CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
MB-910T00: Microsoft Dynamics 365 Fundamentals Customer Engagement Apps (CRM)

MB-910T00: Microsoft Dynamics 365 Fundamentals Customer Engagement Apps (CRM)

MB-910T00: Microsoft Dynamics 365 Fundamentals Customer Engagement Apps (CRM)

Tổng quan

Thời lượng: 2 ngày

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn phần tổng quan chung về khả năng tương tác với khách hàng của Dynamics 365. Bạn sẽ làm quen với khái niệm tương tác với khách hàng, cũng như từng ứng dụng tương tác với khách hàng, bao gồm Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, và khả năng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của Dynamics 365 Project Operations. Khóa học này sẽ bao gồm bài giảng cũng như các phòng thí nghiệm thực hành.

Mục tiêu khóa học

Mô tả các khả năng và chức năng của Dynamics 365 Marketing

Mô tả các khả năng và chức năng của Dynamics 365 Sales

Mô tả các khả năng và chức năng của Dịch vụ khách hàng Dynamics 365

Mô tả các khả năng và chức năng của Dynamics 365 Field Service

Mô tả các khả năng và chức năng của Dynamics 365 Project Operations (CRM)

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của Dynamics 365 Marketing

Mô-đun này bao gồm các khái niệm cơ bản về mức độ tương tác của khách hàng và điểm chung của các ứng dụng tương tác với khách hàng trước khi đi sâu vào Dynamics 365 Marketing. Chúng tôi bắt đầu với các quy trình kinh doanh tiếp thị tiêu chuẩn và cách Marketing giải quyết những vấn đề đó. Sau đó, chúng tôi kiểm tra các khả năng của sản phẩm. Cuối cùng, chúng tôi đề cập đến các ứng dụng tiếp thị bổ sung như LinkedIn Campaign Manager, Dynamics 365 Customer Voice và Dynamics 365 Customer Insights.

Những bài học

 • Được giới thiệu về các ứng dụng tương tác với khách hàng Dynamics 365

 • Kiểm tra Dynamics 365 Marketing

 • Mô tả các khả năng của Dynamics 365 Marketing

 • Xem lại các ứng dụng tiếp thị bổ sung

Lab: Làm việc với các ứng dụng tương tác với khách hàng

Lab: Quản lý Khách hàng và Hoạt động

Lab: Tìm kiếm và lọc dữ liệu

Lab: Dynamics 365 Marketing Capstone Lab

Tạo một email tiếp thị

Tạo một phân đoạn trong Dynamics 365 Marketing

Tạo hành trình khách hàng

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các ứng dụng tương tác với khách hàng và điểm chung của chúng
 • Mô tả các quy trình tiếp thị tiêu chuẩn và cách Dynamics 365 Marketing giải quyết chúng
 • Mô tả các tính năng và khả năng của Dynamics 365 Marketing
 • Mô tả các ứng dụng tiếp thị bổ sung

 

Mô-đun 2: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản về bán hàng Dynamics 365

Mô-đun này cung cấp phần giới thiệu về Dynamics 365 Sales. Chúng tôi bắt đầu với các quy trình kinh doanh bán hàng tiêu chuẩn và cách Bộ phận bán hàng giải quyết các quy trình đó. Sau đó, chúng tôi kiểm tra các khả năng của sản phẩm. Cuối cùng, chúng tôi đề cập đến các ứng dụng bán hàng bổ sung như Sales Insights và  Sales Navigator.

Những bài học

 • Khám phá Dynamics 365 Sales

 • Quản lý vòng đời bán hàng với Dynamics 365 Sales

 • Xem lại các ứng dụng bán hàng bổ sung

Lab: Dynamics 365 Sales Capstone Lab

 • Tạo và đủ điều kiện cho một Khách hàng tiềm năng
 • Quản lý cơ hội bán hàng

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các quy trình bán hàng tiêu chuẩn và cách Dynamics 365 Sales giải quyết các quy trình đó
 • Mô tả khả năng Dynamics 365 Sales
 • Mô tả các ứng dụng bán hàng bổ sung như Sales Insights và Sales Navigator

 

Mô-đun 3: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của dịch vụ khách hàng Dynamics 365

Mô-đun này cung cấp phần giới thiệu về Dynamics 365 Customer Service. Chúng tôi bắt đầu với các quy trình kinh doanh dịch vụ khách hàng tiêu chuẩn và cách Dịch vụ khách hàng giải quyết những quy trình đó. Sau đó, chúng tôi kiểm tra các khả năng của sản phẩm. Cuối cùng, chúng tôi đề cập đến các ứng dụng dịch vụ khách hàng bổ sung như Omnichannel for Customer Service, Dynamics 365 Customer Service Insights, Customer Service Scheduling và Connected Customer Service.

