CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
MS-203T00-A - Microsoft 365 Messaging

MS-203T00-A - Microsoft 365 Messaging

MS-203T00-A - Microsoft 365 Messaging

Tổng quan

Thời lượng: 1 ngày

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách thiết lập và cấu hình một mạng ảo với các mạng con trong Azure. Bạn sẽ học cách bảo mật mạng ảo bằng cách triển khai thiết bị mạng ảo và định cấu hình các quy tắc tường lửa và bảng định tuyến. Ngoài ra, bạn sẽ thiết lập quyền truy cập vào mạng ảo bằng hộp nhảy và kết nối VPN giữa các trang.

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Định cấu hình và quản lý đường truyền tải
 • Quản lý và khắc phục các sự cố về luồng và vận chuyển thư
 • Quản lý nguyên tắc thư
 • Quản lý xác thực cho tin nhắn
 • Định cấu hình cài đặt tổ chức và chia sẻ
 • Quản lý thiết bị di động
 • Quản lý quyền dựa trên vai trò
 • Tạo và quản lý các đối tượng và tài nguyên của người nhận
 • Lập kế hoạch, triển khai và khắc phục sự cố các thư mục công cộng
 • Lập kế hoạch cho một môi trường lai
 • Thực hiện di chuyển hộp thư
 • Triển khai và khắc phục sự cố môi trường kết hợp

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Quản lý đường dẫn truyền tải trong Microsoft 365

Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu về các thành phần truyền tải khác nhau của Exchange, cách định tuyến thư hoạt động và cách định cấu hình luồng thông báo cho tổ chức của bạn. Bạn sẽ kiểm tra các tác vụ mà quản trị viên tin nhắn phải hoàn thành để định cấu hình truyền tải tin nhắn. Bạn sẽ xem xét các tùy chọn truyền tải tin nhắn và tìm hiểu cách định cấu hình miền và trình kết nối cũng như cách triển khai quy trình phê duyệt cho tin nhắn. Bạn cũng sẽ học cách quản lý các quy tắc truyền tải, đây là một cấu hình rất mạnh để kiểm soát luồng thông báo trong tổ chức của bạn.

Những bài học

 • Khám phá các dịch vụ vận tải
 • Định cấu hình truyền tải tin nhắn
 • Quản lý các quy tắc vận tải

Lab: Định cấu hình truyền tải tin nhắn

 • Tạo trình kết nối
 • Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:
 • Mô tả các thành phần vận chuyển của Exchange
 • Lập kế hoạch định tuyến tin nhắn hiệu quả cho tổ chức của bạn
 • Sửa đổi luồng thông báo cho tổ chức của bạn
 • Mô tả những đại lý vận tải nào tồn tại và những gì họ làm
 • Định cấu hình các tùy chọn vận tải khác nhau
 • Lập kế hoạch và thiết lập miền cho tổ chức của bạn
 • Hiểu cách hoạt động của trình kết nối nhận và gửi
 • Mô tả cách hoạt động của việc kiểm duyệt tin nhắn cho những người nhận khác nhau
 • Hiểu các quy tắc vận tải là gì
 • Mô tả cách các quy tắc vận tải đang hoạt động
 • Định cấu hình các quy tắc vận chuyển tùy chỉnh
 • Mô tả cách sử dụng các quy tắc vận chuyển để ngăn ngừa mất dữ liệu

 

