô-đun này bao gồm bảo vệ thư thông qua Exchange Online Protection, Microsoft Defender for Identity và Microsoft Defender for Endpoint.

Những bài học

 • Exchange Online Protection (EOP)
 • Microsoft Defender cho Office 365
 • Quản lý tệp đính kèm an toàn
 • Quản lý các Liên kết An toàn
 • Microsoft Defender for Identity
 • Microsoft Defender cho Endpoint

Lab: Quản lý Dịch vụ Bảo mật Microsoft 365

 • Triển khai các chính sách của Microsoft Defender
 • Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:
 • Mô tả quy trình chống phần mềm độc hại khi email được Exchange Online Protection phân tích.
 • Mô tả cách Safe Attachments được sử dụng để chặn phần mềm độc hại zero-day trong tài liệu và tệp đính kèm email.
 • Mô tả cách Safe Links bảo vệ người dùng khỏi các URL độc hại được nhúng trong email và tài liệu tại điểm đó
 • Định cấu hình Microsoft Defender cho Identity.
 • Định cấu hình Microsoft Defender cho Endpoint.

 

Mô-đun 6: Quản lý mối đe dọa

Mô-đun này giải thích Microsoft Threat Management, cung cấp cho bạn các công cụ để đánh giá và giải quyết các mối đe dọa mạng cũng như hình thành các phản ứng. Bạn sẽ học cách sử dụng Security dashboard và Azure Sentinel dành cho Microsoft 365.

Những bài học

 • Security dashboard
 • Điều tra và đối phó với mối đe dọa
 • Azure Sentinel
 • Phân tích mối đe dọa nâng cao

Lab: Sử dụng Attack Simulator

 • Tiến hành một cuộc tấn công lừa đảo mô phỏng Spear
 • Tiến hành các cuộc tấn công mật khẩu mô phỏng

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả cách Threat Explorer có thể được sử dụng để điều tra các mối đe dọa và giúp bảo vệ đối tượng thuê của bạn.
 • Mô tả cách Security Dashboardt cung cấp cho giám đốc điều hành cái nhìn sâu sắc về các rủi ro và xu hướng hàng đầu.
 • Mô tả Advanced Thread Analytics (ATA) là gì và những yêu cầu nào cần thiết để triển khai nó.
 • Định cấu hình Advanced Threat Analytics.
 • Sử dụng trình mô phỏng tấn công trong Microsoft 365.
 • Mô tả cách Azure Sentinel có thể sử dụng cho Microsoft 365.

 

Mô-đun 7: Bảo mật ứng dụng đám mây của Microsoft

Mô-đun này tập trung vào bảo mật ứng dụng đám mây trong Microsoft 365. Mô-đun sẽ giải thích khả năng khám phá đám mây, trình kết nối ứng dụng, chính sách và cảnh báo. Bạn sẽ tìm hiểu cách hoạt động của các tính năng này để bảo vệ các ứng dụng đám mây của bạn.

Những bài học

 • Triển khai Cloud Application Security
 • Sử dụng thông tin bảo mật ứng dụng đám mây

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả Cloud App Security.
 • Giải thích cách triển khai Cloud App Security.
 • Kiểm soát các ứng dụng đám mây của bạn bằng các Chính sách.
 • Sử dụng Cloud App Catalog.
 • Sử dụng bảng điều khiển Cloud Discovery.
 • Quản lý quyền ứng dụng đám mây.

 

Mô-đun 8: Tính di động

Mô-đun này tập trung vào việc bảo mật các thiết bị và ứng dụng di động. Bạn sẽ tìm hiểu về  Mobile Device Management và cách nó hoạt động với Microsoft Intune. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về cách Intune và Azure AD có thể được sử dụng để bảo mật các ứng dụng di động.

