CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
AZ-140T00-A: Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop

AZ-140T00-A: Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop

AZ-140T00-A: Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop

Tổng quan

Thời lượng: 4.0 ngày

Khóa đào tạo này dạy cho quản trị viên Azure cách lập kế hoạch, cung cấp và quản lý trải nghiệm virtual desktop cũng như remote app trên Azure. Học viên sẽ học thông qua sự kết hợp giữa bài giảng và học hands-on lab để triển khai các ứng dụng, virtual desktop trên Azure Virtual Desktop và tối ưu hóa chúng để chạy trong multi-session virtual environment.

Mục tiêu khóa học

Chọn một mô hình cấp phép thích hợp cho Azure Virtual Desktop

Triển khai mạng cho Azure Virtual Desktop

Quản lý máy chủ phiên Azure Virtual Desktop bằng cách sử dụng Azure Bastion

Định cấu hình bộ nhớ cho các thành phần FSLogix

Tạo và quản lý hình ảnh máy chủ phiên

Triển khai các vai trò Azure và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) cho Azure Virtual Desktop

Định cấu hình cài đặt trải nghiệm Azure Virtual Desktop của người dùng

Cài đặt và định cấu hình ứng dụng trên máy chủ phiên

Thực hiện liên tục kinh doanh và khắc phục thảm họa

Theo dõi và quản lý hiệu suất của Azure Virtual Desktop

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Lập kế hoạch triển khai máy tính để bàn ảo Azure

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách đánh giá môi trường máy tính ảo và vật lý hiện có, lập kế hoạch và định cấu hình độ phân giải tên cho Dịch vụ miền Active Directory (AD) và Azure Active Directory (Azure AD DS) cũng như lập kế hoạch triển khai máy khách Azure Virtual Desktop. chỉ định dạng. Không có dấu đầu dòng hoặc danh sách.

Những bài học

 • Kiến trúc màn hình ảo Azure
 • Thiết kế kiến ​​trúc Azure Virtual Desktop
 • Thiết kế danh tính và hồ sơ người dùng

Lab: Chuẩn bị cho việc triển khai Azure Virtual Desktop (Azure AD DS)

Lab: Chuẩn bị cho việc triển khai Azure Virtual Desktop (AD DS)

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Hiểu các thành phần của Azure Virtual Desktop
 • Hiểu máy tính để bàn cá nhân và máy tính để bàn chung
 • Đề xuất hệ điều hành để triển khai Azure Virtual Desktop

 

Mô-đun 2: Triển khai cơ sở hạ tầng máy tính để bàn ảo Azure

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách quản lý kết nối với Internet và mạng tại chỗ, tạo nhóm máy chủ bằng cách sử dụng cổng Azure, triển khai nhóm máy chủ bằng cách sử dụng các mẫu Azure Resource Manager, áp dụng các bản cập nhật ứng dụng và hệ điều hành cho Azure Virtual Desktop đang chạy lưu trữ và tạo một hình ảnh chính.

Những bài học

 • Triển khai và quản lý mạng cho Azure Virtual Desktop
 • Triển khai và quản lý bộ nhớ cho Azure Virtual Desktop
 • Tạo và định cấu hình nhóm máy chủ và máy chủ phiên
 • Tạo và quản lý hình ảnh máy chủ phiên

Lab: Triển khai các nhóm máy chủ và máy chủ phiên bằng cách sử dụng cổng Azure (AD DS)

Lab: Triển khai và quản lý bộ nhớ cho Azure Virtual Desktop (Azure AD DS)

Lab: Triển khai các nhóm máy chủ và máy chủ lưu trữ bằng cách sử dụng các mẫu Trình quản lý tài nguyên Azure

Lab: Triển khai và quản lý các nhóm máy chủ và máy chủ lưu trữ bằng cách sử dụng PowerShell

Lab: Tạo và định cấu hình nhóm máy chủ và máy chủ phiên (Azure AD DS)

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Triển khai kết nối mạng ảo Azure
 • Quản lý kết nối với Internet và các mạng tại chỗ
 • Hiểu kết nối mạng Azure Virtual Desktop
 • Định cấu hình máy chủ phiên Azure Virtual Desktop bằng cách sử dụng Azure Bastion
 • Định cấu hình bộ nhớ cho các thành phần FSLogix
 • Định cấu hình đĩa và chia sẻ tệp
 • Sửa đổi hình ảnh máy chủ phiên
 • Tạo và sử dụng Thư viện hình ảnh được chia sẻ (SIG)

 

Mô-đun 3: Quản lý quyền truy cập và bảo mật

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách lập kế hoạch và triển khai các vai trò Azure và RBAC cho Azure Virtual Desktop, triển khai các chính sách Truy cập có Điều kiện cho các kết nối, lập kế hoạch và triển khai MFA cũng như quản lý bảo mật bằng cách sử dụng Trung tâm Bảo mật Azure.

