CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
DP-900 - Microsoft Azure Data Fundamentals

DP-900 - Microsoft Azure Data Fundamentals

DP-900 - Microsoft Azure Data Fundamentals

Overview

Trong khóa học này, học viên sẽ có được kiến thức nền tảng về các khái niệm dữ liệu cốt lõi và các dịch vụ dữ liệu Microsoft Azure liên quan. Học sinh sẽ tìm hiểu về các khái niệm dữ liệu cốt lõi như quan hệ, phi quan hệ, học về big data và cách phân tích nó. Đồng thời xây dựng kiến thức nền tảng về dịch vụ dữ liệu đám mây trong Microsoft Azure. Học viên còn được khám phá các khái niệm dữ liệu quan hệ cơ bản và các dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ trong Azure. Giảng viên cũng sẽ hướng dẫn về bộ lưu trữ Azure cho dữ liệu phi quan hệ và các nguyên tắc cơ bản của Azure Cosmos DB. Học viên sẽ tìm hiểu về kho dữ liệu quy mô lớn, phân tích thời gian thực và trực quan hóa dữ liệu.

Mục tiêu khoá học

 • Xác định các định dạng dữ liệu phổ biến
 • Mô tả các tùy chọn để lưu trữ dữ liệu trong tập tin
 • Mô tả các tùy chọn để lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
 • Mô tả đặc điểm của giải pháp xử lý dữ liệu giao dịch
 • Mô tả đặc điểm của giải pháp xử lý dữ liệu phân tích
 • Xác định vai trò chuyên môn về dữ liệu chung
 • Xác định các dịch vụ đám mây phổ biến được các chuyên gia dữ liệu sử dụng
 • Xác định các đặc điểm của dữ liệu quan hệ
 • Xác định chuẩn hóa
 • Xác định các loại câu lệnh SQL
 • Xác định các đối tượng cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến
 • Xác định các tùy chọn cho dịch vụ Azure SQL
 • Xác định các tùy chọn cho cơ sở dữ liệu nguồn mở trong Azure
 • Cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu trên Azure
 • Mô tả các tính năng và khả năng của bộ lưu trữ Azure blob
 • Mô tả tính năng và khả năng của Azure Data Lake Gen2
 • Mô tả các tính năng và khả năng lưu trữ tệp Azure
 • Mô tả các tính năng và khả năng lưu trữ bảng Azure
 • Cung cấp và sử dụng tài khoản Azure Storage
 • Mô tả các tính năng và khả năng chính của Azure Cosmos DB
 • Xác định các API được hỗ trợ trong Azure Cosmos DB
 • Cung cấp và sử dụng phiên bản Azure Cosmos DB
 • Xác định các yếu tố chung của giải pháp lưu trữ dữ liệu hiện đại
 • Mô tả các tính năng chính của quy trình nhập dữ liệu
 • Xác định các loại lưu trữ dữ liệu phân tích phổ biến và các dịch vụ Azure liên quan
 • Cung cấp Azure Synapse Analytics và sử dụng nó để nhập, xử lý và truy vấn dữ liệu
 • So sánh xử lý hàng loạt và xử lý luồng
 • Mô tả các yếu tố chung của giải pháp truyền dữ liệu trực tuyến
 • Mô tả các tính năng và khả năng của Azure Stream Analytics
 • Mô tả tính năng và khả năng của Spark Structured Streaming trên Azure
 • Mô tả các tính năng và khả năng của Azure Synapse Data Explorer
 • Mô tả quy trình cấp cao để tạo giải pháp báo cáo với Microsoft Power BI
 • Mô tả các nguyên tắc cốt lõi của mô hình hóa dữ liệu phân tích
 • Xác định các loại trực quan hóa dữ liệu phổ biến và cách sử dụng chúng
 • Tạo báo cáo tương tác với Power BI Desktop

Nội dung khoá học

1. Khám phá các khái niệm dữ liệu cốt lõi

Dữ liệu thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số đang lan rộng khắp các tổ chức và xã hội nói chung. Nhưng "dữ liệu" là gì và nó được thể hiện và sử dụng như thế nào?