Mô-đun 2: Quản lý và khắc phục sự cố luồng thư trong Microsoft 365

Trong mô-đun này, bạn sẽ kiểm tra các thành phần của luồng thư và bạn sẽ học cách quản lý luồng thư của mình, đây là nhiệm vụ quan trọng đối với mọi quản trị viên Exchange. Bạn sẽ nghiên cứu sự khác biệt giữa quản lý luồng thư trong triển khai Exchange Online, Exchange Server và Exchange Hybrid. Từ quản lý luồng thư, bạn sẽ chuyển sang khắc phục các sự cố về luồng thư như email không được định tuyến chính xác trong hoặc ngoài tổ chức của bạn hoặc khi không thể thiết lập kết nối an toàn thành công. Bạn sẽ tìm hiểu về các công cụ mà Microsoft cung cấp để giúp bạn tìm ra nguyên nhân gốc rễ của sự cố và khắc phục luồng thư của bạn. Sau đó, bạn sẽ chuyển từ khắc phục sự cố luồng thư sang khắc phục sự cố truyền tải, chẳng hạn như sự cố dựa trên mạng, sự cố trình kết nối và tác nhân cũng như các vấn đề về kiến ​​trúc, cũng như cách khắc phục sự cố khi cùng tồn tại. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu cách kiểm tra sự kiện, giao thức và nhật ký theo dõi khi tất cả khắc phục sự cố về tính khả dụng của dịch vụ và truyền tải thông báo đã hoàn tất và sự cố vẫn tiếp diễn hoặc nếu bạn phải tìm dữ liệu lịch sử về các sự cố trong quá khứ,

Những bài học

 • Quản lý luồng thư
 • Khắc phục sự cố luồng thư
 • Khắc phục sự cố vận chuyển
 • Khắc phục sự cố luồng thư bằng nhật ký

Lab: Định tuyến thư có điều kiện

 • Tạo quy tắc dòng thư
 • Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:
 • Quản lý luồng thư trong tổ chức
 • Hiểu luồng thư cho Máy chủ Exchange
 • Quản lý luồng thư cho Exchange Online
 • Mô tả và quản lý luồng thư trong môi trường kết hợp
 • Hiểu cách khắc phục sự cố luồng thư SMTP
 • Mô tả cách khắc phục sự cố với không gian tên được chia sẻ
 • Mô tả cách khắc phục sự cố mã hóa với TLS
 • Thực hiện khắc phục sự cố dựa trên mạng
 • Mô tả các quy trình khắc phục sự cố cho các vấn đề về trình kết nối và tác nhân
 • Lập kế hoạch khắc phục sự cố cho các vấn đề kiến ​​trúc
 • Hiểu cách thực hiện khắc phục sự cố khi cùng tồn tại
 • Tạo tìm kiếm cho nhật ký theo dõi tin nhắn
 • Mô tả cách khắc phục sự cố bằng nhật ký giao thức
 • Hiểu cách làm việc với ghi nhật ký sự kiện cho Exchange

 

Mô-đun 3: Quản lý vệ sinh thư trong Microsoft 365

Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu về các tính năng và chức năng của Microsoft Exchange Online Protection (EOP). Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách lập kế hoạch định tuyến thư cho dịch vụ này, cung cấp các chính sách chống phần mềm độc hại và chống thư rác nhằm bảo vệ tổ chức của bạn khỏi thư rác và phần mềm độc hại, đồng thời bảo vệ tổ chức của bạn khỏi vi phạm chính sách tin nhắn. Sau đó, bạn sẽ xem xét tính năng bảo vệ chống phần mềm độc hại và chống thư rác mà Máy chủ Exchange và cung cấp Online Protection, đồng thời bạn sẽ tìm hiểu cách định cấu hình các bộ lọc, chính sách và cài đặt SPAM và phần mềm độc hại để cung cấp sự bảo vệ cho người dùng của bạn. Bạn sẽ kết thúc mô-đun bằng cách kiểm tra  Defender for Office 365 và cách nó mở rộng khả năng bảo vệ do EOP cung cấp bằng cách lọc các cuộc tấn công có chủ đích có thể đi qua hàng phòng thủ của EOP, bao gồm các mối đe dọa nâng cao như tấn công zero-day trong tệp đính kèm email và tài liệu Office và thời gian -phòng chống nhấp chuột chống lại các URL độc hại. Bạn sẽ tìm hiểu cách Defender for Office 365 bảo vệ người dùng khỏi các mối đe dọa nâng cao thông qua các tính năng như tệp đính kèm an toàn và liên kết an toàn cũng như cách nó tạo báo cáo cung cấp cho quản trị viên thông tin chi tiết về các cuộc tấn công nhắm mục tiêu đến người thuê của họ thông qua email.

