CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
MB-330T00-A: Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management

MB-330T00-A: Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management

MB-330T00-A: Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management

Tổng quan

Thời lượng: 5 ngày

Khóa học này được thiết kế để xây dựng nền tảng của bạn về kiến ​​thức ứng dụng Quản lý chuỗi cung ứng Dynamics 365. Khóa học này sẽ bao gồm các tính năng và chức năng quan trọng nhất mà nhà tư vấn chức năng Quản lý chuỗi cung ứng của Dynamics 365 cần, bao gồm: Thông tin sản phẩm và cách định cấu hình, tạo cũng như quản lý sản phẩm và hàng tồn kho của bạn. Cấu hình và xử lý quản lý chuỗi cung ứng. Các tính năng quản lý vận tải và các tính năng quản lý kho hàng. Các chức năng quản lý chất lượng và kiểm tra chất lượng. Lập kế hoạch tổng thể cấu hình và xử lý. Khóa học này bao gồm các bài giảng và một số bài tập thực hành. Các bài tập sẽ được giới thiệu cho bạn dưới dạng một nghiên cứu tình huống được trình bày cho một nhà tư vấn chức năng Quản lý chuỗi cung ứng của Dynamics 365. Mỗi bài tập sẽ dựa trên một kịch bản kinh doanh, sau đó là một câu hỏi hoặc thảo luận sau đó là hướng dẫn từng bước để thực hiện các bước liên quan đến hệ thống.

Mục tiêu khóa học

Định cấu hình các chức năng quản lý chuỗi cung ứng Dynamics 365 Dynamics 365 quan trọng nhất.

Xử lý hầu hết các giao dịch Quản lý chuỗi cung ứng Dynamics 365.

Giải thích cho người khác cách hoạt động của các tính năng và chức năng Quản lý chuỗi cung ứng của Dynamics 365.

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Thực hiện quản lý thông tin sản phẩm

 

Mô-đun này sẽ giới thiệu cho bạn các chủ đề sau:

 

Tạo và phát hành sản phẩm và các biến thể của sản phẩm

Tạo và áp dụng các mẫu sản phẩm

Tạo hóa đơn nguyên vật liệu (BOM)

Xác định mục đích và khả năng của các mô hình cấu hình sản phẩm

Định cấu hình trọng lượng bắt

Định cấu hình các sản phẩm giao hàng trực tiếp

Tạo và quản lý thứ nguyên khoảng không quảng cáo

Định cấu hình các nhóm mặt hàng

Tạo và gán mã vạch và mã Số Nhận dạng Thương mại Toàn cầu (GTIN)

Định cấu hình phân cấp danh mục và thuộc tính sản phẩm

Định cấu hình chuyển đổi đơn vị sản phẩm

Định cấu hình cài đặt đơn hàng mặc định

Mô tả các phương pháp tính giá hàng tồn kho & nhóm mô hình

Định cấu hình các phiên bản Định phí cho chi phí tiêu chuẩn và chi phí kế hoạch

Định cấu hình và giá mua mặc định, giá bán mặc định và các thỏa thuận thương mại.

Những bài học

Tạo và quản lý sản phẩm

Định cấu hình sản phẩm để quản lý chuỗi cung ứng

Quản lý định giá và chi phí hàng tồn kho

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

Thực hiện quản lý thông tin sản phẩm

 

Mô-đun 2: Thực hiện quản lý hàng tồn kho

Mô-đun này sẽ giới thiệu cho bạn các hoạt động sau:

Thiết lập các thông số và nhật ký quản lý hàng tồn kho

Định cấu hình phân loại ABC

Định cấu hình báo cáo định giá hàng tồn kho

Tạo và xử lý các giấy tờ bao gồm hóa đơn nguyên vật liệu, hàng đến, chuyển, di chuyển, điều chỉnh hàng tồn kho, đếm và gắn thẻ các tạp chí đếm

Tạo và xử lý lệnh chuyển khoản

Thực hiện việc chốt và điều chỉnh hàng tồn kho.

Những bài học

Quản lý và xử lý các hoạt động kiểm kê

Lab: Case study 1 Thực hiện quản lý hàng tồn kho

Bài tập số 1 Thêm sản phẩm vào kho mới bằng cách sử dụng quản lý hàng tồn kho cơ bản

Bài tập số 2 Tạo phiên bản chi phí tiêu chuẩn sử dụng một nhóm mô hình cụ thể

Bài tập số 3 Thêm và phát hành sản phẩm mới vào kho

Bài tập số 4 Sử dụng nhật ký di chuyển hàng tồn kho để khởi tạo các mức hàng trong kho

Bài tập số 5 Sử dụng nhật ký chuyển hàng tồn kho để chuyển các mặt hàng đến vị trí mới trong kho

Bài tập số 6 Điều chỉnh mức tồn kho bằng cách sử dụng nhật ký điều chỉnh hàng tồn kho

