CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies

AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies

AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies

Tổng quan

Thời lượng: 4 ngày

Khóa học này cung cấp cho các Chuyên gia Bảo mật CNTT kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để triển khai các biện pháp kiểm soát bảo mật, duy trì trạng thái bảo mật của tổ chức cũng như xác định và khắc phục các lỗ hổng bảo mật. Khóa học này bao gồm bảo mật cho danh tính và quyền truy cập, bảo vệ nền tảng, dữ liệu và ứng dụng cũng như các hoạt động bảo mật.

Mục tiêu khóa học

 • Thực hiện các chiến lược quản trị doanh nghiệp bao gồm kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, chính sách Azure và khóa tài nguyên.

 • Triển khai cơ sở hạ tầng Azure AD bao gồm người dùng, nhóm và xác thực đa yếu tố.

 • Triển khai Bảo vệ danh tính Azure AD bao gồm các chính sách rủi ro, truy cập có điều kiện và đánh giá quyền truy cập.

 • Triển khai Quản lý nhận dạng đặc quyền Azure AD bao gồm các vai trò Azure AD và tài nguyên Azure.

 • Triển khai Kết nối Azure AD bao gồm các phương pháp xác thực và đồng bộ hóa thư mục tại chỗ.

 • Thực hiện các chiến lược bảo mật chu vi bao gồm Azure Firewall.

 • Thực hiện các chiến lược an ninh mạng bao gồm Nhóm bảo mật mạng và Nhóm bảo mật ứng dụng.

 • Thực hiện các chiến lược bảo mật máy chủ bao gồm bảo vệ điểm cuối, quản lý truy cập từ xa, quản lý cập nhật và mã hóa đĩa.

 • Thực hiện các chiến lược bảo mật vùng chứa bao gồm Azure Container Instances, Azure Container Registry và Azure Kubernetes.

 • Triển khai Azure Key Vault bao gồm chứng chỉ, khóa và bí mật.

 • Thực hiện các chiến lược bảo mật ứng dụng bao gồm đăng ký ứng dụng, danh tính được quản lý và điểm cuối dịch vụ.

 • Thực hiện các chiến lược bảo mật lưu trữ bao gồm chữ ký truy cập được chia sẻ, chính sách lưu giữ blob và xác thực tệp Azure.

 • Thực hiện các chiến lược bảo mật cơ sở dữ liệu bao gồm xác thực, phân loại dữ liệu, tạo mặt nạ dữ liệu động và luôn được mã hóa.

 • Triển khai Azure Monitor bao gồm các nguồn được kết nối, phân tích nhật ký và cảnh báo.

 • Triển khai Trung tâm bảo mật Azure bao gồm các chính sách, khuyến nghị và truy cập máy ảo đúng lúc.

 • Triển khai Azure Sentinel bao gồm sổ làm việc, sự cố và báo cáo.

Nội dung khóa học

Module 1: Quản lý Danh tính và Quyền truy cập

Học phần này bao gồm Azure Active Directory, Azure Identity Protection, Enterprise Administration, Azure AD PIM và Hybrid Identity.

Các bài học

 • Azure Active Directory

 • Bảo vệ danh tính Azure

 • Quản trị Doanh nghiệp

 • Quản lý nhận dạng đặc quyền của Azure AD

 • Nhận dạng kết hợp

Lab: Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò

Lab: Chính sách Azure

Lab: Khóa quản lý tài nguyên

Lab: MFA, Truy cập có Điều kiện và Bảo vệ Danh tính AAD

Lab: Quản lý nhận dạng đặc quyền của Azure AD

Lab: Triển khai đồng bộ hóa thư mục

 

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Thực hiện các chiến lược quản trị doanh nghiệp bao gồm kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, chính sách Azure và khóa tài nguyên.

 • Triển khai cơ sở hạ tầng Azure AD bao gồm người dùng, nhóm và xác thực đa yếu tố.

 • Triển khai Bảo vệ danh tính Azure AD bao gồm các chính sách rủi ro, quyền truy cập có điều kiện và đánh giá quyền truy cập.

 • Triển khai Quản lý nhận dạng đặc quyền Azure AD bao gồm vai trò Azure AD và tài nguyên Azure.

 • Triển khai Azure AD Connect bao gồm các phương pháp xác thực và đồng bộ hóa thư mục tại chỗ.

 

Module 2: Triển khai bảo vệ nền tảng

Học phần này bao gồm bảo mật ngoại vi, mạng, máy chủ và vùng chứa.

