CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
PL-900T00-A - Microsoft Power Platform Fundamentals

PL-900T00-A - Microsoft Power Platform Fundamentals

PL-900T00-A - Microsoft Power Platform Fundamentals

Tổng quan

Thời lượng: 2 ngày

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu giá trị thương mại và năng lực sản phẩm của Power Platform. Tạo một Power App đơn giản, kết nối dữ liệu với CDS, xây dựng Bảng điều khiển Power BI và tự động hóa quy trình với Microsoft Flow.

Mục tiêu khóa học

 • Mô tả các thành phần Power Platform

 • Mô tả Microsoft Dataverse, Connectors và AI builder

 • Mô tả các kịch bản cross-cloud trên M365, Dynamics 365, Microsoft Azure và các dịch vụ của bên thứ 3

 • Xác định lợi ích và khả năng của Power Platform

 • Xác định chức năng cơ bản và giá trị kinh doanh mà Power Platform mang lại

 • Triển khai các giải pháp đơn giản với Power Apps, Power Automate, Power BI và Power Virtual Agents

Nội dung khóa học

Module 1: Giới thiệu về Power Platform

Tìm hiểu về các thành phần của Power Platform, các cách kết nối dữ liệu và cách các tổ chức có thể tận dụng công nghệ này để tạo ra các giải pháp kinh doanh.

Các bài học

 • Tổng quan về nền tảng điện

 • Tóm tắt module

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Xác định thời điểm sử dụng từng ứng dụng thành phần Power Platform để tạo các giải pháp kinh doanh

 • Tìm hiểu giá trị của việc sử dụng Power Platform để tạo ra các giải pháp kinh doanh

 • Tìm hiểu các thành phần và tính năng của Power Platform

 

Module 2: Giới thiệu về Microsoft Dataverse

Dataverse cho phép bạn đi sâu vào các giải pháp dữ liệu mạnh mẽ, có thể mở rộng trên nền tảng đám mây. Bạn sẽ tìm hiểu về cách Dataverse hoạt động với Power Platform để tạo ra các giải pháp kinh doanh hiệu quả và độc đáo.

Các bài học

 • Tổng quan về Microsoft Dataverse

 • Tóm tắt học phần

Lab: Mô hình hóa dữ liệu

 • Tạo giải pháp

 • Thêm bảng hiện có và tạo bảng mới

 • Tạo mối quan hệ

 • Nhập dữ liệu

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Xác định sự khác biệt giữa Dataverse và Common Data Model

 • Giải thích các trường hợp sử dụng và giới hạn của các quy tắc kinh doanh và quy trình

 • Giải thích môi trường, bảng, cột và mối quan hệ trong Dataverse

 

Module 3: Làm quen về Power Apps

Tìm hiểu về giá trị và khả năng của Power Apps cũng như cách các tổ chức khác tận dụng công nghệ này để xây dựng các ứng dụng đơn giản cho doanh nghiệp của họ.

Các bài học

 • Giới thiệu về Power Apps

 • Cách tạo 1 canvas app

 • Cách tạo model-driven app

 • Giới thiệu về cổng thông tin Power Apps

Lab: Cách tạo canvas app, phần 1

 • Tạo Staff Canvas App

 • Hoàn thành ứng dụng

Lab: Cách tạo ứng dụng canvas, phần 2

Tạo ứng dụng Canvas bảo mật

Lab: Cách xây dựng ứng dụng theo hướng mô hình

 • Tùy chỉnh Chế độ xem và Biểu mẫu

 • Tạo ứng dụng theo hướng mô hình

Lab: Cách xây dựng cổng Power Apps

 • Cung cấp cổng Power Apps

 • Tạo trang web cổng thông tin

 • Thay đổi Chủ đề Cổng thông tin

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Tìm hiểu cách các tổ chức khác số hóa quy trình của họ bằng Power Apps

 • Xem Power App đang hoạt động và tìm hiểu các tùy chọn để tạo ứng dụng đầu tiên của bạn

 • Tìm hiểu về Power Apps là gì và giá trị kinh doanh của nó

 

Module 4: Làm quen với Power Automate

Tìm hiểu cách người dùng có thể tận dụng Power Automate để cải thiện hiệu quả kinh doanh và hiệu suất.

Các bài học

 • Tổng quan về Power Automate

 • Cách xây dựng một giải pháp tự động

Lab: Power Automate

 • Tạo luồng thông báo lượt truy cập

 • Tạo quy trình quét bảo mật

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Xem cách Power Automate hoạt động và hiện diện từ góc nhìn của người dùng

 • Xây dựng một quy trình đơn giản

 • Tìm hiểu giá trị kinh doanh và các tính năng của Power Automate

 

Module 5: Bắt đầu với Power BI

Tìm hiểu cách các tổ chức có thể sử dụng Power BI để dễ dàng xóa, hiển thị và hiểu dữ liệu nhằm đảm bảo đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.

Các bài học

 • Tổng quan về Power BI

 • Cách tạo Trang tổng quan đơn giản

Lab: Cách tạo một trang tổng quan đơn giản

 • Tạo Báo cáo Power BI

 • Tạo Bảng điều khiển Power BI

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Xem cách Power BI hoạt động và giao diện từ quan điểm của người dùng

 • Tìm hiểu cách tạo bảng điều khiển Power BI đơn giản

 • Mô tả giá trị kinh doanh và các tính năng của Power BI

 

Module 6: Giới thiệu về Power Virtual Agent

Tìm hiểu về giá trị và khả năng của Power Virtual Agents cũng như cách các tổ chức có thể tận dụng công nghệ này để xây dựng các giải pháp chatbot cho doanh nghiệp của họ.

Các bài học

 • Tổng quan về Power Virtual Agents

 • Cách xây dựng một chatbot

Lab: Cách xây dựng một chatbot cơ bản

 • Đăng ký PVA và tạo một Bot mới

 • Tạo chủ đề

 • Chủ đề kiểm tra

 • Thay đổi lời chào

 • Xuất bản Bot

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể

 • Mô tả giá trị kinh doanh và các tính năng của Power Virtual Agents

 • Xây dựng một chatbot cơ bản

 • Tìm hiểu các thành phần thiết yếu tạo nên Power Virtual Agents và chatbot

Đối tượng học viên

Học viên của khóa này là những người dùng mong muốn cải thiện năng suất bằng cách tự động hóa các quy trình kinh doanh, phân tích dữ liệu để đưa ra thông tin chi tiết về doanh nghiệp và hoạt động hiệu quả hơn bằng cách tạo ra các trải nghiệm ứng dụng đơn giản.

Khóa học chính thức của Microsoft này giúp học viên ôn luyện để lấy chứng chỉ Power Platform Fundamentals certification.

Bài kiểm tra PL-900 kiểm tra khả năng của bạn trong việc mô tả giá trị kinh doanh của Power Platform; xác định các thành phần cốt lõi của Power Platform; chứng minh các khả năng của Power BI; mô tả các chức năng của Power Apps; thể hiện khả năng của Power Automate; và chứng minh giá trị kinh doanh của Power Virtual Agents.

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Power Platform Fundamentals

Lịch khai giảng

PL-900: Microsoft Power Platform Fundamentals
Thời gian: 2 ngày
Lịch dự kiến: 19/05
Địa điểm: Hà Nội/ TP.HCM
Học phí:

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top