CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
MS-700T00-A - Managing Microsoft Teams

MS-700T00-A - Managing Microsoft Teams

MS-700T00-A - Managing Microsoft Teams

Tổng quan

Thời lượng: 4 ngày

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về các công cụ quản lý khác nhau của Teams, tính năng bảo mật và tuân thủ cho Teams, yêu cầu mạng để triển khai Teams cũng như các cài đặt và chính sách Teams khác nhau để quản lý trải nghiệm cộng tác và giao tiếp trong Teams. Bạn sẽ tìm hiểu về kiến ​​trúc Teams.

Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về sự tích hợp giữa Microsoft Teams với các khối lượng công việc và dịch vụ khác nhau trong Microsoft 365. Bạn còn được tìm hiểu về các tính năng tuân thủ và bảo mật dành cho Teams, bao gồm quyền truy cập có điều kiện, MFA, Threat, alerts, DLP policies, eDiscovery và chính sách rào cản thông tin. 

Bạn cũng sẽ học về cách chuẩn bị môi trường để triển khai Microsoft Teams, bao gồm nâng cấp từ Skype for Business lên Microsoft Teams, cài đặt mạng và quản lý các điểm cuối Microsoft Teams. 

Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về cách tạo và quản lý nhóm, quản lý tư cách thành viên, bao gồm cả người dùng nội bộ và bên ngoài. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về các cài đặt và chính sách khác nhau để quản lý trải nghiệm cộng tác và giao tiếp trong Microsoft Teams.

Mục tiêu khóa học

Nhờ vào khóa học này, bạn sẽ học được:

 •  Microsoft Teams là gì và cách các thành phần hoạt động

 • Cách triển khai quyền Quản trị, Bảo mật và Nguyên tắc cho Microsoft Teams

 •  Cách chuẩn bị môi trường tổ chức để triển khai Microsoft Teams

 •  Cách triển khai và quản lý nhóm

 •  Các cách quản lý cộng tác trong Microsoft Teams

 •  Cách thức quản lý và khắc phục sự cố giao tiếp trong Microsoft Teams

Nội dung khóa học

Module 1: Bắt đầu với việc quản lý Microsoft Teams

Trong học phần này, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về Microsoft Teams bao gồm kiến ​​trúc Teams và khối lượng công việc Microsoft 365 có liên quan. Bạn cũng sẽ tìm hiểu các công cụ quản lý dành cho Teams và cách vận hành và quản lý vòng đời Teams 

Các bài học

 • Khám phá Microsoft Teams

 • Triển khai và quản lý Microsoft Teams

 • Thực hiện vận hành và quản lý vòng đời cho Microsoft Teams

Lab: Quản lý Microsoft Teams

 • Chuẩn bị các vai trò và bản quyền của nhóm

 • Khám phá các công cụ quản lý Nhóm

 • Tạo nhóm và đội

 • Thực hiện quản trị và quản lý vòng đời cho Microsoft Teams

 

Module 2: Triển khai bảo mật và tuân thủ cho Microsoft Teams

Trong học phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách quản lý quyền truy cập từ người dùng bên ngoài từ các trung tâm quản trị khác nhau trên Microsoft 365 cũng như các tính năng tuân thủ và bảo mật nào để bảo vệ môi trường Teams, bao gồm quyền truy cập có điều kiện, MFA, Quản lý mối đe dọa cho Microsoft Teams, chính sách DLP, trường hợp eDiscovery và nguyên tắc giao tiếp.

Các bài học

 • Quản lý quyền truy cập cho người dùng bên ngoài

 • Triển khai bảo mật cho Microsoft Teams

 • Thực hiện nguyên tắc đối với Microsoft Teams

Lab: Định cấu hình bảo mật và tuân thủ cho Microsoft Teams

 • Quản lý quyền truy cập của khách đối với Microsoft Teams

 • Triển khai bảo mật cho Microsoft Teams

 • Thực hiện tuân thủ đối với Microsoft Teams

 

Module 3: Chuẩn bị môi trường để triển khai Microsoft Teams

Trong học phần này, bạn sẽ tìm hiểu các đường dẫn nâng cấp khác nhau để cộng tác và các chế độ nâng cấp cho Chuyển đổi từ Skype for Business sang Microsoft Teams. Bạn cũng sẽ học cách lập kế hoạch và định cấu hình cài đặt mạng cho Microsoft Teams.

