CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
PL-100T00-A - Microsoft Power Platform App Maker

PL-100T00-A - Microsoft Power Platform App Maker

PL-100T00-A - Microsoft Power Platform App Maker

Tổng quan

Thời lượng: 3.0 ngày

Khóa học này sẽ dạy bạn cách tạo ứng dụng bằng các kỹ thuật low-code để đơn giản hóa, tự động hóa và chuyển đổi các quy trình và nhiệm vụ kinh doanh bằng Microsoft Power Platform.

Mục tiêu khóa học

  • Thiết kế ứng dụng và tự động hóa quy trình làm việc
  • Tạo ứng dụng và tự động hóa quy trình làm việc
  • Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trong ngữ cảnh của một ứng dụng hoặc quy trình làm việc tự động

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Giới thiệu về Microsoft Power Platform

Mô-đun này giới thiệu cho bạn Microsoft Power Platform. Tìm hiểu các thành phần của Power Platform và giá trị của việc sử dụng nó để tạo ra các giải pháp kinh doanh.

 

Mô-đun 2: Tạo ứng dụng theo hướng mô hình trong Power Apps

Mô-đun này giới thiệu bạn cách tạo ứng dụng theo mô hình trong Power Apps sử dụng Microsoft Dataverse.

 

Mô-đun 3: Tạo ứng dụng canvas trong Power Apps

Mô-đun này giới thiệu cho bạn canva Power Apps, giúp bạn tạo và tùy chỉnh một ứng dụng, sau đó quản lý và phân phối nó. Mô-đun này cũng sẽ tập trung vào cách cung cấp điều hướng ứng dụng tốt nhất và xây dựng giao diện người dùng tốt nhất bằng cách sử dụng các chủ đề, biểu tượng, hình ảnh, cá nhân hóa, các hệ số dạng khác nhau và điều khiển.

 

Mô-đun 4: Tự động hóa quy trình kinh doanh bằng Power Automate

Mô-đun này giới thiệu cho bạn về Power Automate, hướng dẫn bạn cách xây dựng quy trình công việc và cách quản lý quy trình.

 

Mô-đun 5: Tạo và sử dụng báo cáo phân tích với Power BI

Tìm hiểu Power BI là gì, bao gồm các khối xây dựng của nó và cách chúng hoạt động cùng nhau.

 

Mô-đun 6: Bắt đầu với AI Builder và Power Virtual Agents

Mô-đun này giúp bạn xây dựng mô hình AI ngay từ đầu và chỉ ra cách bạn có thể sử dụng nó trong doanh nghiệp của mình mà không cần viết một dòng mã nào. Mô-đun này cũng giúp bạn tạo một chatbot với Power Virtual Agents for Teams.

Đối tượng học viên

App Maker sử dụng các công cụ Maker của Power Platform để giải quyết các vấn đề kinh doanh của người học. Họ có thể sử dụng các tính năng nâng cao của ứng dụng Microsoft và các công cụ năng suất của bên thứ ba. App Maker nhận thức được các khả năng và hạn chế của các công cụ có sẵn và hiểu cách áp dụng chúng. App Maker là tự định hướng và tập trung vào giải pháp. Họ có thể không được đào tạo chính thức về CNTT nhưng cảm thấy thoải mái khi sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề kinh doanh với tư duy phát triển cá nhân. Họ hiểu nhu cầu hoạt động và có tầm nhìn về kết quả mong muốn. Họ tiếp cận các vấn đề với các chiến lược theo giai đoạn và lặp đi lặp lại

Kiến thức khuyến nghị

Kỹ năng lập mô hình dữ liệu cơ bản, thiết kế trải nghiệm người dùng, phân tích yêu cầu và phân tích quy trình.

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Power Platform App Maker Associate

Lịch khai giảng

PL-100: Microsoft Power Platform App Maker
Thời gian: 3 ngày
Lịch dự kiến: 18/05
Địa điểm: Hà Nội/ TP.HCM
Học phí:

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top