CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
AZ-010T00-A: Azure Administration for AWS SysOps

AZ-010T00-A: Azure Administration for AWS SysOps

AZ-010T00-A: Azure Administration for AWS SysOps

Tổng quan

Thời lượng: 2.0 ngày

Khóa đào tạo này được thiết kế cho các quản trị viên AWS Sysops muốn tìm hiểu điểm khác nhau giữa AWS và Azure và cách quản lý Azure. Các chủ đề chính của khóa học này là Quản trị Azure, Mạng Azure, Điện toán Azure, Lưu trữ Azure và Quản trị Azure. Khóa học này kết hợp bài giảng với các bài tập thực hành và thảo luận / đánh giá. Trong khoa học, học viên sẽ xây dựng một kiến ​​trúc end-to-end thể hiện các tính năng chính được thảo luận trong khóa học.

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Quản trị Azure

Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu về các công cụ và khái niệm nguyên tắc cần thiết để quản lý Azure. Các chủ đề bao gồm: Trình quản lý tài nguyên, Nhóm tài nguyên, Azure Portal, Azure CLI, Azure Templates, Cloud Shell, Azure Marketplace và Azure PowerShell.

Mô-đun 2: Azure Networking

Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu về các tính năng mạng Azure. Các chủ đề bao gồm: Vùng Azure, Mạng ảo và mạng con, Định địa chỉ IP, Nhóm bảo mật mạng, Mạng ngang hàng ảo, Kết nối VNet-to-VNet, ExpressRoute, Bộ cân bằng tải và Trình theo dõi mạng.

Mô-đun 3: Azure Compute

Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu về cách định cấu hình và giám sát máy ảo Azure. Các chủ đề bao gồm: Máy ảo Azure, Tạo máy ảo, Kích thước máy ảo, Đĩa máy ảo, Vùng khả dụng, Bộ khả dụng, Kết nối Windows VM, Kết nối máy ảo Linux, Màn hình Azure và Cảnh báo Azure.

Mô-đun 4: Lưu trữ Azure

Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu về các tính năng và cách triển khai bộ nhớ Azure. Các chủ đề bao gồm: Tài khoản lưu trữ, Bộ nhớ Blob, Bậc hiệu suất Blob, Chia sẻ tệp, Đồng bộ hóa tệp, Hộp dữ liệu, Mạng phân phối nội dung, Chữ ký truy cập được chia sẻ và Điểm cuối dịch vụ.

Mô-đun 5: Nhận dạng Azure

Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu về các giải pháp nhận dạng Azure. Các chủ đề bao gồm: Miền Azure, Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, Azure Active Directory, Xác thực đa yếu tố, Bảo vệ nhận dạng Azure AD và Chính sách Azure.

Đối tượng khóa học

Đối tượng của khóa học này là Cộng tác viên quản trị AWS Sysops hoặc tương đương. Người này có một đến hai năm kinh nghiệm trong việc triển khai, quản lý và vận hành AWS. Học viên tham gia khóa học này quan tâm đến việc tìm hiểu xem Azure khác với AWS như thế nào và Azure được quản lý ra sao. Học viên cũng có thể quan tâm đến việc tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ Quản trị viên Microsoft Azure AZ-103 hoặc kỳ thi Azure Cơ bản AZ-900.

Kiến thức khuyến nghị

Kinh nghiệm về hệ điều hành, ảo hóa, cơ sở hạ tầng đám mây, cấu trúc lưu trữ, giải pháp nhận dạng và mạng. Cụ thể, học viên cần có:

Kiến thức làm việc về cách xây dựng các lệnh CLI, bao gồm cả việc sử dụng các trang trợ giúp để xác định các tham số và cấu trúc lệnh thích hợp.

Hiểu biết về các khái niệm mạng ảo, Hệ thống tên miền (DNS), mạng riêng ảo (VPN), tường lửa, cổng và công nghệ mã hóa.

Hiểu biết về máy ảo, cách chúng được sử dụng và các tùy chọn cấu hình như hiệu suất CPU và đĩa.

Hiểu các khái niệm lưu trữ ảo như tài khoản lưu trữ, đốm màu, chia sẻ tệp và loại đĩa.

Hiểu biết về các khái niệm quản trị, bao gồm kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, quản lý danh tính và bảo vệ danh tính.

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Azure Administrator Associate

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top