Bài tập số 7 Sử dụng nhật ký đếm hàng tồn kho để so sánh số lượng hàng tồn kho D365 để đếm thủ công

Bài tập # 8 Tạo BOM trong trình thiết kế BOM

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

Thực hiện quản lý hàng tồn kho

 

Mô-đun 3: Thực hiện và quản lý các quy trình chuỗi cung ứng

Mô-đun này sẽ giới thiệu cho bạn các chủ đề sau:

Tạo và quản lý các yêu cầu mua hàng, yêu cầu báo giá (RFQ) và đơn đặt hàng (PO)

Định cấu hình các quy trình quản lý thay đổi

Định cấu hình và áp dụng các khoản giảm giá của nhà cung cấp

Giới thiệu về cộng tác với nhà cung cấp

Quản lý hàng tồn kho

Quản lý giao hàng vượt cấp

Định cấu hình danh mục mua sắm và chính sách mua hàng

Định cấu hình các khoản phí

Định cấu hình báo giá, đơn bán hàng và đơn đặt hàng trả lại

Định cấu hình nhóm bán hàng và hoa hồng

Định cấu hình tìm kiếm khách hàng, sản phẩm và khách hàng tiềm năng

Định cấu hình và xử lý các tài liệu quan hệ thương mại giữa các công ty

Giới thiệu về D365 Guides

Tác giả của D365 Guides

Vận hành D365 Guides

Những bài học

Thực hiện Mua sắm và tìm nguồn cung ứng

Triển khai các tính năng tiếp thị và bán hàng chung

Sử dụng Microsoft Guides

Lab: Case study 2A Mua sắm và tìm nguồn cung ứng

Bài tập # 1 Tạo, gửi và phê duyệt yêu cầu mua hàng

Bài tập số 2 Tạo, trả lời và chấp nhận yêu cầu báo giá

Bài tập # 3 Tạo chính sách trưng cầu và mua hàng

Bài tập số 4 Tạo một đơn đặt hàng để giao cho nhiều địa điểm

Bài tập số 5 Tạo mã khoản phí

Bài tập số 6 Tạo một nhóm tính phí của nhà cung cấp và gán cho các nhà cung cấp

Bài tập số 7 Tạo một khoản phí tự động

Bài tập # 8 Phê duyệt đơn đặt hàng trước khi xác nhận

Bài tập số 9 Tạo các thỏa thuận thương mại cho các nhà cung cấp

Bài tập # 10 Tạo đơn đặt hàng dựa trên một thỏa thuận thương mại

Lab: Case study 2B Bán hàng và tiếp thị

Bài tập số 1 Nhập và xác nhận đơn bán hàng

Bài tập số 2 Tạo và xem xét đơn hàng bán hàng để nhận hoa hồng

Bài tập số 3 Tạo một thỏa thuận thương mại với khách hàng

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

Thực hiện và quản lý các quy trình chuỗi cung ứng

 

Mô-đun 4: Thực hiện quản lý kho và quản lý vận chuyển

Mô-đun này sẽ giới thiệu cho bạn các chủ đề sau:

Tạo trang web, nhà kho, vị trí, định dạng vị trí, cấu hình vị trí, loại vị trí và khu vực