Những bài học

 • Lập kế hoạch vệ sinh tin nhắn
 • Quản lý các chính sách chống phần mềm độc hại và chống thư rác
 • Khám phá khả năng bảo vệ khỏi mối đe dọa trong Microsoft 365 Defender

Lab: Quản lý vệ sinh tin nhắn

 • Tạo bộ lọc vệ sinh
 • Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:
 • Giải thích việc sử dụng và các tính năng của Exchange Online Protection
 • Lập kế hoạch định tuyến tin nhắn cho Exchange Online Protection
 • Điều tra các báo cáo và nhật ký EOP có sẵn
 • Hiểu các trường tiêu đề thư khác nhau có liên quan để bảo vệ chống spam và giả mạo
 • Định cấu hình bộ lọc chống thư rác và chống phần mềm độc hại trong Exchange Server
 • Sử dụng các tính năng bổ sung để lọc và kiểm dịch thư rác gửi đi
 • Triển khai các tính năng bảo vệ chống lại lừa đảo và giả mạo
 • Tạo quy tắc vận chuyển cho các yêu cầu tùy chỉnh
 • Mô tả các tính năng của Microsoft Defender cho Office 365
 • Mô tả biện pháp bảo vệ được cung cấp bởi các chính sáchSafe Attachment and Safe Links
 • Hiểu các tính năng thông minh giả mạo
 • Biết cách hoạt động của các chính sách chống lừa đảo trực tuyến của ATP
 • Hiểu cách sử dụng Configuration Analyzer

 

Mô-đun 4: Quản lý tuân thủ trong Microsoft 365

Mô-đun này bắt đầu bằng cách mô tả các tính năng tuân thủ khác nhau trong Microsoft 365 mà quản trị viên tin nhắn có thể sử dụng để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định. Mô-đun này hỗ trợ tuân thủ trong Exchange bằng cách kiểm tra các tính năng tuân thủ có sẵn trong Exchange Admin Center cho Exchange Server và các triển khai kết hợp. Do các yêu cầu lưu giữ phức tạp của môi trường tin nhắn hiện đại, mô-đun này tập trung vào cách thực hiện lưu trữ với Exchange để bạn có thể cung cấp một môi trường hiệu quả và tuân thủ cho người dùng của mình. Bạn cũng sẽ kiểm tra cách cung cấp dung lượng lưu trữ bổ sung cho người dùng của mình, cách thư được xử lý và lưu trữ tự động cũng như cách kiểm tra đăng nhập trong Exchange cung cấp thông tin về quản trị viên, người được ủy quyền và hành động của người dùng trong hộp thư người dùng và tổ chức Exchange của bạn. Cuối cùng, vì các tổ chức phải tuân thủ các yêu cầu khám phá pháp lý (liên quan đến chính sách tổ chức, tuân thủ hoặc các vụ kiện), bạn sẽ kiểm tra cách eDiscovery dành cho Microsoft Exchange có thể giúp bạn thực hiện tìm kiếm khám phá cho nội dung có liên quan trong hộp thư.

Những bài học

 • Khám phá sự tuân thủ về tin nhắn trong Microsoft 365
 • Khám phá sự tuân thủ về tin nhắn trong Exchange
 • Quản lý lưu trữ và kiểm tra Exchange Online
 • Quản lý tìm kiếm nội dung

Lab: Quản lý Tuân thủ tin nhắn

 • Quản lý Tuân thủ tin nhắn
 • Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:
 • Mô tả các tính năng tuân thủ và chính sách khác nhau dành cho tin nhắn
 • Đánh giá mô hình quyền Microsoft 365
 • Lập kế hoạch chính sách lưu giữ cho hộp thư Exchange Online
 • Định cấu hình chính sách ngăn ngừa mất dữ liệu (DLP) cho dữ liệu trong Microsoft 365
 • Tạo dấu vết thư để hiểu luồng thư trong tổ chức Exchange Online của bạn
 • Mô tả thủ tục kiện tụng và lưu giữ tại chỗ trong Exchange Server
 • Lập kế hoạch lưu giữ và xóa với Quản lý hồ sơ tin nhắn (MRM)
 • Bảo vệ luồng thư của bạn bằng các chính sách ngăn chặn mất dữ liệu trong Exchange Server
 • Điều tra nhật ký theo dõi tin nhắn trong tổ chức Exchange của bạn
 • Mô tả lưu trữ tại chỗ là gì và nó hoạt động như thế nào
 • Hiểu sự khác biệt giữa ghi nhật ký và lưu trữ
 • Biết hộp thư và nhật ký kiểm tra quản trị viên được sử dụng để làm gì
 • Hiểu các tìm kiếm nội dung để tìm kiếm thông điệp trong tổ chức của bạn
 • Mô tả các trường hợp eDiscovery và eDiscovery tại chỗ cho Exchange
 • Quản lý các trường hợp Khám phá điện tử nâng cao trong Microsoft 365

