CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
AZ-120T00-A: Planning and Administering Microsoft Azure for SAP Workloads

AZ-120T00-A: Planning and Administering Microsoft Azure for SAP Workloads

AZ-120T00-A: Planning and Administering Microsoft Azure for SAP Workloads

Tổng quan

Thời lượng: 4.0 ngày

Khóa học này dạy cho các Chuyên gia CNTT đã có kinh nghiệm về các giải pháp SAP cách tận dụng các tài nguyên Azure bao gồm triển khai và cấu hình máy ảo, mạng ảo, tài khoản lưu trữ và Azure AD bao gồm triển khai và quản lý danh tính kết hợp. Học viên của khóa học này sẽ học thông qua các khái niệm, tình huống, bài tập và lab thực hành cách lập kế hoạch và thực hiện tốt nhất việc di chuyển và vận hành giải pháp SAP trên Azure. Bạn sẽ nhận được hướng dẫn về đăng ký, tạo và mở rộng máy ảo, triển khai các giải pháp lưu trữ, định cấu hình mạng ảo, sao lưu và chia sẻ dữ liệu, kết nối Azure và các trang tại chỗ, quản lý lưu lượng mạng, triển khai Azure Active Directory, bảo mật danh tính và giám sát của bạn dung dịch.

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

  • Di chuyển khối lượng công việc SAP sang Azure
  • Thiết kế một giải pháp Azure để hỗ trợ khối lượng công việc SAP
  • Xây dựng và triển khai Azure cho khối lượng công việc SAP
  • Xác thực cơ sở hạ tầng Azure cho khối lượng công việc SAP
  • Vận hành Kiến trúc Azure SAP

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Khám phá Azure cho khối lượng công việc SAP

Chứa các bài học về Azure trên khối lượng công việc SAP, các thuật ngữ và ý nghĩa chung của SAP và Azure, cấu hình và kiến ​​trúc được chứng nhận SAP cho cả SAP NetWeaver với AnyDB và SAP S4 HANA trên máy ảo Azure.

 

Mô-đun 2: Khám phá nền tảng của Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS)

Chứa các bài học về tính toán Azure, lưu trữ Azure, mạng Azure và cơ sở dữ liệu trong Azure.

 

Mô-đun 3: Khám phá nền tảng của bản sắc và quản trị

Chứa các bài học về dịch vụ nhận dạng, quản lý từ xa Azure cũng như khả năng quản lý và điều hành Azure.

Lab: Triển khai phân cụm Linux trên máy ảo Azure

Lab: Triển khai phân cụm Windows trên máy ảo Azure

 

Mô-đun 4: Triển khai SAP trên Azure

Chứa các bài học về triển khai các triển khai đơn thể (2 tầng và 3 tầng) và triển khai tính khả dụng cao trong SAP NetWeaver với AnyDB trên máy ảo Azure.

Lab: Triển khai kiến ​​trúc SAP trên máy ảo Azure chạy Windows

Lab: Triển khai kiến ​​trúc SAP trên máy ảo Azure chạy Linux

 

Mô-đun 5: Đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh và thực hiện khôi phục thảm họa cho các giải pháp SAP trên Azure

Chứa các bài học về triển khai tính sẵn sàng cao cho khối lượng công việc SAP trong Azure, khôi phục thảm họa cho khối lượng công việc SAP trong Azure cũng như sao lưu và khôi phục.

 

Mô-đun 6: Di chuyển khối lượng công việc SAP sang Azure

Bao gồm các bài học về việc sử dụng danh sách kiểm tra lập kế hoạch và triển khai khối lượng công việc SAP, các tùy chọn di chuyển - bao gồm phương pháp luận tùy chọn di chuyển cơ sở dữ liệu (DMO) và các tùy chọn di chuyển đám mây; và cách di chuyển cơ sở dữ liệu rất lớn (VLDB) sang Azure.

 

Mô-đun 7: Giám sát và khắc phục sự cố Azure cho khối lượng công việc SAP

Có các bài học về yêu cầu giám sát của Azure đối với khối lượng công việc SAP, cấu hình của Tiện ích mở rộng giám sát nâng cao của Azure dành cho SAP và cấp phép máy ảo Azure, định giá và hỗ trợ.

 

Mô-đun 8: Khám phá SAP HANA trên Azure (Phiên bản lớn)

Chứa các bài học về Khám phá nền tảng của SAP HANA trên Azure (Phiên bản lớn), các dịch vụ được chứng nhận SAP HANA trên Azure (Phiên bản lớn), kiến ​​trúc mẫu SAP HANA trên Azure (Phiên bản lớn), Cân nhắc lập kế hoạch SAP HANA trên Azure (Phiên bản lớn), SAP Tính khả dụng cao của HANA trên Azure (Phiên bản lớn) và khôi phục sau thảm họa, cân nhắc "sao lưu, bảo mật, cấp phép và hỗ trợ" cho SAP HANA trên Azure (Phiên bản lớn), triển khai và triển khai SAP HANA trên Azure (Phiên bản lớn), quản lý SAP HANA trên Azure (Phiên bản lớn), giám sát và khắc phục sự cố SAP HANA trên Azure (Phiên bản lớn), triển khai tính liên tục của doanh nghiệp, khôi phục thảm họa và sao lưu.

Đối tượng học viên

Khóa học này dành cho Quản trị viên Azure, những người di chuyển và quản lý các giải pháp SAP trên Azure. Quản trị viên Azure quản lý các dịch vụ đám mây mở rộng khả năng lưu trữ, mạng và tính toán đám mây, với sự hiểu biết sâu sắc về từng dịch vụ trong toàn bộ vòng đời CNTT. Họ tiếp nhận các yêu cầu của người dùng cuối đối với các ứng dụng đám mây mới và đưa ra các đề xuất về các dịch vụ để sử dụng cho hiệu suất và quy mô tối ưu, cũng như cung cấp, kích thước, giám sát và điều chỉnh khi thích hợp. Vai trò này yêu cầu giao tiếp và phối hợp với các nhà cung cấp. Quản trị viên Azure sử dụng Cổng Azure và khi họ trở nên thành thạo hơn, họ sử dụng PowerShell và Giao diện Dòng lệnh.

 

Kiến thức khuyến nghị

Trước khi tham dự khóa học này, học viên cần phải:

Trải nghiệm thực tế với các giải pháp Azure IaaS và PaaS, bao gồm VM, VNet, Load Balancers, Storage (Blob, Files, Disks).

Hiểu biết về công nghệ ảo hóa tại chỗ và đám mây, bao gồm: máy ảo, mạng ảo và đĩa cứng ảo.

Hiểu biết về cấu hình mạng, bao gồm TCP / IP, Hệ thống tên miền (DNS), mạng riêng ảo (VPN), tường lửa và công nghệ mã hóa.

Hiểu về các khái niệm Active Directory

Có kinh nghiệm với môi trường Linux / Unix.

Kiến thức vững chắc về Ứng dụng SAP, SAP HANA, S / 4HANA, SAP NetWeaver, SAP BW, Máy chủ hệ điều hành cho Ứng dụng và Cơ sở dữ liệu SAP.

Hiểu biết về việc triển khai và cấu hình SAP HANA.

Kinh nghiệm thực hành với quản trị SAP HANA.

Các khóa học tiên quyết (hoặc kiến ​​thức tương đương và kinh nghiệm thực hành):

AZ-104 Azure Quản trị viên

Kiến thức về các sản phẩm SAP như SAP HANA hoặc SAP NetWeaver

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Azure for SAP Workloads Specialty

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top