Những bài học

 • Quản lý ứng dụng di động (MAM)
 • Quản lý thiết bị di động (MDM)
 • Triển khai các dịch vụ thiết bị di động
 • Đăng ký thiết bị vào Quản lý thiết bị di động

Lab: Quản lý thiết bị

 • Bật quản lý thiết bị
 • Định cấu hình Azure AD cho Intune
 • Tạo chính sách tuân thủ và truy cập có điều kiện

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có thể:

 • Mô tả các cân nhắc về ứng dụng di động.
 • Quản lý thiết bị bằng MDM.
 • Định cấu hình miền cho MDM.
 • Quản lý Chính sách Bảo mật Thiết bị.
 • Đăng ký thiết bị vào MDM.
 • Định cấu hình vai trò của người quản lý đăng ký thiết bị.

 

Mô-đun 9: Quản trị và Bảo vệ Thông tin

Mô-đun này tập trung vào việc ngăn ngừa mất dữ liệu trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về cách tạo chính sách, chỉnh sửa quy tắc và tùy chỉnh thông báo của người dùng để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Những bài học

 • Các khái niệm bảo vệ thông tin
 • Quản trị và Quản lý Hồ sơ
 • Nhãn độ nhạy
 • Lưu trữ trong Microsoft 365
 • Giữ chân trong Microsoft 365
 • Chính sách lưu giữ trong Microsoft 365 Compliance Center
 • Lưu trữ và lưu giữ trong Exchange
 • Quản lý hồ sơ tại chỗ trong SharePoint

Lab: Lưu trữ và lưu giữ

 • Khởi tạo tuân thủ
 • Định cấu hình các thẻ và chính sách lưu giữ

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Định cấu hình nhãn độ nhạy.
 • Định cấu hình lưu trữ và lưu giữ trong Microsoft 365.
 • Lập kế hoạch và định cấu hình Records Management

 

Mô-đun 10: Quản lý quyền và mã hóa

Mô-đun này giải thích quản lý quyền thông tin trong Exchange và SharePoint. Mô-đun này cũng mô tả các công nghệ mã hóa được sử dụng để bảo mật các tin nhắn.

Những bài học

 • Quản lý Quyền Thông tin (IRM)
 • Tiện ích mở rộng thư Internet đa năng an toàn (S-MIME)
 • Mã hóa Thư Office 365

Lab: Định cấu hình Mã hóa Thư Office 365

 • Định cấu hình Mã hóa Thư Office 365
 • Xác thực quản lý quyền thông tin

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các Tùy chọn Mã hóa Microsoft 365 khác nhau.
 • Mô tả việc sử dụng S / MIME.
 • Mô tả và kích hoạt Mã hóa Thư Office 365.

 

Mô-đun 11: Ngăn ngừa mất mát dữ liệu

Mô-đun này tập trung vào việc ngăn ngừa mất dữ liệu trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về cách tạo chính sách, chỉnh sửa quy tắc và tùy chỉnh thông báo của người dùng để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Những bài học

 • Các nguyên tắc cơ bản về ngăn ngừa mất dữ liệu
 • Tạo chính sách DLP
 • Tùy chỉnh chính sách DLP
 • Tạo chính sách DLP để bảo vệ tài liệu
 • Mẹo chính sách

Lab: Thực hiện các chính sách Ngăn chặn Mất dữ liệu

 • Quản lý chính sách DLP
 • Kiểm tra Chính sách MRM và DLP

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả Ngăn ngừa Mất dữ liệu (DLP).
 • Sử dụng các mẫu chính sách để triển khai các chính sách DLP cho thông tin thường được sử dụng.
 • Định cấu hình các quy tắc chính xác để bảo vệ nội dung.
 • Mô tả cách sửa đổi các quy tắc hiện có của chính sách DLP.
 • Định cấu hình tùy chọn ghi đè người dùng thành quy tắc DLP.
 • Giải thích cách SharePoint Online tạo thuộc tính được thu thập thông tin từ tài liệu.

 

Mô-đun 12: Quản lý tuân thủ

Mô-đun này giải thích Compliance center trong Microsoft 365. Nó thảo luận về các thành phần của điểm tuân thủ.

