CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
PL-400T00-A - Microsoft Power Platform Developer

PL-400T00-A - Microsoft Power Platform Developer

PL-400T00-A - Microsoft Power Platform Developer

Tổng quan

Thời lượng: 5 ngày

Microsoft Power Platform giúp các tổ chức tối ưu hóa hoạt động của họ bằng cách đơn giản hóa, tự động hóa và chuyển đổi các nhiệm vụ và quy trình kinh doanh. Trong khóa học này, học viên sẽ học cách xây dựng Power Apps, Automate Flows và mở rộng nền tảng để hoàn thành các yêu cầu kinh doanh và giải quyết các vấn đề kinh doanh phức tạp.

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

 • -Tạo một thiết kế kỹ thuật
 • - Định cấu hình dịch vụ dữ liệu chung
 • - Tạo và định cấu hình Power Apps
 • - Định cấu hình tự động hóa quy trình kinh doanh
 • - Mở rộng trải nghiệm người dùng
 • - Mở rộng nền tảng
 • - Phát triển tích hợp

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Tạo ứng dụng theo hướng mô hình trong Power Apps

Mô-đun này giới thiệu bạn cách tạo ứng dụng theo mô hình trong Power Apps sử dụng Common Data Service.

Những bài học

 • Giới thiệu về ứng dụng hướng mô hình và Common Data Service
 • Bắt đầu với các ứng dụng theo hướng mô hình trong Power Apps
 • Tạo và quản lý các thực thể trong Common Data Service
 • Tạo và quản lý các trường trong một thực thể trong Common Data Service
 • Làm việc với các tập hợp tùy chọn trong Common Data Service
 • Tạo mối quan hệ giữa các thực thể trong Common Data Service
 • Xác định và tạo các quy tắc kinh doanh trong Common Data Service
 • Tạo và xác định các trường tính toán hoặc tổng hợp trong Common Data Service
 • Bắt đầu với các vai trò bảo mật trong Common Data Service

 

Mô-đun 2: Tạo ứng dụng canvas trong Power Apps

Mô-đun này giới thiệu cho bạn Power Apps, giúp bạn tạo và tùy chỉnh một ứng dụng, sau đó quản lý và phân phối nó. Nó cũng sẽ chỉ cho bạn cách cung cấp điều hướng ứng dụng tốt nhất và xây dựng giao diện người dùng tốt nhất bằng cách sử dụng các chủ đề, biểu tượng, hình ảnh, cá nhân hóa, các hệ số dạng khác nhau và điều khiển.

Những bài học

 • Bắt đầu với Power Apps
 • Tùy chỉnh ứng dụng canvas trong Power Apps
 • Quản lý ứng dụng trong Power Apps
 • Điều hướng trong ứng dụng canvas trong Power Apps
 • Cách tạo giao diện người dùng trong ứng dụng canvas trong Power Apps
 • Sử dụng và hiểu Controls trong ứng dụng canvas trong Power Apps
 • Lập hồ sơ và kiểm tra ứng dụng Power Apps của bạn

 

Mô-đun 3: Nắm vững các kỹ thuật nâng cao và các tùy chọn dữ liệu trong ứng dụng canvas

Mô-đun này sẽ giúp bạn sử dụng các công thức nâng cao, thực hiện cập nhật tùy chỉnh, kiểm tra hiệu suất và thử nghiệm. Nó cũng sẽ giúp bạn cải thiện trải nghiệm của người dùng, sử dụng trình kết nối tùy chỉnh và tập trung làm việc với các giới hạn nguồn dữ liệu.

Những bài học

 • Sử dụng các kỹ thuật phát triển bắt buộc cho các ứng dụng canvas trong Power Apps
 • Tạo công thức nâng cao sử dụng bảng, bản ghi và bộ sưu tập trong ứng dụng canvas trong Power Apps
 • Thực hiện cập nhật tùy chỉnh trong ứng dụng canvas Power Apps
 • Hoàn thành thử nghiệm và kiểm tra hiệu suất trong ứng dụng canvas Power Apps
 • Làm việc với dữ liệu quan hệ trong ứng dụng canvas Power Apps
 • Làm việc với giới hạn nguồn dữ liệu (giới hạn ủy quyền) trong ứng dụng canvas Power Apps
 • Kết nối với dữ liệu khác trong ứng dụng canvas Power Apps
 • Sử dụng trình kết nối tùy chỉnh trong ứng dụng canvas Power Apps

 

Mô-đun 4: Tự động hóa quy trình kinh doanh bằng Power Automate

Mô-đun này giới thiệu cho bạn về Power Automate, hướng dẫn bạn cách xây dựng quy trình công việc và cách quản lý quy trình.