 

Mô-đun 5: Quản lý môi trường tin nhắn Microsoft 365 của bạn

Mô-đun này bắt đầu với bài kiểm tra về cách quản lý xác thực cho tin nhắn. Mô-đun này tập trung vào cách đảm bảo rằng tài khoản người dùng được bảo vệ tốt và an toàn cũng như cách triển khai nhiều tính năng bảo mật không gây phức tạp không cần thiết trong công việc hàng ngày của người dùng, điều này có thể dẫn đến năng suất kinh doanh thấp hơn và các rủi ro bảo mật mới. Sau đó, bạn sẽ chuyển từ xác thực tin nhắn sang cài đặt tổ chức, nơi bạn sẽ học cách định cấu hình cài đặt áp dụng cho toàn bộ tổ chức hoặc cho nhiều người dùng trong tổ chức. Cuối cùng, bạn sẽ kiểm tra cách định cấu hình chia sẻ tổ chức. Sau đó, mô-đun này chuyển sang kiểm tra Quản lý thiết bị di động trong Microsoft 365, cũng như cách Exchange ActiveSync và các chính sách hộp thư thiết bị di động hỗ trợ nỗ lực này. Sau đó, bạn sẽ kiểm tra cách quản lý và khắc phục sự cố truy cập thiết bị di động. Sau đó, mô-đun này kiểm tra cách định cấu hình cả quyền truy cập và cơ sở hạ tầng cho thiết bị di động, hiểu ý nghĩa của xóa từ xa và tìm hiểu về các phương pháp thay thế để quản lý thiết bị di động.

Những bài học

 • Quản lý xác thực cho tin nhắn
 • Định cấu hình cài đặt tổ chức
 • Định cấu hình chia sẻ tổ chức
 • Khám phá các chính sách hộp thư trên thiết bị di động
 • Quản lý quyền truy cập thiết bị di động

Lab: Triển khai ActiveSync

Triển khai ActiveSync

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Định cấu hình các tùy chọn chính sách mật khẩu
 • Định cấu hình quản lý mật khẩu tự phục vụ
 • Triển khai xác thực đa yếu tố
 • Lập kế hoạch chính sách mật khẩu
 • Định cấu hình chính sách khối lượng công việc và điều chỉnh
 • Định cấu hình định mức
 • Định cấu hình Exchange Server và tích hợp Skype for Business
 • Triển khai các ứng dụng tích hợp Microsoft 365
 • Cung cấp tổng quan về các tính năng chia sẻ ủy quyền liên kết Exchange
 • Mô tả các thành phần chia sẻ được liên kết
 • Giải thích những cân nhắc để thiết kế và triển khai các chứng chỉ và ủy thác liên đoàn
 • Thực hiện các mối quan hệ tổ chức
 • Thực hiện các chính sách chia sẻ
 • Mô tả cách Exchange ActiveSync hoạt động
 • Định cấu hình chính sách hộp thư thiết bị di động
 • Hiểu quản lý thiết bị di động trong Microsoft 365
 • Định cấu hình quyền truy cập cho thiết bị di động
 • Hiểu các thành phần của cơ sở hạ tầng thiết bị di động
 • Cho biết cách hoạt động của tính năng xóa từ xa trên thiết bị di động
 • Mô tả các lựa chọn thay thế để quản lý thiết bị di động
 • Khắc phục sự cố truy cập thiết bị di động

 

Mô-đun 6: Quản lý quyền dựa trên vai trò trong Microsoft 365

Mô-đun này kiểm tra cách quản trị viên tin nhắn quản lý các quyền dựa trên vai trò, đây là nhiệm vụ cần thiết đối với bất kỳ quản trị viên tin nhắn nào. Vì Exchange Server và Exchange Online đều sử dụng mô hình quyền Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC), nên mô-đun này kiểm tra kiến ​​thức cơ bản về quản lý RBAC. Mô-đun kết thúc bằng cách kiểm tra cách quản trị viên tin nhắn phải lập kế hoạch và cấu hình các quyền một cách cẩn thận để không đặt môi trường của họ hoặc toàn bộ Active Directory của họ vào nguy cơ.

