CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
MB-240T00-A: Microsoft Dynamics 365 Field Service

MB-240T00-A: Microsoft Dynamics 365 Field Service

MB-240T00-A: Microsoft Dynamics 365 Field Service

Tổng quan

Thời lượng: 3 ngày

Dynamics 365 Field Service giúp các tổ chức định vị tốt hơn trên thị trường bằng cách cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ xác định và sắp xếp tài nguyên cũng như quản lý khối lượng công việc cho nhân viên. Khóa học chứng nhận & đào tạo này sẽ trang bị cho học viên các kỹ năng cần thiết để xác định và cấu hình các thành phần chính được sử dụng để cung cấp Field Service và các giải pháp di động. Các chủ đề chính bao gồm việc xác định các cân nhắc mang tính tổ chức để thúc đẩy các quyết định cấu hình và các khía cạnh cấu hình chung. Khóa học này giúp học viên hiểu rõ hơn về bức tranh lớn hơn và các mục tiêu cuối cùng tập trung vào việc triển khai hỗ trợ thiết kế các giải pháp hiệu quả hơn phù hợp với mục tiêu của khách hàng và tổ chức.

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Xác định các thành phần chính liên quan đến Field Service Implementations.

 • Xác định các sản phẩm và dịch vụ sẽ được cung cấp cho khách hàng.

 • Xác định các tùy chọn đặt giá sẽ sử dụng trong các tình huống cụ thể.

 • Xác định tài nguyên nào được yêu cầu.

Nội dung khóa học

Module 1: Định cấu hình Dynamics 365 Field Service

Trong học phần giới thiệu này, bạn sẽ được tìm hiểu các khái niệm chính về Dynamics 365 Field Service, bao gồm các tài nguyên có thể đặt trước

Các bài học

 • Định cấu hình Microsoft Dynamics 365 Field Service

 • Định cấu hình tài nguyên có thể đặt trước

 • Lên lịch cho đội, cơ sở vật chất và nguồn tài nguyên

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Định cấu hình dịch vụ hiện trường

 • Định cấu hình tài nguyên có thể đặt trước

 • Định cấu hình và lên lịch cho đội, cơ sở vật chất và nguồn tài nguyên

 

Module 2: Quản lý đơn đặt hàng công việc

Trong học phần này, chúng ta sẽ khám phá các yêu cầu công việc, các loại sự cố và kiểm tra.

Các bài học

 • Quản lý đơn hàng làm việc, thỏa thuận, kiểm kê và mua hàng

 • Quản lý các loại sự cố

 • Kiểm tra

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Xử lý các đơn đặt hàng, thỏa thuận công việc, kiểm kê và mua hàng

 • Quản lý các loại sự cố

 • Tạo và quản lý kiểm tra

 

Module 3: Lên lịch và gửi đơn đặt hàng công việc

Trong học phần này, chúng ta sẽ học cách làm việc với bảng lịch trình để lên lịch và gửi đơn đặt hàng công việc

Các bài học

 • Quản lý các tùy chọn lập lịch

 • Tùy chỉnh bảng lịch trình

 • Triển khai Resource Scheduling Optimization (RSO)

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Lên lịch và gửi đơn đặt hàng công việc

 • Tùy chỉnh bảng lịch trình

 • Triển khai RSO

 

Module 4: Ứng dụng di động Field Service

Trong học phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tùy chỉnh và định cấu hình ứng dụng di động Field Service.

Các bài học

 • Bắt đầu với ứng dụng di động Field Service

 • Tùy chỉnh và định cấu hình ứng dụng di động

 • Tích hợp hỗ trợ từ xa

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Tùy chỉnh và định cấu hình ứng dụng di động Field Service

 • Tích hợp hỗ trợ từ xa

 

Module 5: Quản lý hàng tồn kho và mua hàng

Trong học phần này, chúng ta sẽ học cách quản lý hàng tồn kho và mua hàng trong đơn đặt hàng công việc

Các bài học

Định cấu hình đơn đặt hàng công việc của Field Service

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Định cấu hình đơn đặt hàng công việc

 • Quản lý hàng tồn kho bằng cách sử dụng quản lý hàng tồn kho và quản lý kho hàng

 • Thực hiện điều chỉnh và chuyển hàng tồn kho

 

Module 6: Triển khai nội dung và thiết bị được kết nối

Trong học phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu Connected Field Service, tài sản của khách hàng và tạo đơn đặt hàng công việc từ dữ liệu IoT

Các bài học

 • Tài sản khách hàng

 • Tạo đơn đặt hàng công việc từ dữ liệu IoT

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Tạo và liên kết tài sản của khách hàng

 • Tạo đơn đặt hàng công việc từ dữ liệu IoT bằng Connected Field Service

 

Module 7: Microsoft Power Platform và Field Service

Trong học phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Microsoft Power Platform để tạo các ứng dụng tùy chỉnh nhằm nâng cao giải pháp Field Service của bạn

Các bài học

 • Tạo ứng dụng tùy chỉnh

 • Thu thập phản hồi bằng giọng nói của khách hàng

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Tạo ứng dụng tùy chỉnh cho Dynamics 365 Field Service

 • Thu thập phản hồi của khách hàng bằng giọng nói của khách hàng

Đối tượng học viên

Khóa học này được thiết kế cho các chuyên gia CNTT có kinh nghiệm hoặc quan tâm đến việc cung cấp các giải pháp Dịch vụ hiện trường cho các khách hàng quy mô lớn.

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Dynamics 365 Field Service Functional Consultant Associate

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top