Triển khai chỉ thị vị trí

Định cấu hình Inventory Statuses, nhóm trình tự đơn vị và phân cấp đặt trước

Triển khai wave và work, các mẫu

Triển khai mẫu xây dựng tải trọng sóng

Định cấu hình menu thiết bị di động, các mục menu và cài đặt hiển thị

quản lý quy trình di chuyển hàng tồn kho

Thực hiện đếm chu kỳ

Xử lý các đơn đặt hàng đến và đi

Xử lý lô hàng

Mô tả quá trình bổ sung kết hợp chéo

Giới thiệu

Định cấu hình hãng vận chuyển và nhóm người vận chuyển

Lập kế hoạch và thực hiện tải và vận chuyển

Định cấu hình và tạo hóa đơn vận chuyển hàng hóa và hóa đơn

Định cấu hình các kế hoạch và hướng dẫn lộ trình

Định cấu hình lộ trình và công cụ xếp hạng

Định cấu hình và sử dụng lập lịch cuộc hẹn tại bến tàu

Những bài học

Định cấu hình quản lý kho

Thực hiện các quy trình quản lý kho

Thực hiện quản lý vận tải

Lab: Case study 3 Quản lý kho hàng và quản lý vận tải

Bài tập # 1 Định cấu hình quản lý kho

Bài tập số 2 Tạo hệ thống phân cấp đặt chỗ

Bài tập # 3 Tạo mã bố trí và chỉ thị vị trí đến

Bài tập số 4 Định cấu hình thiết bị di động

Bài tập số 5 Định cấu hình đơn đặt hàng

Bài tập số 6 Định cấu hình xử lý sóng

Bài tập số 7 Định cấu hình đếm chu kỳ

Bài tập số 8 Xác định việc đếm chu kỳ

Bài tập số 9 Xác định quy trình đếm từng phần của chu kỳ vị trí

Bài tập # 10 Chuyển lệnh và bổ sung

Bài tập # 11 Thiết lập bổ sung

Bài tập # 12 Định cấu hình xử lý gửi đi

Bài tập # 13 Định cấu hình chọn nhóm

Bài tập # 14 Thiết lập đóng gói thủ công

Bài tập # 15 Định cấu hình nhà cung cấp dịch vụ

Bài tập # 16 Định cấu hình tốc độ tổng thể

Bài tập # 17 Thiết lập kế hoạch lộ trình và hướng dẫn lộ trình

Bài tập # 18 Xử lý các lô hàng đến

Bài tập # 19 Xử lý các lô hàng xuất đi

Bài tập # 20 Định cấu hình điều chỉnh hàng hóa

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

Thực hiện quản lý kho và quản lý vận chuyển

 

Mô-đun 5: Định cấu hình và quản lý kiểm soát chất lượng và quản lý chất lượng

Mô-đun này sẽ giới thiệu cho bạn các chủ đề sau:

Định cấu hình kiểm soát chất lượng

Định cấu hình quản lý chất lượng

Quản lý đơn đặt hàng chất lượng và đơn đặt hàng cách ly

Quản lý chặn hàng tồn kho.

Những bài học

Định cấu hình kiểm soát chất lượng và quản lý chất lượng

Quản lý kiểm soát chất lượng và quản lý chất lượng

Lab: Case study 4 Kiểm soát chất lượng và quản lý chất lượng

Bài tập số 1 Kích hoạt quy trình quản lý chất lượng

Bài tập số 2 Tạo đơn đặt hàng chất lượng thủ công với một thông số kỹ thuật

Bài tập số 3 Xác định các điều kiện để giải quyết các vấn đề không tuân thủ

Bài tập # 4 Sử dụng lệnh không phù hợp để sửa chữa một mặt hàng và một máy móc bị lỗi

Bài tập số 5 Chạy báo cáo không tuân thủ

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

Định cấu hình và quản lý kiểm soát chất lượng và quản lý chất lượng

 

Mô-đun 6: Thực hiện quy hoạch tổng thể

Mô-đun này sẽ giới thiệu cho bạn các chủ đề sau:

Phân biệt giữa tối ưu hóa quy hoạch và quy hoạch tổng thể

Thiết lập các nhóm phạm vi và phạm vi mục

Định cấu hình các thông số quy hoạch tổng thể, kế hoạch tổng thể, kế hoạch dự báo và kế hoạch liên tục

Phân biệt giữa thông báo hành động, thông báo trì hoãn, hàng rào thời gian và ngày tiêu cực

Xử lý và xem các đơn đặt hàng đã lên kế hoạch

Thiết lập và sử dụng biểu mẫu Lịch cung cấp

Định cấu hình và xử lý các giấy tờ tồn kho an toàn

Thiết lập và thực hiện quy hoạch tổng thể liên công ty

Thực hiện dự báo cơ sở nhu cầu

Thực hiện tối ưu hóa lập kế hoạch

Những bài học

Định cấu hình quy hoạch tổng thể và dự báo

Chạy kế hoạch tổng thể và quản lý các đơn đặt hàng đã lên kế hoạch

Triển khai các tính năng quy hoạch tổng thể bổ sung

Lab: Case study 5 Lập kế hoạch tổng thể

Bài tập số 1: Xử lý và xem các đơn đặt hàng đã lên kế hoạch

Bài tập số 2: Tạo và chạy kế hoạch tổng thể liên công ty

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

Thực hiện quy hoạch tổng thể

Đối tượng học viên

Khóa học này được thiết kế cho nhà tư vấn chức năng Quản lý chuỗi cung ứng của Dynamics 365. Nhà tư vấn chức năng Quản lý chuỗi cung ứng của Dynamics 365 là tài nguyên quan trọng giúp thiết kế và định cấu hình ứng dụng để đáp ứng các yêu cầu cho khách hàng. Nhà tư vấn chức năng phân tích các yêu cầu kinh doanh và chuyển các yêu cầu đó thành các quy trình và giải pháp kinh doanh được thực hiện đầy đủ nhằm thực hiện các thông lệ do ngành khuyến nghị. Nhà tư vấn chức năng chuyên về một hoặc nhiều nhóm tính năng sau của Dynamics: tài chính, sản xuất hoặc quản lý chuỗi cung ứng. Họ hợp tác với kiến ​​trúc sư, nhà phát triển, quản trị viên và các bên liên quan khác để cung cấp các giải pháp đáp ứng hoặc vượt quá nhu cầu của khách hàng.

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Dynamics 365 Supply Chain Management Functional Consultant Associate

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top