Những bài học

 • Quản lý vai trò quản trị viên
 • Quản lý vai trò của người dùng
 • Phân tích quyền dựa trên vai trò

Lab: Quản lý vai trò và chính sách quyền

 • Quản lý vai trò và chính sách quyền
 • Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:
 • Mô tả cách RBAC được sử dụng để chỉ định vai trò cho người dùng
 • Hiểu nhóm vai trò quản lý cho các nhiệm vụ quản trị là gì
 • Chỉ định các vai trò quản lý tích hợp cho quản trị
 • Tạo các vai trò quản lý tùy chỉnh và chỉ định chúng thông qua các chính sách phân công vai trò cho người dùng
 • Khắc phục sự cố vai trò quản lý RBAC
 • Mô tả các vai trò của người dùng cuối được tích hợp sẵn
 • Định cấu hình chính sách phân công vai trò
 • Tạo vai trò tùy chỉnh mới và chính sách phân công vai trò
 • Hiểu sự khác biệt giữa quyền được chia sẻ và quyền được phân chia
 • Mô tả quyền đối với nhiều khu rừng
 • Xác định sự khác biệt giữa các mô hình quyền

 

Mô-đun 7: Quản lý các đối tượng và tài nguyên người nhận trong Microsoft 365

Mô-đun này kiểm tra một số tác vụ phổ biến nhất mà quản trị viên tin nhắn thực hiện - tạo và định cấu hình người nhận email, danh sách và tài nguyên. Mô-đun này kiểm tra các kiểu người nhận Exchange Server khác nhau, bao gồm cả cách chúng khác nhau. Sau đó, mô-đun tập trung vào các tác vụ khác nhau yêu cầu bạn tạo và quản lý người nhận Exchange trong Exchange, bao gồm hộp thư người dùng, hộp thư tài nguyên, hộp thư dùng chung, danh bạ thư và người dùng thư. Bạn cũng sẽ học cách quản lý quyền cho người nhận và cách tạo và quản lý nhóm.

Những bài học

 • Khám phá các kiểu người nhận Exchange khác nhau
 • Tạo và quản lý người nhận Exchange
 • Quản lý địa chỉ email, danh sách và tài nguyên

Lab: Tạo Đối tượng và Tài nguyên Người nhận

 • Tạo Người nhận Exchange
 • Tạo nhóm

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các đối tượng người nhận khác nhau trong Exchange
 • Mô tả hộp thư tài nguyên
 • Mô tả hộp thư dùng chung
 • Mô tả các hộp thư được liên kết
 • Mô tả các nhóm
 • Tạo và quản lý cài đặt Hộp thư
 • Tạo và quản lý tài nguyên và hộp thư được chia sẻ
 • Tạo và quản lý danh bạ Thư và người dùng thư
 • Tạo và quản lý quyền của Người nhận
 • Tạo và quản lý Nhóm
 • Mô tả danh sách địa chỉ
 • Giải thích cách định cấu hình danh sách địa chỉ
 • Mô tả các chính sách về sổ địa chỉ
 • Giải thích cách định cấu hình sổ địa chỉ ngoại tuyến
 • Mô tả chính sách địa chỉ email

 

Mô-đun 8: Quản lý các thư mục công cộng trong Microsoft 365

Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu về các thư mục công cộng trong Exchange, xem xét các cân nhắc lập kế hoạch để triển khai các thư mục công cộng và thảo luận về các lựa chọn thay thế cho các thư mục công cộng. Bạn cũng sẽ học cách triển khai và quản lý hộp thư thư mục chung, thư mục công cộng và quyền đối với thư mục công cộng, cũng như cách tạo và quản lý thư mục công cộng hỗ trợ thư. Mô-đun kết thúc bằng cách kiểm tra cách theo dõi và khắc phục sự cố liên quan đến Thư mục Công cộng.

