CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
AZ-600T00: Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack Hub

AZ-600T00: Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack Hub

AZ-600T00: Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack Hub

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Chuẩn bị cho việc triển khai Azure Stack Hub
 • Quản lý chứng chỉ cơ sở hạ tầng cho Azure Stack Hub
 • Quản lý đăng ký Azure Stack Hub
 • Định cấu hình thư mục chính của Azure Stack Hub
 • Cung cấp dịch vụ chính cho Azure Stack Hub
 • Đề xuất chiến lược phục hồi sau thảm họa liên tục trong kinh doanh (BCDR)
 • Quản lý Azure Stack Hub bằng cách sử dụng các điểm cuối đặc quyền
 • Quản lý Azure Stack Hub Marketplace
 • Cung cấp App Services và nhà cung cấp tài nguyên Event Hub
 • Quản lý việc sử dụng và thanh toán

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Tổng quan về Azure Stack Hub

Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu cách Azure Stack Hub là một phần mở rộng của Azure cung cấp cách chạy ứng dụng trong môi trường tại chỗ và cung cấp các dịch vụ Azure trong trung tâm dữ liệu của bạn.

Những bài học

 • Trung tâm ngăn xếp Azure
 • Tích hợp trung tâm dữ liệu
 • Azure Stack Hub PowerShell
 • Câu hỏi đánh giá mô-đun

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các giải pháp cạnh và không kết nối
 • Mô tả kiến ​​trúc hệ thống tích hợp Azure Stack Hub
 • Giải thích các tùy chọn triển khai Azure Stack Hub
 • Xác định sự khác biệt giữa Azure Stack Hub, Azure Stack HCI và Azure toàn cầu

 

Mô-đun 2: Cung cấp dịch vụ

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách điền Azure Stack Hub Marketplace trong môi trường không kết nối, triển khai nhà cung cấp tài nguyên App Services, triển khai cung cấp tài nguyên Event Hubs, tạo và quản lý hạn ngạch, kế hoạch, ưu đãi và đăng ký cũng như quản lý việc sử dụng và thanh toán.

Những bài học

 • Quản lý Azure Stack Hub Marketplace
 • Cung cấp nhà cung cấp tài nguyên App Services
 • Cung cấp nhà cung cấp tài nguyên Event Hubs
 • Cung cấp dịch vụ
 • Quản lý việc sử dụng và thanh toán
 • Câu hỏi đánh giá mô-đun

Lab: Quản lý ưu đãi và gói trong Azure Stack Hub

Lab: Thêm các Mục thị trường tùy chỉnh bằng cách sử dụng Azure Gallery Packager

Lab: Phòng thí nghiệm tùy chọn: Triển khai nhà cung cấp tài nguyên máy chủ SQL trong Azure Stack Hub

Lab: Xác thực các mẫu Azure Resource Manager (ARM) với Azure Stack Hub

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Tạo một mục Azure Stack Hub Marketplace tùy chỉnh
 • Triển khai và cập nhật nhà cung cấp tài nguyên App Services
 • Lập kế hoạch triển khai nhà cung cấp tài nguyên của Event Hubs
 • Tạo và quản lý đăng ký của người dùng
 • Quản lý việc sử dụng và thanh toán trong các tình huống nhiều người thuê và CSP

 

Mô-đun 3: Triển khai Data Center Integration

Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuẩn bị triển khai Stack Hub, đề xuất và xác thực các chứng chỉ cũng như đăng ký trong một môi trường được kết nối và ngắt kết nối.

Những bài học

 • Chuẩn bị cho việc triển khai Azure Stack Hub
 • Quản lý đăng ký Azure Stack Hub
 • Câu hỏi đánh giá mô-đun

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Xem và truy xuất dữ liệu sử dụng bằng cách sử dụng API sử dụng
 • Đề xuất chiến lược phân giải tên
 • Xác thực tích hợp nhà cung cấp danh tính
 • Xác thực chứng chỉ
 • Đề xuất một chế độ đăng ký

 

Mô-đun 4: Quản lý danh tính và quyền truy cập cho Azure Stack Hub

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách định cấu hình thư mục chính của Azure Stack Hub, đăng ký thư mục khách thuê với Azure Stack Hub và xác định một phương pháp thích hợp để truy cập (dịch vụ chính, người dùng, nhóm).

