CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
MB-800T00: Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant

MB-800T00: Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant

MB-800T00: Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant

Tổng quan

Thời lượng: 4.0 ngày

Được xây dựng và tối ưu hóa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Dynamics 365 Business Central là ứng dụng dành cho các công ty đã phát triển mạnh hơn các ứng dụng kinh doanh ban đầu của họ. Các doanh nghiệp phát triển nhanh thường có nhu cầu ngày càng cao hơn về phần mềm kế toán cơ bản hoặc hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) khi chúng không có đủ khả năng xử lý lượng hàng tồn kho và giao dịch gia tăng, thiếu tích hợp với các hệ thống ngành kinh doanh khác và có những hạn chế về báo cáo. Các doanh nghiệp cũng gặp thách thức với khâu hậu cần cung cấp các dịch vụ có khả năng mở rộng cao hơn, tăng tính di động và tính khả dụng trên đám mây. Với Business Central, bạn có thể quản lý tài chính, tự động hóa và bảo đảm chuỗi cung ứng của mình, bán hàng thông minh hơn, cải thiện dịch vụ khách hàng và hiệu suất dự án cũng như tối ưu hóa hoạt động của bạn.

Mục tiêu khóa học

Hiểu các trường hợp sử dụng cho các mô-đun Business Central

Thiết lập Business Central

Định cấu hình tài chính

Định cấu hình Sales and Purchasing

Định cấu hình hoạt động

Hiểu các kịch bản Integrationa và Automation

Nội dung khóa học

Học phần 1: Giới thiệu về Business Central

Những bài học

 • Mô tả các trường hợp sử dụng và các tính năng phổ biến cho các mô-đun Business Central
 • Tổng quan về công nghệ
 • Điều hướng giao diện người dùng
 • Thực hiện các tác vụ cơ bản của người dùng trong Business Central
 • Dữ liệu chủ
 • Quy trình bán hàng và mua hàng

 

Mô-đun 2: Thiết lập ứng dụng

Những bài học

 • Tạo và cấu hình một công ty mới
 • Di chuyển dữ liệu sang Business Central
 • Quản lý bảo mật
 • Thiết lập chức năng ứng dụng cốt lõi

 

Mô-đun 3: Định cấu hình tài chính

Những bài học

 • Thiết lập quản lý tài chính
 • Thiết lập Chart of Accounts
 • Thiết lập các nhóm đăng bài
 • Thiết lập thứ nguyên
 • General Journals
 • Thiết lập tiền tệ
 • Thiết lập quản lý tiền mặt
 • Thiết lập tài khoản Cash Management
 • Thiết lập tài khoản phải thu

 

Mô-đun 4: Định cấu hình Sales and Purchasing

Những bài học

 • Thiết lập khoảng không quảng cáo
 • Định cấu hình giá bán và chiết khấu
 • Định cấu hình giá mua và chiết khấu
 • Định cấu hình Salespeople and Purchasers

 

Mô-đun 5: Hoạt động

Những bài học

 • Mua đồ
 • Bán các mặt hàng
 • Đặt hàng đầy hứa hẹn
 • Xử lý các giao dịch tài chính
 • Chi phí hàng tồn kho

 

Mô-đun 6: Integration and Automation

Những bài học

 • Thiết lập và quản lý phê duyệt với quy trình công việc
 • Tích hợp Business Central với các ứng dụng khác
 • Kết nối Power Automate
 • Kết nối ứng dụng nguồn
 • Kết nối Power BI

Đọc thêm

Microsoft.com/learn

Đối tượng học viên

Các học viên của khóa này là các nhà tư vấn chức năng thực hiện các quy trình thiết lập ứng dụng cốt lõi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Họ triển khai và định cấu hình Microsoft Dynamics 365 Business Central bao gồm thiết lập chức năng và mô-đun cốt lõi cũng như di chuyển dữ liệu sang Business Central. Các ứng viên định cấu hình ứng dụng cùng với nhóm triển khai để cung cấp cho doanh nghiệp khả năng quản lý và dễ sử dụng. Họ có thể định cấu hình trung tâm vai trò bao gồm điều chỉnh thông tin chi tiết, gợi ý, hành động, báo cáo, biểu đồ và mở rộng Business Central bằng cách sử dụng các thành phần Power Platform. Các ứng viên đã áp dụng kiến ​​thức về đáp ứng nhu cầu kinh doanh bằng cách sử dụng Business Central, bao gồm hiểu biết cơ bản về quản lý tài chính, bán hàng, mua hàng và hàng tồn kho. Các ứng viên cho kỳ thi này thường chuyên về một hoặc nhiều bộ tính năng của Business Central. Họ hiểu vai trò của Business Central trong mối quan hệ với bộ ứng dụng Microsoft 365 và Dynamics 365.

Kiến thức khuyến nghị

Một nhà tư vấn chức năng cốt lõi của Dynamics 365 Business Central phải có kiến ​​thức ứng dụng về Business Central và hiểu biết về thuật ngữ ngành, các ưu tiên, tiêu chuẩn, phương pháp luận và các phương pháp hay nhất. Nhà tư vấn phải có kiến ​​thức áp dụng về việc đáp ứng nhu cầu kinh doanh bằng cách sử dụng Dynamics 365 Business Central, bao gồm hiểu biết cơ bản về quản lý tài chính, bán hàng, mua hàng và hàng tồn kho. Kiến thức của nhà tư vấn nên bao gồm sự hiểu biết toàn diện về vai trò của ứng dụng Business Central trong mối quan hệ với bộ ứng dụng Microsoft 365 và Dynamics 365.

Chứng chỉ

Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top