Những bài học

 • Thiết kế hệ thống phân cấp thư mục công cộng của bạn
 • Tạo và quản lý các thư mục công cộng
 • Khắc phục sự cố thư mục công cộng

Lab: Triển khai Thư mục Công cộng

 • Tạo thư mục công khai
 • Quản lý thư mục công khai
 • Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:
 • Mô tả các thư mục công cộng trong Exchange
 • Lập kế hoạch phân cấp thư mục công cộng
 • Lập kế hoạch cho các hộp thư thư mục công cộng
 • Giải thích hạn ngạch thư mục chung
 • Đánh giá các lựa chọn thay thế cho các thư mục công cộng
 • Mô tả những cân nhắc khi triển khai Thư mục công khai
 • Triển khai hộp thư thư mục chung
 • Quản lý quyền đối với thư mục công cộng
 • Tạo và quản lý các thư mục công cộng hỗ trợ thư
 • Giám sát các thư mục công cộng
 • Khắc phục sự cố thư mục công cộng
 • Khắc phục sự cố truy cập thư mục công cộng

 

Mô-đun 9: Quản lý vòng đời triển khai kết hợp

Trong mô-đun này, bạn sẽ xem xét các yêu cầu cần thiết để triển khai kết hợp và bạn sẽ tìm hiểu về các tính năng và thành phần được yêu cầu khi thực hiện triển khai kết hợp. Mô-đun này kiểm tra tất cả các khía cạnh lập kế hoạch được yêu cầu trước khi chạy Trình hướng dẫn cấu hình kết hợp. Điều này bao gồm các tùy chọn cấu hình của NVYT, cũng như các chi tiết về Chuyển cấu hình tổ chức (OCT) và Tác nhân kết hợp. Mô-đun kết thúc với việc xem xét các tùy chọn luồng thư cho một triển khai kết hợp. Mô-đun này cũng kiểm tra các máy chủ Edge Transport và việc sử dụng chúng trong triển khai Exchange hỗn hợp. Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu về các yêu cầu và phương pháp hay nhất để định cấu hình triển khai kết hợp, đây là bước đầu tiên cho tổ chức Exchange của bạn, bất kể bạn muốn kết nối Exchange tại chỗ và các tổ chức Exchange Online để cùng tồn tại lâu dài hay như một phần của chiến lược di chuyển qua đám mây. Trong mô-đun này, sau đó bạn sẽ kiểm tra cách quản lý triển khai kết hợp và triển khai chức năng kết hợp nâng cao. Bạn sẽ bao gồm các tính năng yêu cầu triển khai kết hợp thành công, chẳng hạn như cùng tồn tại Thư mục Công cộng hoặc lưu trữ tệp đính kèm OneDrive for Business cho hộp thư tại chỗ. Mô-đun này kết thúc với phần giới thiệu về các kỹ thuật khắc phục sự cố cho một triển khai kết hợp. Bạn sẽ tìm hiểu cách khắc phục sự cố đồng bộ hóa thư mục bao gồm xác thực chuyển qua (PTA) và đăng nhập một lần, truyền tải Exchange và khắc phục sự cố truy cập máy khách cũng như khắc phục sự cố dịch vụ sao chép hộp thư.

Những bài học

 • Khám phá yêu cầu triển khai kết hợp Exchange
 • Lập kế hoạch và định cấu hình triển khai kết hợp bằng Trình hướng dẫn cấu hình kết hợp
 • Cung cấp cổng cho email Internet bằng máy chủ Edge Transport
 • Triển khai chức năng kết hợp nâng cao
 • Khắc phục sự cố triển khai kết hợp

Lab: Chuẩn bị Azure AD cho Đồng bộ hóa kết hợp

Chuẩn bị Azure AD cho Đồng bộ hóa kết hợp

Lab: Triển khai Môi trường kết hợp

 • Định cấu hình Triển khai kết hợp của bạn
 • Kiểm tra triển khai kết hợp của bạn
 • Khắc phục sự cố Triển khai kết hợp của bạn