Những bài học

 • Quản lý nhiều hợp đồng thuê nhà
 • Quản lý quyền truy cập
 • Câu hỏi đánh giá mô-đun

Lab: Quản lý các Hiệu trưởng Dịch vụ trong Azure Stack Hub

Lab: Quản lý phiếu mua hàng ủy quyền trong Azure Stack Hub

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Đăng ký danh bạ khách thuê với Azure Stack Hub
 • Cập nhật danh bạ khách thuê
 • Định cấu hình quyền truy cập trong Azure Stack Hub
 • Tạo một vai trò tùy chỉnh

 

Mô-đun 5: Quản lý cơ sở hạ tầng Azure Stack Hub

Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu cách theo dõi tình trạng hệ thống bằng cách sử dụng API REST, theo dõi tình trạng hệ thống bằng cách sử dụng Syslog Server, thu thập nhật ký chẩn đoán theo yêu cầu bằng cách sử dụng Powershell, định cấu hình mục tiêu lưu trữ để sao lưu cơ sở hạ tầng, tải xuống và nhập các gói cập nhật theo cách thủ công.

Những bài học

 • Quản lý tình trạng hệ thống
 • Azure Monitor trên Azure Stack Hub
 • Lập kế hoạch và định cấu hình tính liên tục của hoạt động kinh doanh và khôi phục sau thảm họa
 • Quản lý năng lực
 • Cập nhật cơ sở hạ tầng
 • Quản lý Azure Stack Hub bằng cách sử dụng các điểm cuối đặc quyền
 • Câu hỏi đánh giá mô-đun

Lab: Kết nối với Azure Stack Hub qua PowerShell

Lab: Truy cập Điểm cuối Đặc quyền trong Trung tâm ngăn xếp Azure

Lab: Định cấu hình và quản lý tài khoản lưu trữ Azure Stack Hub

Lab: Quản lý địa chỉ IP công cộng trong Azure Stack Hub

Lab: Định cấu hình sao lưu cơ sở hạ tầng Azure Stack Hub

Lab: Quản lý thu thập nhật ký trong Azure Stack Hub

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Bao gồm các nhà cung cấp tài nguyên như Trung tâm sự kiện
 • Quản lý việc thay thế hoặc sửa chữa tại hiện trường
 • Định cấu hình mục tiêu lưu trữ cho các bản sao lưu cơ sở hạ tầng
 • Cập nhật Azure Stack Hub
 • Mở khóa phiên hỗ trợ
 • Kết nối với một điểm cuối đặc quyền
 • Thực hiện chẩn đoán hệ thống bằng cách sử dụng Test-AzureStack

Đối tượng học viên

Học viên của khóa AZ-600: Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack Hub là những người quan tâm đến việc trở thành nhà điều hành Azure Stack Hub, những người cung cấp dịch vụ đám mây cho người dùng cuối hoặc khách hàng từ trong trung tâm dữ liệu của riêng họ bằng cách sử dụng Azure Stack Hub. Trách nhiệm của người điều hành Azure Stack Hub bao gồm lập kế hoạch, triển khai, đóng gói, cập nhật và duy trì cơ sở hạ tầng Azure Stack Hub. Họ cũng cung cấp các tài nguyên đám mây kết hợp và các dịch vụ được yêu cầu và quản lý cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS) và nền tảng như một dịch vụ (PaaS).

Kiến thức khuyến nghị

Có kinh nghiệm trước với hệ điều hành, ảo hóa, cơ sở hạ tầng đám mây, cấu trúc lưu trữ và mạng:

Hiểu biết về các công nghệ ảo hóa tại chỗ, bao gồm cả máy ảo và mạng ảo

Hiểu biết về cấu hình mạng, bao gồm TCP / IP, Hệ thống tên miền (DNS), mạng riêng ảo (VPN), tường lửa và công nghệ mã hóa

Hiểu biết về các khái niệm Active Directory, bao gồm miền, rừng và bộ điều khiển miền

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Azure Stack Hub Operator Associate

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top