Các bài học

 • An ninh ngoại vi

 • An ninh mạng

 • Bảo mật máy chủ

 • An ninh vùng chứa

Lab: Nhóm Bảo mật Mạng và Nhóm Bảo mật Ứng dụng

Lab: Tường lửa Azure

Lab: Định cấu hình và bảo mật ACR và AKS

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Thực hiện các chiến lược bảo mật ngoại vi bao gồm Azure Firewall.

 • Thực hiện các chiến lược an ninh mạng bao gồm Nhóm bảo mật mạng và Nhóm bảo mật ứng dụng.

 • Thực hiện các chiến lược bảo mật máy chủ bao gồm bảo vệ điểm cuối, quản lý truy cập từ xa, quản lý cập nhật và mã hóa đĩa.

 • Thực hiện các chiến lược bảo mật vùng chứa bao gồm Azure Container Instances, Azure Container Registry và Azure Kubernetes.

 

Module 3: Bảo mật dữ liệu và ứng dụng

Học phần này bao gồm Azure Key Vault, bảo mật ứng dụng, bảo mật lưu trữ và bảo mật cơ sở dữ liệu SQL.

Các bài học

 • Azure Key Vault

 • Bảo mật ứng dụng

 • Bảo mật lưu trữ

 • Bảo mật cơ sở dữ liệu SQL

Lab: Key Vault (Triển khai Dữ liệu Bảo mật bằng cách thiết lập Luôn được Mã hóa)

Lab: Bảo mật cơ sở dữ liệu SQL Azure

Lab: Điểm cuối dịch vụ và Bộ nhớ an toàn

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Triển khai Azure Key Vault bao gồm chứng chỉ, khóa và bí mật.

 • Thực hiện các chiến lược bảo mật ứng dụng bao gồm đăng ký ứng dụng, danh tính được quản lý và điểm cuối dịch vụ.

 • Thực hiện các chiến lược bảo mật lưu trữ bao gồm chữ ký truy cập được chia sẻ, chính sách lưu giữ blob và xác thực tệp Azure.

 • Thực hiện các chiến lược bảo mật cơ sở dữ liệu bao gồm xác thực, phân loại dữ liệu, tạo mặt nạ dữ liệu động và luôn được mã hóa.

 

Module 4: Quản lý Hoạt động Bảo mật

Học phần này bao gồm Azure Monitor, Azure Security Center và Azure Sentinel.

Các bài học

 • Azure Monitor

 • Trung tâm bảo mật Azure

 • Azure Sentinel

Lab: Azure Monitor

Lab: Trung tâm bảo mật Azure

Lab: Azure Sentinel

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Triển khai Azure Monitor bao gồm các nguồn được kết nối, log analytics và cảnh báo.

 • Triển khai Trung tâm bảo mật Azure bao gồm các chính sách, khuyến nghị và truy cập máy ảo đúng lúc.

Đối tượng học viên

Khóa học này dành cho Kỹ sư bảo mật Azure đang dự định tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ liên quan hoặc những người đang thực hiện các nhiệm vụ bảo mật trong công việc hàng ngày của họ. Khóa học này cũng sẽ hữu ích cho một kỹ sư muốn chuyên cung cấp bảo mật cho các nền tảng kỹ thuật số dựa trên Azure và đóng một vai trò không thể thiếu trong việc bảo vệ dữ liệu của tổ chức.

Kiến thức khuyến nghị

Để hoàn thành tốt khóa học, học viên nên:

 • Hiểu các thực tiễn và các yêu cầu bảo mật của ngành như bảo vệ chuyên sâu, truy cập ít đặc quyền nhất, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, xác thực đa yếu tố, trách nhiệm chung và mô hình không tin cậy.

 • Làm quen với các giao thức bảo mật như Virtual Private Networks (VPN), Internet Security Protocol (IPSec), Secure Socket Layer (SSL), các phương pháp mã hóa đĩa và dữ liệu.

 • Có một số kinh nghiệm triển khai Azure. Khóa học này không bao gồm những kiến thức cơ bản về quản trị Azure, thay vào đó nội dung khóa học được xây dựng dựa trên việc thêm thông tin cụ thể về bảo mật.

 • Có kinh nghiệm với hệ điều hành Windows và Linux và ngôn ngữ kịch bản. Thực hành khóa học có thể sử dụng PowerShell và CLI.

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

Lịch khai giảng

AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies
Thời gian: 4 ngày
Lịch dự kiến: 23,24/05
Địa điểm:
Học phí:

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top