Những bài học

 • Quản lý quyền truy cập
 • Quản lý bảo mật

Lab: Định cấu hình các chính sách Truy cập có Điều kiện cho các kết nối với Máy tính để bàn Ảo Azure (AD DS)

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Quản lý vai trò cục bộ, nhóm và phân quyền trên máy chủ phiên Azure Virtual Desktop
 • Định cấu hình các hạn chế người dùng bằng cách sử dụng chính sách nhóm AD và chính sách Azure AD
 • Hiểu các thành phần chính sách Truy cập có Điều kiện
 • Chuẩn bị cho Quyền truy cập có điều kiện dựa trên Azure Active Directory (Azure AD) cho Azure Virtual Desktop
 • Triển khai Quyền truy cập có điều kiện dựa trên Azure AD cho Máy tính để bàn Ảo Azure

 

Mô-đun 4: Quản lý môi trường người dùng và ứng dụng

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách lập kế hoạch cho FSLogix, cài đặt FSLogix, định cấu hình Bộ nhớ đệm đám mây, triển khai ứng dụng dưới dạng RemoteApp, triển khai và quản lý OneDrive for Business cho môi trường nhiều phiên.

Những bài học

 • Triển khai và quản lý FSLogix
 • Định cấu hình cài đặt trải nghiệm người dùng
 • Cài đặt và định cấu hình ứng dụng trên máy chủ phiên

Lab: Triển khai và quản lý cấu hình Azure Virtual Desktop profiles (Azure AD DS)

Lab: Đóng gói các ứng dụng Windows Azure Desktop (AD DS)

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Định cấu hình Profile Containers
 • Định cấu hình tệp Azure để lưu trữ vùng chứa hồ sơ cho Azure Virtual Desktop trong môi trường AAD DS
 • Triển khai cấu hình dựa trên FSLogix cho Azure Virtual Desktop trong môi trường Azure AD DS
 • Triển khai cấu hình dựa trên FSLogix cho Azure Virtual Desktop
 • Chuẩn bị và tạo gói ứng dụng MSIX
 • Triển khai vùng chứa đính kèm ứng dụng MSIX cho Azure Virtual Desktop trong môi trường AD DS

 

Mô-đun 5: Giám sát và duy trì cơ sở hạ tầng Azure Virtual Desktop

Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu cách lập kế hoạch và triển khai kế hoạch khôi phục sau thảm họa cho Azure Virtual Desktop, định cấu hình tự động hóa cho Azure Virtual Desktop, triển khai tự động mở rộng quy mô trong các nhóm máy chủ và tối ưu hóa hiệu suất và dung lượng của máy chủ phiên.

Những bài học

 • Lập kế hoạch và thực hiện liên tục kinh doanh và khắc phục thảm họa
 • Tự động hóa các tác vụ quản lý Azure Virtual Desktop
 • Theo dõi và quản lý hiệu suất và sức khỏe

Lab: Triển khai tính năng tự động thay đổi tỷ lệ trong nhóm máy chủ (AD DS)

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch khôi phục thảm họa cho Azure Virtual Desktop
 • Định cấu hình tự động hóa cho Azure Virtual Desktop
 • Theo dõi Azure Virtual Desktop bằng cách sử dụng Azure Monitor
 • Tùy chỉnh Sổ làm việc Azure để giám sát Azure Virtual Desktop
 • Định cấu hình tự động điều chỉnh tỷ lệ của các máy chủ phiên Azure Virtual Desktop
 • Xác minh tự động điều chỉnh tỷ lệ của máy chủ phiên Azure Virtual Desktop

Đối tượng học viên

Học viên của khóa là những người quan tâm đến việc cung cấp các ứng dụng trên Azure Virtual Desktop và tối ưu hóa chúng để chạy trong multi-session virtual environments. Với tư cách là Azure Virtual Desktop administrator, bạn sẽ gắn bó chặt chẽ với Quản trị viên và Kiến trúc sư Azure, cùng với Quản trị viên Microsoft 365. Trách nhiệm của quản trị viên Azure Virtual Desktop bao gồm lập kế hoạch, triển khai, đóng gói, cập nhật và duy trì cơ sở hạ tầng Azure Virtual Desktop. Họ cũng tạo hình ảnh máy chủ phiên, triển khai và quản lý FSLogix, giám sát hiệu suất Azure Virtual Desktop và tự động hóa các tác vụ quản lý Azure Virtual Desktop.

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Azure Virtual Desktop Specialty

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top