Những bài học

 • Bắt đầu với Power Automate
 • Xây dựng các luồng phức tạp hơn với Power Automate
 • Giới thiệu về quy trình kinh doanh trong Power Automate
 • Tạo luồng quy trình kinh doanh phong phú trong Power Automate
 • Hiểu các khái niệm quy trình kinh doanh nâng cao trong Power Automate
 • Giới thiệu về các biểu thức trong Power Automate

 

Mô-đun 5: Giới thiệu về phát triển Power Platform

Mô-đun này là bước đầu tiên để tìm hiểu về nền tảng, công cụ và hệ sinh thái của Power Platform

Những bài học

 • Giới thiệu về tài nguyên dành cho nhà phát triển Power Platform
 • Sử dụng các công cụ dành cho nhà phát triển để mở rộng Nền tảng Power
 • Giới thiệu về việc mở rộng Nền tảng Microsoft Power

 

Mô-đun 6: Mở rộng Power Platform Common Data Service

Mô-đun này xem xét các công cụ và tài nguyên cần thiết để mở rộng Power Platform . Chúng ta sẽ bắt đầu với việc xem xét các SDK, mô hình khả năng mở rộng và event framework. Lộ trình học tập này cũng bao gồm thời điểm sử dụng plug-in. Cấu hình plug-in cũng như đăng ký và triển khai các plug-in.

Những bài học

 • Giới thiệu về Common Data Service cho developer
 • Mở rộng plug-in

 

Mô-đun 7: Mở rộng trải nghiệm người dùng Power Platform Ứng dụng điều khiển mô hình

Mô-đun này mô tả cách tạo client script, thực hiện các hành động phổ biến với client script và tự động hóa luồng quy trình nghiệp vụ với client script. Tìm hiểu về những gì client script có thể làm, các quy tắc và cách duy trì tập lệnh. Khám phá khi nào sử dụng client script cũng như khi nào không sử dụng client script.

Những bài học

 • Giới thiệu về tài nguyên web
 • Thực hiện các hành động phổ biến với client script
 • Tự động hóa các luồng quy trình kinh doanh với client script

 

Mô-đun 8: Tạo các thành phần với Power Apps Component Framework

Mô-đun này mô tả cách bắt đầu với Power Apps Component Framework, giới thiệu về các khái niệm và thành phần cốt lõi. Sau đó, bạn sẽ học cách xây dựng một thành phần và làm việc với các tính năng của Power Apps Component Framework

Những bài học

 • Bắt đầu với khung thành phần Power Apps
 • Xây dựng thành phần Power Apps
 • Sử dụng các tính năng nâng cao với khung thành phần Power Apps

 

Mô-đun 9: Mở rộng cổng Power Apps

Mô-đun này mô tả cách chuyển đổi cổng nội dung thành một ứng dụng web đầy đủ tương tác với Dịch vụ dữ liệu chung. Chúng tôi cũng sẽ đề cập đến các tùy chọn có sẵn cho các nhà tùy chỉnh và nhà phát triển để mở rộng chức năng cổng thông tin và tích hợp với các thành phần Office 365, Power Platform và Azure.

Những bài học

 • Giới thiệu về cổng thông tin Power Apps
 • Truy cập Common Data Service trong các cổng Power Apps
 • Mở rộng cổng thông tin Power Apps
 • Xây dựng các mẫu web cổng thông tin Power Apps tùy chỉnh

 

Mô-đun 10: Tích hợp với Power Platform và Common Data Service

Mô-đun này mô tả cách tích hợp với Common Data Service bằng cách sử dụng mã bằng cách tìm hiểu về Common Data Service API. Nhận tổng quan chuyên sâu về các tùy chọn có sẵn với Common Data Service để tích hợp dữ liệu và sự kiện vào Azure.

Những bài học

 • Làm việc với Common Data Service Web API
 • Tích hợp giải pháp Common Data Service Azure

Đối tượng học viên

Ứng viên cho khóa học này thiết kế, phát triển, bảo mật và khắc phục sự cố các giải pháp Power Platform. Ứng viên triển khai các thành phần của giải pháp bao gồm các cải tiến ứng dụng, trải nghiệm người dùng tùy chỉnh, tích hợp hệ thống, chuyển đổi dữ liệu, tự động hóa quy trình tùy chỉnh và trực quan hóa tùy chỉnh. 

Kiến thức khuyến nghị

Các ứng viên sẽ có được kiến ​​thức ứng dụng về các dịch vụ Power Platform, bao gồm hiểu biết chuyên sâu về khả năng, ranh giới và các ràng buộc. Ứng viên phải có kinh nghiệm phát triển bao gồm JavaScript, JSON, TypeScript, C #, HTML, .NET, Microsoft Azure, Microsoft 365, RESTful Web Services, ASP.NET và Power BI.

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Power Platform Developer Associate

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top