Những bài học

 • Kiểm tra dịch vụ khách hàng của Dynamics 365
 • Mô tả khả năng Dynamics Customer Service
 • Xem xét các ứng dụng dịch vụ khách hàng bổ sung

Lab: Dynamics 365 Capstone Lab

 • Tạo và xuất bản Knowledge Article
 • Quản lý một Trường hợp hỗ trợ thông qua vòng đời của nó

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các quy trình dịch vụ khách hàng tiêu chuẩn và cách Dynamics 365 Customer Service giải quyết các quy trình đó
 • Mô tả khả năng Dynamics Customer Service
 • Mô tả các ứng dụng bán hàng bổ sung như Sales Insights và Sales Navigator

 

Mô-đun 4: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của Dynamics 365 Field Service

Mô-đun này cung cấp phần giới thiệu về Dynamics 365 Field Service. Chúng tôi bắt đầu với các quy trình kinh doanh dịch vụ hiện trường tiêu chuẩn và cách Dịch vụ hiện trường giải quyết các quy trình đó. Sau đó, chúng tôi kiểm tra các khả năng của sản phẩm, bao gồm tạo đơn đặt hàng công việc, lập lịch trình, quản lý hàng tồn kho và quản lý tài sản.

Những bài học

 • Kiểm tra dịch vụ trường Dynamics
 • Tạo đơn đặt hàng công việc trong Dynamics 365 Field Service
 • Mô tả khả năng lập lịch của Dynamics 365 Field Service
 • Kiểm tra khả năng quản lý khoảng không quảng cáo của Dynamics 365 Field Service
 • Xem lại các khả năng quản lý nội dung của Dynamics 365 Field Service

Lab: Dynamics 365 Capstone Lab

 • Tạo một Trường hợp và chuyển lên Work Orders
 • Lên lịch các mục với Dynamics 365 Field Service

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các quy trình kinh doanh dịch vụ trường tiêu chuẩn và cách Dynamics 365 Field Service giải quyết
 • Mô tả cách tạo Work Orders
 • Mô tả khả năng lập lịch của Dynamics 365 Field Service
 • Mô tả khả năng quản lý khoảng không quảng cáo của Dynamics 365 Field Service
 • Mô tả các khả năng quản lý nội dung của Dynamics 365 Field Service

 

Mô-đun 5: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của hoạt động dự án Dynamics 365 (CRM)

Mô-đun này cung cấp phần giới thiệu về các khía cạnh tương tác với khách hàng của Dynamics 365 Project Operations. Chúng tôi bắt đầu với các quy trình kinh doanh dựa trên dự án tiêu chuẩn và cách Project Operations giải quyết những quy trình đó. Sau đó, chúng tôi kiểm tra các khả năng của sản phẩm, bao gồm bán hàng, quản lý dự án và sử dụng tài nguyên.

Những bài học

 • Kiểm tra hoạt động của dự án Dynamics 365
 • Mô tả khả năng bán hàng của Dynamics 365 Project Operations
 • Lập kế hoạch dự án với Dynamics 365 Project Operations
 • Xem xét khả năng sử dụng tài nguyên của Dynamics 365 Project Operations

Lab : Phòng thí nghiệm hoạt động dự án Dynamics 365 Capstone

 • Tạo project-based Lead
 • Quản lý project-based Opportunity
 • Tạo Project Quote và Project Estimate

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các quy trình tương tác với khách hàng dựa trên dự án do Dynamics 365 Project Operations giải quyết
 • Mô tả khả năng bán hàng của Dynamics 365 Project Operations
 • Mô tả khả năng quản lý dự án của Dynamics 365 Project Operations
 • Mô tả khả năng sử dụng tài nguyên của Hoạt động dự án Dynamics 365

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top