Các bài học

 • Chuyển đổi từ Skype for Business sang Microsoft Teams

 • Lập kế hoạch và định cấu hình cài đặt mạng cho Microsoft Teams

Lab: Lập kế hoạch và định cấu hình cài đặt mạng cho Microsoft Teams

Tính toán khả năng kết nối mạng

 

Module 4: Quản lý trò chuyện, nhóm, kênh và ứng dụng trong Microsoft Teams

Trong học phần này, bạn sẽ học cách tạo và quản lý nhóm và tư cách thành viên từ các phương pháp tiếp cận khác nhau, quản lý trải nghiệm cộng tác cho cả kênh và trò chuyện cũng như quản lý ứng dụng cho Microsoft Teams.

Các bài học

 • Tạo và quản lý nhóm

 • Quản lý trải nghiệm cộng tác cho trò chuyện và kênh

 • Quản lý ứng dụng cho Microsoft Teams

Lab: Quản lý nhóm và cài đặt cộng tác cho Nhóm

 • Quản lý tài nguyên của nhóm

 • Định cấu hình kênh và chính sách nhắn tin

 • Quản lý cài đặt ứng dụng

 • Kiểm tra cài đặt chính sách đã định cấu hình

 

Module 5: Quản lý cuộc họp và sự kiện ảo trong Microsoft Teams

Trong học phần này, bạn sẽ học cách quản lý các cuộc họp và sự kiện ảo với các chính sách và cài đặt khác nhau. Bạn cũng sẽ học cách triển khai các thiết bị Teams, bao gồm Teams Room.

Các bài học

 • Quản lý các cuộc họp và trải nghiệm sự kiện ảo

 • Định cấu hình và quản lý thiết bị Microsoft Teams

 

Lab: Quản lý trải nghiệm cuộc họp Nhóm

 • Quản lý các cuộc họp và trải nghiệm sự kiện ảo

 • Triển khai cấu hình thiết bị của Nhóm

 

Module 6: Quản lý cuộc gọi trong Microsoft Teams

Trong học phần này, bạn sẽ học cách quản lý số điện thoại và Phone System trong Microsoft Teams và cách khắc phục sự cố âm thanh, video và những vấn đề mà người dùng gặp phải.

Những bài học

 • Quản lý số điện thoại

 • Quản lý Phone System cho Microsoft Teams

 • Khắc phục sự cố về âm thanh, video và ứng dụng khách

Lab: Quản lý cuộc gọi trong Microsoft Teams

 • Thiết lập Calling Plan (Tùy chọn)

 • Quản lý Phone System cho Microsoft Teams

Đối tượng học viên

Học viên trong khóa học này là người quản lý Microsoft Teams hoặc vượt qua kỳ thi chứng chỉ Microsoft Teams Administrator Associate. Quản trị viên Microsoft Teams lập kế hoạch, triển khai, định cấu hình và quản lý Microsoft Teams để tập trung vào việc cộng tác và giao tiếp hiệu quả trong môi trường Microsoft 365. Quản trị viên Microsoft Teams phải có khả năng lập kế hoạch, triển khai và quản lý nhóm, cuộc trò chuyện, ứng dụng, kênh, cuộc họp, sự kiện trực tiếp, cuộc gọi và các thiết bị được chứng nhận của Teams.

Quản trị viên Microsoft Teams có kinh nghiệm tích hợp Microsoft Teams với SharePoint, OneDrive, Exchange, Microsoft 365 Groups và các ứng dụng Microsoft, bên thứ ba và các tùy chỉnh khác. Quản trị viên Microsoft Teams hiểu và cộng tác với các khối lượng công việc và vai trò khác, chẳng hạn như Network, Voice, Identity, Access, Devices, Licensing, Security, Compliance, Information management, và User Adoption.

Kiến thức khuyến nghị

 • Hiểu biết thành thạo về chức năng cơ bản của các dịch vụ Microsoft 365.

 • Hiểu biết thành thạo về các quy tắc chung về CNTT, bao gồm cả việc sử dụng PowerShell.

Chứng chỉ

Microsoft 365 Certified: Teams Administrator Associate

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top