2. Khám phá vai trò và dịch vụ dữ liệu

Các chuyên gia dữ liệu thực hiện các vai trò riêng biệt trong việc xây dựng và quản lý các giải pháp phần mềm, đồng thời làm việc với nhiều công nghệ và dịch vụ để thực hiện việc đó.

3. Khám phá các khái niệm dữ liệu quan hệ cơ bản

Hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ là một cách phổ biến để lưu trữ và quản lý dữ liệu giao dịch và phân tích trong các tổ chức thuộc mọi quy mô trên toàn thế giới.

4. Khám phá các dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ trong Azure

Microsoft Azure cung cấp nhiều dịch vụ cho cơ sở dữ liệu quan hệ. Bạn có thể chọn hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ phù hợp nhất với nhu cầu của mình và lưu trữ dữ liệu quan hệ trên đám mây.

5. Khám phá Bộ lưu trữ Azure để tìm dữ liệu không liên quan

Azure Storage là dịch vụ cốt lõi trong Microsoft Azure thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu không liên quan.

6. Khám phá các nguyên tắc cơ bản của Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB cung cấp một kho lưu trữ có khả năng mở rộng cao cho dữ liệu phi quan hệ.

7. Khám phá các nguyên tắc cơ bản của kho dữ liệu quy mô lớn

Các tổ chức sử dụng kho dữ liệu hiện đại để xây dựng các giải pháp phân tích dữ liệu quy mô lớn nhằm tạo ra thông tin chi tiết và thúc đẩy thành công. Microsoft Azure bao gồm nhiều công nghệ mà bạn có thể kết hợp để xây dựng giải pháp lưu trữ dữ liệu hiện đại.

8. Khám phá các nguyên tắc cơ bản của phân tích thời gian thực

Tìm hiểu về các kiến thức cơ bản về xử lý luồng và các dịch vụ trong Microsoft Azure mà bạn có thể sử dụng để triển khai các giải pháp phân tích thời gian thực.

9. Khám phá các nguyên tắc cơ bản của trực quan hóa dữ liệu

Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của mô hình hóa dữ liệu phân tích và trực quan hóa dữ liệu, sử dụng Microsoft Power BI làm nền tảng để khám phá những nguyên tắc này trong thực tế.

 

Đối tượng học viên

Đối tượng của khóa học này là những người muốn tìm hiểu các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu trong môi trường đám mây, có được kỹ năng cơ bản về dịch vụ dữ liệu đám mây và xây dựng kiến thức nền tảng về dịch vụ dữ liệu đám mây trong Microsoft Azure.

Điều kiện đầu vào

Bạn không cần phải sở hữu các chứng chỉ tiền đề nào trước khi tham gia khoá học này. Các học viên ở trình độ cơ bản về Data Azure cũng có thể tiếp thu được khi bắt đầu với một số nhận thức cơ bản về các khái niệm điện toán và Internet cũng như mối quan tâm đến việc rút ra những hiểu biết sâu sắc từ dữ liệu.

Đặc biệt khuyến khích:

 • Có kinh nghiệm sử dụng trình duyệt web, chẳng hạn như Microsoft Edge.
 • Làm quen với các khái niệm cơ bản liên quan đến dữ liệu, chẳng hạn như làm việc với các bảng dữ liệu trong bảng tính và trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ.
 • Sẵn sàng học hỏi thông qua khám phá thực hành.

Certification

Chứng nhận sau khoá học:

 • Mô tả các khái niệm dữ liệu cốt lõi (25-30%)
 • Xác định những điều cần cân nhắc đối với dữ liệu quan hệ trên Azure (20-25%)
 • Mô tả những điều cần cân nhắc khi làm việc với dữ liệu không liên quan trên Azure (15-20%)
 • Mô tả khối lượng công việc phân tích trên Azure (25-30%)

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top