CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
PL-600t00: Power Platform Solution Architect

PL-600t00: Power Platform Solution Architect

PL-600t00: Power Platform Solution Architect

Tổng quan

Thời lượng: 4.0 ngày

Khóa học này dành cho các kiến trúc sư giải pháp chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai, triển khai và áp dụng thành công một giải pháp tổng thể. Kiến trúc sư giải pháp đảm bảo rằng giải pháp đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiện tại và trong tương lai. Trong khóa học này, học viên sẽ tìm hiểu về các quyết định mà Kiến trúc sư giải pháp đưa ra trong quá trình triển khai, bao gồm bảo mật, tích hợp, kiến ​​trúc Power Apps, kiến ​​trúc Power Automate, v.v. Khóa đào tạo này được thiết kế để giới thiệu cho bạn về vai trò Kiến trúc sư giải pháp

Mục tiêu khóa học

Lộ trình học tập này bao gồm các giai đoạn trước khi bán hàng và phân tích của một dự án bao gồm:

 •  Những gì nó cần để trở thành một Kiến trúc sư Giải pháp.

 •  Phát hiện ra nhu cầu của khách hàng.

 •  Đề xuất giải pháp.

 •  Làm việc với các yêu cầu.

 •  Thực hiện phân tích fit-gap

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Trở thành kiến ​​trúc sư giải pháp / Tìm hiểu khách hàng của bạn

Những bài học

 • Xác định kiến ​​trúc sư giải pháp
 • Vai trò của một Kiến trúc sư Giải pháp trong các dự án
 • Phương pháp dự án
 • Làm quen với khách hàng của bạn
 • Bài tập nhóm - Làm quen với khách hàng của bạn

 

Mô-đun 2: Khái niệm hóa thiết kế từ các yêu cầu

Những bài học

 • Cách dẫn đầu nỗ lực thu thập yêu cầu
 • Sử dụng phân tích fit-gap
 • Trụ cột của kiến ​​trúc tốt
 • Blueprinting kiến ​​trúc giải pháp

Bài tập nhóm - Thiết kế từ yêu cầu

 

Mô-đun 3: Quản trị dự án và làm việc theo nhóm

Những bài học

 • Vai trò của Kiến trúc sư Giải pháp trong quản trị dự án
 • Các kỹ thuật để giữ cho một dự án đi đúng hướng
 • Các tình huống có thể khiến dự án thất bại

Bài tập nhóm - Quản trị dự án và làm việc theo nhóm

 

Mô-đun 4: Kiến trúc nền tảng nguồn

Những bài học

 • Các thành phần kiến ​​trúc Nền tảng nguồn chính
 • Hiểu cách thiết kế nền tảng và các giới hạn ảnh hưởng đến kiến ​​trúc giải pháp
 • Cập nhật và phát hành tính năng
 • Hiểu cách truyền đạt cách nền tảng đáp ứng nhu cầu của khách hàng

 

Mô-đun 5: Mô hình hóa dữ liệu

Những bài học

 • Mô hình dữ liệu ảnh hưởng
 • Chiến lược mô hình dữ liệu
 • Loại dữ liệu
 • Mối quan hệ dữ liệu

Bài tập nhóm - Mô hình hóa dữ liệu

 

Mô-đun 6: Phân tích và trí tuệ nhân tạo

Những bài học

 • Lập kế hoạch và đánh giá các yêu cầu
 • Báo cáo hoạt động
 • Power BI
 • BI doanh nghiệp
 • Thông tin chi tiết được tạo sẵn và AI tùy chỉnh

 

Mô-đun 7: Kiến trúc Power Apps

Những bài học

 • Thảo luận về các tùy chọn cho ứng dụng và cách chọn nơi bắt đầu
 • Thảo luận về các tùy chọn thành phần ứng dụng
 • Sử dụng các thành phần như một phần của kiến ​​trúc ứng dụng của bạn
 • Cân nhắc để bao gồm Cổng như một ứng dụng trong kiến ​​trúc của bạn

Bài tập nhóm - chủ đề Kiến trúc Power Apps

 