Những bài học

Compliance center

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả cách sử dụng điểm tuân thủ để đưa ra các quyết định của tổ chức.
 • Mô tả cách đánh giá được sử dụng để xác định điểm tuân thủ.

 

Mô-đun 13: Quản lý rủi ro nội bộ

Mô-đun này tập trung vào chức năng liên quan đến rủi ro nội bộ trong Microsoft 365. Mô-đun này không chỉ bao gồm Insider Risk Management trong trung tâm tuân thủ mà còn bao gồm các rào cản thông tin và quản lý truy cập đặc quyền.

Những bài học

 • Rủi ro nội bộ
 • Quyền truy cập đặc quyền
 • Rào cản thông tin
 • Xây dựng rào cản trong Exchange Online

Lab: Quản lý quyền truy cập đặc quyền

Thiết lập quản lý quyền truy cập đặc quyền và xử lý yêu cầu

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Giải thích và định cấu hình Insider Risk Management trong Microsoft 365.
 • Định cấu hình và phê duyệt các yêu cầu truy cập đặc quyền cho quản trị viên toàn cầu.
 • Định cấu hình và sử dụng các rào cản thông tin để phù hợp với các quy định của tổ chức.
 • Xây dựng bức tường đạo đức trong Exchange Online
 • Định cấu hình Customer Lockbox

 

Mô-đun 14: Khám phá và phản hồi

Mô-đun này tập trung vào tìm kiếm và điều tra nội dung. Mô-đun này bao gồm cách sử dụng eDiscovery để tiến hành các cuộc điều tra nâng cao về dữ liệu Microsoft 365. Nó cũng bao gồm nhật ký kiểm tra và thảo luận về các yêu cầu chủ đề dữ liệu GDPR.

Những bài học

 • Tìm kiếm Nội dung
 • Điều tra nhật ký kiểm toán
 • Khám phá điện tử nâng cao

Lab: Quản lý Tìm kiếm và Điều tra

 • Điều tra dữ liệu Microsoft 365 của bạn
 • Thực hiện Data Subject Request
 • Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:
 • Tiến hành tìm kiếm nội dung trong Microsoft 365
 • Thực hiện và kiểm tra nhật ký điều tra.
 • Định cấu hình Microsoft 365 để ghi nhật ký kiểm tra.
 • Sử dụng Advanced eDiscovery

Đối tượng học viên

Quản trị viên Microsoft 365 Security cộng tác với Quản trị viên Microsoft 365 Enterprise, các bên liên quan của doanh nghiệp và các quản trị viên khối lượng công việc khác để lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bảo mật và đảm bảo rằng các giải pháp tuân thủ các chính sách và quy định của tổ chức. Vai trò này bảo mật môi trường doanh nghiệp Microsoft 365.

Các trách nhiệm bao gồm ứng phó với các mối đe dọa, triển khai, quản lý và giám sát các giải pháp bảo mật và tuân thủ cho môi trường Microsoft 365. Họ phản hồi các sự cố, điều tra và thực thi quản trị dữ liệu.

Quản trị viên Microsoft 365 Security quen thuộc với khối lượng công việc Microsoft 365 và môi trường kết hợp. Vai trò này có kỹ năng và kinh nghiệm vững chắc về bảo vệ danh tính, bảo vệ thông tin, bảo vệ mối đe dọa, quản lý bảo mật và quản trị dữ liệu.

Kiến thức khuyến nghị

Người học bắt đầu khóa học này nên có các kỹ năng sau:

Hiểu khái niệm cơ bản về Microsoft Azure.

Trải nghiệm với các thiết bị Windows 10.

Trải nghiệm với Office 365.

Hiểu biết cơ bản về ủy quyền và xác thực.

Hiểu biết cơ bản về mạng máy tính.

Kiến thức làm việc về quản lý thiết bị di động.

Chứng chỉ

Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top