CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
SC-400T00-A - Microsoft Information Protection Administrator

SC-400T00-A - Microsoft Information Protection Administrator

SC-400T00-A - Microsoft Information Protection Administrator

Tổng quan

Thời lượng: 2.0 ngày

Tìm hiểu cách bảo vệ thông tin trong quá trình triển khai Microsoft 365 của bạn. Khóa học này tập trung vào quản trị dữ liệu và bảo vệ thông tin trong tổ chức của bạn. Khóa học bao gồm việc triển khai các chính sách ngăn ngừa mất mát dữ liệu, các loại thông tin nhạy cảm, nhãn độ nhạy, chính sách lưu giữ dữ liệu và mã hóa thư Office 365 trong số các chủ đề liên quan khác. Khóa học giúp người học chuẩn bị cho kỳ thi Microsoft Information Protection Administrator(SC-400).

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Giải thích và sử dụng nhãn độ nhạy.
 • Định cấu hình các chính sách Data Loss Prevention.
 • Thư an toàn trong Office 365.
 • Mô tả quy trình cấu hình quản trị thông tin.
 • Xác định các thuật ngữ chính liên quan đến các giải pháp quản trị và bảo vệ thông tin của Microsoft.
 • Giải thích Trình khám phá nội dung và Trình khám phá hoạt động.
 • Mô tả cách sử dụng các loại thông tin nhạy cảm và bộ phân loại có thể đào tạo.
 • Xem xét và phân tích các báo cáo DLP.
 • Xác định và giảm thiểu vi phạm chính sách DLP.
 • Mô tả sự tích hợp của DLP với Microsoft Cloud App Security (MCAS).
 • Triển khai DLP điểm cuối
 • Mô tả quản lý hồ sơ
 • Định cấu hình tỷ lệ giữ chân theo hướng sự kiện
 • Nhập kế hoạch tệp
 • Định cấu hình chính sách lưu giữ và nhãn
 • Tạo từ điển từ khóa tùy chỉnh
 • Triển khai lấy dấu vân tay tài liệu

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Triển khai Bảo vệ Thông tin trong Microsoft 365

Các tổ chức yêu cầu các giải pháp bảo vệ thông tin để bảo vệ dữ liệu của họ khỏi bị đánh cắp và mất mát ngẫu nhiên. Tìm hiểu cách bảo vệ thông tin nhạy cảm của bạn. Tìm hiểu cách các giải pháp quản trị và bảo vệ thông tin của Microsoft 365 giúp bạn bảo vệ và quản lý dữ liệu của mình, trong suốt vòng đời của dữ liệu - ở bất kỳ đâu hoặc bất cứ nơi đâu. Tìm hiểu về thông tin có sẵn để giúp bạn hiểu toàn cảnh dữ liệu và biết dữ liệu của bạn. Tìm hiểu cách sử dụng các loại thông tin nhạy cảm để hỗ trợ chiến lược bảo vệ thông tin của bạn. Tìm hiểu về cách sử dụng nhãn độ nhạy để phân loại và bảo vệ dữ liệu kinh doanh trong khi đảm bảo rằng năng suất của người dùng và khả năng cộng tác của họ không bị cản trở.

Những bài học

 • Giới thiệu về quản trị và bảo vệ thông tin trong Microsoft 365
 • Phân loại dữ liệu để bảo vệ và quản trị
 • Tạo và quản lý các loại thông tin nhạy cảm
 • Mô tả mã hóa Microsoft 365
 • Triển khai mã hóa tin nhắn trong Office 365
 • Định cấu hình nhãn độ nhạy
 • Áp dụng và quản lý nhãn độ nhạy

Lab: Thực hiện Bảo vệ Thông tin

 • Chỉ định quyền tuân thủ
 • Quản lý mã hóa tin nhắn Office 365
 • Quản lý các loại thông tin nhạy cảm
 • Quản lý bộ phân loại có thể huấn luyện
 • Quản lý nhãn độ nhạy

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả cách tiếp cận của Microsoft trong việc quản lý và bảo vệ thông tin.
 • Liệt kê các thành phần của giải pháp Sensitive Information Types
 • Mô tả cách sử dụng các loại thông tin nhạy cảm và bộ phân loại có thể đào tạo.
 • Triển khai lấy dấu vân tay tài liệu
 • Tạo từ điển từ khóa tùy chỉnh
 • Triển khai mã hóa tin nhắn trong Office 365

 

Mô-đun 2: Triển khai Data Loss Prevention trong Microsoft 365

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách triển khai các kỹ thuật ngăn ngừa mất dữ liệu để bảo mật dữ liệu Microsoft 365 của bạn. Tìm hiểu cách khám phá, phân loại và bảo vệ nội dung nhạy cảm và quan trọng đối với doanh nghiệp trong suốt vòng đời của nó trong tổ chức của bạn. Tìm hiểu cách định cấu hình và triển khai các chính sách ngăn ngừa mất dữ liệu cũng như tích hợp chúng với Microsoft Cloud App Security. Tìm hiểu cách đối phó và giảm thiểu vi phạm chính sách về mất dữ liệu.