Mô-đun 8: Quản lý vòng đời ứng dụng (ALM)

Những bài học

 • Tầm nhìn của Microsoft và vai trò của Kiến trúc sư giải pháp trong ALM
 • Các chiến lược môi trường
 • Xác định cấu trúc giải pháp cho thiết bị có thể phân phối của bạn

Lab: Phòng thí nghiệm thực hành ALM

 

Mô-đun 9: Kiến trúc tự động hóa nguồn

Những bài học

 • Thảo luận về các tùy chọn cho tự động hóa và logic tùy chỉnh
 • Xem lại các cân nhắc để sử dụng trình kích hoạt và các hành động phổ biến
 • Khám phá bằng cách sử dụng Luồng quy trình kinh doanh (BPF) để hướng dẫn người dùng thông qua các quy trình kinh doanh

Bài tập nhóm - Đánh giá các tình huống sử dụng Power Automate

 

Mô-đun 10: Mô hình hóa bảo mật

Những bài học

 • Vai trò của Kiến trúc sư Giải pháp trong mô hình bảo mật
 • Khám phá và tìm hiểu môi trường của khách hàng của bạn
 • Kiểm soát quyền truy cập vào môi trường và tài nguyên
 • Kiểm soát quyền truy cập vào Dữ liệu CDS

Bài tập nhóm - Mô hình bảo mật

 

Mô-đun 11: Tích hợp

Những bài học

 • Vai trò của Kiến trúc sư Giải pháp trong Tích hợp
 • Tích hợp là gì và tại sao chúng ta cần nó
 • Các tính năng nền tảng cho phép tích hợp
 • Xuất bản sự kiện CDS
 • Các tình huống thảo luận nhóm

 

Mô-đun 12: Kiến trúc ứng dụng Dynamics 365

Những bài học

 • Vai trò của Kiến trúc sư giải pháp khi triển khai ứng dụng Dynamics 365
 • Cân nhắc về kiến ​​trúc cho các ứng dụng chính

Bài tập nhóm - Các nhóm làm việc cụ thể của ứng dụng đánh giá các yêu cầu

 

Mô-đun 13: Kiến trúc Power Virtual Agent

Những bài học

 • Giới thiệu
 • Tùy chọn chatbot
 • Các khái niệm về chatbot
 • Thực hành tốt nhất
 • Tích hợp chatbots
 • Power Virtual Agent trong Microsoft Teams

 

Mô-đun 14: Tự động hóa quy trình robot

Những bài học

 • Giới thiệu
 • Power Automate Desktop
 • Ghi và chỉnh sửa tác vụ
 • Chạy các luồng máy tính để bàn
 • Cố vấn quy trình

 

Mô-đun 15: Thử nghiệm và phát trực tiếp

Những bài học

 • Vai trò của Kiến trúc sư giải pháp với việc thử nghiệm và phát trực tiếp
 • Lập kế hoạch kiểm tra
 • Lập kế hoạch để phát trực tiếp

Đối tượng học viên

Tư vấn cấp cao (cả chức năng và kỹ thuật) mong muốn trở thành Kiến trúc sư giải pháp hoặc Kiến trúc sư giải pháp hiện tại mới đảm nhận vai trò này.

Khóa học này chuẩn bị cho sinh viên lấy chứng chỉ Chuyên gia Kiến trúc sư Giải pháp Nền tảng Nền tảng của Microsoft. Kỳ thi PL-600 đo lường khả năng của bạn trong việc hoàn thành các nhiệm vụ kỹ thuật sau: thực hiện phân tích yêu cầu và hình dung giải pháp; kiến trúc sư một giải pháp; và thực hiện giải pháp.

Kiến thức khuyến nghị

Trước khi tham dự khóa học này, học viên phải:

 • Đã vượt qua kỳ thi MB-200
 • Trải nghiệm với Dynamics 365 và Power Platform
 • Tư vấn cấp cao (chức năng hoặc kỹ thuật) hoặc Kiến trúc sư giải pháp mới đảm nhận vai trò
 • Một số kiến ​​thức về Microsoft Azure

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Power Platform Solution Architect Expert

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top