CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals

AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals

AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals

Tổng quan

Thời lượng: 1.0 ngày

Khóa đào tạo này giới thiệu các khái niệm cơ bản liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và các dịch vụ trong Microsoft Azure có thể được sử dụng để tạo ra các giải pháp AI. Khóa học không hướng tới việc giúp học viên trở thành nhà khoa học dữ liệu hoặc nhà phát triển phần mềm chuyên nghiệp, mà nhằm nâng cao nhận thức về khối lượng công việc phổ biến của AI và khả năng xác định các dịch vụ Azure.

Khóa học được thiết kế như một trải nghiệm học tập kết hợp việc đào tạo trực tiếp từ giảng viên với các tài liệu trực tuyến trên nền tảng Microsoft Learn (https://azure.com/learn). Các bài tập thực hành trong khóa học dựa trên mô-đun Learn và học viên được khuyến khích sử dụng nội dung trên Learn làm tài liệu tham khảo để củng cố những gì họ học được trong lớp và khám phá các chủ đề chuyên sâu hơn.

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Mô tả khối lượng công việc và những vấn đề liên quan của Trí tuệ nhân tạo

 • Mô tả các nguyên tắc cơ bản của Machine Learning trên Azure

 • Mô tả các đặc điểm khối lượng công việc Computer Vision trên Azure

 • Mô tả các đặc điểm khối lượng công việc Natural Language Processing (NLP) trên Azure

 • Mô tả các đặc điểm khối lượng công việc Conversational AI trên Azure

Nội dung

Module 1: Giới thiệu về AI

Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu về các cách sử dụng phổ biến của trí tuệ nhân tạo (AI) và các loại khối lượng công việc khác nhau liên quan đến AI. Sau đó, bạn sẽ khám phá những vấn đề và nguyên tắc để phát triển responsible AI 

Những bài học

 • Trí tuệ nhân tạo trong Azure

 • AI có trách nhiệm

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể

Mô tả khối lượng công việc và cân nhắc của Trí tuệ nhân tạo

 

Module 2: Machine Learning- Học máy

Machine Learning là nền tảng cho các giải pháp AI hiện đại. Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu về một số khái niệm máy học cơ bản và cách sử dụng dịch vụ Azure Machine Learning để tạo và xuất bản các mô hình Machine Learning.

Những bài học

 • Giới thiệu về Học máy

 • Học máy Azure

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể

Mô tả các nguyên tắc cơ bản của học máy trên Azure

 

Module 3: Computer Vision

Computer Vision là một lĩnh vực của AI liên quan đến việc hiểu thế giới một cách trực quan, thông qua hình ảnh, tệp video và máy ảnh. Trong mô-đun này, bạn sẽ khám phá nhiều kỹ thuật và dịch vụ Computer Vision

Những bài học

 • Khái niệm Computer Vision

 • Computer Vision trong Azure

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể

Mô tả các tính năng của khối lượng công việc Computer Vision trên Azure

 

Module 4: Natural Language Processing (NLP) - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Mô-đun này mô tả các tình huống cho các giải pháp AI có thể xử lý ngôn ngữ viết và nói. Bạn sẽ tìm hiểu về các dịch vụ Azure được sử dụng để xây dựng các giải pháp phân tích văn bản, nhận dạng và tổng hợp giọng nói, dịch giữa các ngôn ngữ và diễn giải các lệnh.

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể

Mô tả các đặc điểm của khối lượng công việc  Natural Language Processing (NLP) trên Azure

 

Module 5: Conversational AI

Conversational AI cho phép người dùng tham gia vào một cuộc hội thoại với AI agent, hoặc * bot *, thông qua các kênh giao tiếp như email, giao diện webchat, mạng xã hội và các kênh khác. Mô-đun này mô tả một số nguyên tắc cơ bản để làm việc với bot và cho bạn cơ hội tạo ra một bot có thể trả lời câu hỏi của người dùng một cách thông minh.

Những bài học

 • Khái niệm Conversational AI

 • Conversational AI trong Azure

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể

Mô tả các đặc điểm của khối lượng công việc Conversational AI trên Azure

Đối tượng học viên

Khóa học Cơ bản về AI của Azure được thiết kế cho bất kỳ ai quan tâm đến việc tìm hiểu về các loại giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thực hiện được và các dịch vụ trên Microsoft Azure mà bạn có thể sử dụng để tạo ra chúng. Bạn không cần phải có bất kỳ kinh nghiệm nào về việc sử dụng Microsoft Azure trước khi tham gia khóa học này, nhưng bạn phải có hiểu biết cơ bản với công nghệ máy tính và Internet. 

Một số khái niệm được đề cập trong khóa học yêu cầu kiến thức cơ bản về toán học, chẳng hạn như khả năng giải thích biểu đồ. Khóa học bao gồm các hoạt động thực hành liên quan đến làm việc với dữ liệu và chạy mã, vì vậy kiến ​​thức về các nguyên tắc lập trình cơ bản sẽ rất hữu ích.

Khóa học này chuẩn bị cho học viên lấy chứng chỉ Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals. Để đạt được chứng chỉ này, học viên cần phải vượt qua kỳ thi AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals.

Chứng nhận này là cơ hội để chứng minh kiến ​​thức về khối lượng công việc ML và AI phổ biến cũng như cách triển khai chúng trên Azure.

Chứng nhận này dành cho các ứng viên có nền tảng cả về kỹ thuật và phi kỹ thuật. Khoa học dữ liệu và kinh nghiệm kỹ thuật phần mềm là không bắt buộc; tuy nhiên, một số kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm lập trình chung sẽ có lợi cho việc học.

Kiến thức khuyến nghị

Bạn không cần phải có chứng chỉ nào trước khi tham gia khóa học này. Điều bạn cần là một số nhận thức cơ bản về các khái niệm máy tính và internet, đồng thời quan tâm đến việc sử dụng các dịch vụ Azure AI.

Đặc biệt:

 • Có kinh nghiệm sử dụng máy tính và internet.

 • Quan tâm đến các trường hợp sử dụng ứng dụng AI và mô hình học máy.

 • Sẵn sàng học hỏi thông qua thực hành.

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top