Những bài học

 • Ngăn mất dữ liệu trong Microsoft 365
 • Triển khai ngăn chặn mất dữ liệu điểm cuối
 • Định cấu hình chính sách DLP cho Microsoft Cloud App Security và Power Platform
 • Quản lý các chính sách và báo cáo DLP trong Microsoft 365

Lab: Triển khai Data Loss Prevention

 • Quản lý các chính sách DLP
 • Quản lý DLP điểm cuối
 • Kiểm tra các chính sách DLP
 • Quản lý báo cáo DLP

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả quy trình cấu hình bảo vệ thông tin.
 • Nói rõ việc triển khai và áp dụng các phương pháp hay nhất.
 • Mô tả sự tích hợp của DLP với Microsoft Cloud App Security (MCAS).
 • Định cấu hình các chính sách trong Microsoft Cloud App Security.
 • Xem xét và phân tích các báo cáo DLP.
 • Xác định và giảm thiểu vi phạm chính sách DLP.
 • Giảm thiểu vi phạm DLP trong MCAS.

 

Mô-đun 3: Triển khai Quản trị Thông tin trong Microsoft 365

Trong học phần này, bạn sẽ học cách lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược quản trị thông tin cho một tổ chức. Tìm hiểu cách quản lý vòng đời nội dung của bạn bằng cách sử dụng các giải pháp nhập, lưu trữ và phân loại dữ liệu quan trọng trong kinh doanh để bạn có thể giữ những gì bạn cần và xóa những gì bạn không có. Tìm hiểu cách quản lý lưu giữ cho Microsoft 365 và cách triển khai các giải pháp lưu giữ trong các dịch vụ Microsoft 365 riêng lẻ. Tìm hiểu cách sử dụng phân loại thông minh để tự động hóa và đơn giản hóa lịch trình lưu giữ cho các hồ sơ theo quy định, pháp lý và quan trọng trong doanh nghiệp trong tổ chức của bạn.

Những bài học

 • Thông tin chính phủ trong Microsoft 365
 • Quản lý lưu giữ dữ liệu trong khối lượng công việc Microsoft 365
 • Quản lý bản ghi trong Microsoft 365

Lab: Thực hiện Quản trị Thông tin

 • Định cấu hình Retention Labels
 • Triển khai các Retention Labels
 • Định cấu hình Service-based Retention
 • Sử dụng eDiscovery để phục hồi
 • Định cấu hình quản lý hồ sơ

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả quy trình cấu hình quản trị thông tin.
 • Nói rõ việc triển khai và áp dụng các phương pháp hay nhất.
 • Mô tả các tính năng lưu giữ trong khối lượng công việc Microsoft 365.
 • Định cấu hình cài đặt lưu giữ trong Microsoft Teams và SharePoint Online.
 • Thực hiện lưu giữ các mục Hộp thư Exchange.
 • Khôi phục nội dung được bảo vệ bởi cài đặt lưu giữ.
 • Lấy lại các mục được bảo vệ từ Hộp thư Exchange.
 • Mô tả quy trình cấu hình quản lý hồ sơ.

Đối tượng học viên

Quản trị viên Bảo vệ Thông tin lập kế hoạch và triển khai các biện pháp kiểm soát đáp ứng nhu cầu tuân thủ của tổ chức. Người này chịu trách nhiệm chuyển các yêu cầu và kiểm soát việc triển khai kỹ thuật. Họ làm việc với nhân viên công nghệ thông tin (CNTT), chủ sở hữu ứng dụng kinh doanh, nguồn nhân lực và các bên liên quan hợp pháp để triển khai công nghệ hỗ trợ các chính sách và kiểm soát cần thiết để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định cho tổ chức của họ. Họ cũng làm việc với lãnh đạo liên quan để đánh giá toàn bộ rủi ro doanh nghiệp liên quan và đối tác để phát triển các chính sách đó.

Người này xác định các yêu cầu áp dụng và kiểm tra các quy trình và hoạt động CNTT dựa trên các chính sách và kiểm soát đó. Họ chịu trách nhiệm tạo ra các chính sách và quy tắc để phân loại nội dung, ngăn ngừa mất mát dữ liệu, quản trị và bảo vệ.

Kiến thức khuyến nghị

Trước khi tham dự khóa học này, học viên cần phải có:

 • Kiến thức nền tảng về các công nghệ tuân thủ và bảo mật của Microsoft.
 • Kiến thức cơ bản về các khái niệm bảo vệ thông tin.
 • Hiểu biết về các khái niệm điện toán đám mây.
 • Hiểu biết về các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft 365.

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Information Protection Administrator Associate

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top