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các tùy chọn kết nối khả dụng để kết nối Exchange tại chỗ với Microsoft 365
 • Liệt kê và mô tả các thành phần của triển khai Exchange hỗn hợp
 • Mô tả Azure Active Directory Connect (Azure AD Connect)
 • Xác định các tùy chọn nhận dạng Microsoft 365 cho Exchange hybrid
 • So sánh liên kết được ủy quyền Exchange với OAuth
 • Lập kế hoạch cho cấu hình Exchange Hybrid
 • Mô tả chuyển cấu hình tổ chức
 • Giải thích Exchange Modern Hybrid và Hybrid Agent
 • Lập kế hoạch các tùy chọn luồng thư để triển khai Exchange hỗn hợp
 • Mô tả mục đích, chức năng và yêu cầu của máy chủ Edge Transport
 • Mô tả EdgeSync
 • Lập kế hoạch cho luồng thông báo với máy chủ Edge Transport
 • Mô tả các điều kiện tiên quyết để chạy Trình hướng dẫn cấu hình kết hợp Microsoft 365
 • Giải thích các phương pháp hay nhất để thực hiện triển khai Exchange hỗn hợp
 • Quản lý triển khai Exchange hỗn hợp
 • Mô tả khi nào bạn phải định cấu hình Thư mục công cộng cùng tồn tại với Microsoft 365
 • Giải thích cách định cấu hình Oauth để triển khai Exchange hỗn hợp
 • Mô tả cách định cấu hình phần đính kèm OneDrive for Business cho hộp thư tại chỗ
 • Khắc phục sự cố đồng bộ hóa Thư mục
 • Khắc phục sự cố Xác thực chuyển qua và Đăng nhập một lần
 • Khắc phục sự cố khi vận chuyển với Exchange Online
 • Khắc phục sự cố Quyền truy cập máy khách trong triển khai Exchange hỗn hợp
 • Khắc phục sự cố Dịch vụ sao chép hộp thư

 

Mô-đun 10: Quản lý di chuyển hộp thư

Mô-đun này kiểm tra các tùy chọn có sẵn để di chuyển email sang Exchange Online, chẳng hạn như thực hiện di chuyển hoặc sử dụng FastTrack để di chuyển hộp thư từ máy chủ thư hiện có của bạn sang Exchange Online. Mô-đun này tóm tắt các tùy chọn di chuyển và cùng tồn tại và đề xuất khi nào nên sử dụng tùy chọn nào. Sau đó, mô-đun sẽ kiểm tra các yêu cầu để chạy quá trình di chuyển IMAP, các tùy chọn di chuyển có sẵn và các bước được thực hiện trong quá trình di chuyển. Sau đó, mô-đun sẽ kiểm tra cách lập kế hoạch và thực hiện cả quá trình chuyển đổi giai đoạn và chuyển đổi theo giai đoạn. Nó so sánh mỗi phương pháp trong số hai phương pháp di chuyển này và bạn sẽ tìm hiểu về các yêu cầu, hoạt động lập kế hoạch và quá trình di chuyển cho mỗi phương án. Mô-đun kết thúc bằng cách kiểm tra các nhiệm vụ di chuyển bổ sung quan trọng, chẳng hạn như di chuyển giữa nhiều người thuê nhà, di chuyển tệp PST và các cân nhắc cho việc di chuyển Thư mục công khai.

Những bài học

 • Lập kế hoạch di chuyển hộp thư
 • Chạy di chuyển IMAP
 • Chạy chuyển đổi giai đoạn và chuyển đổi theo giai đoạn
 • Chạy di chuyển hộp thư nâng cao

Lab: Lập kế hoạch Di chuyển Thư sang Microsoft 365

Bài tập - Lập kế hoạch Di chuyển Thư sang Microsoft 365

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các chiến lược di chuyển và cùng tồn tại với Exchange Online
 • Sử dụng FastTrack để di chuyển hộp thư
 • Mô tả các yêu cầu đối với quá trình di chuyển IMAP và cách nó được thực hiện
 • Di chuyển dữ liệu hộp thư bằng cách sử dụng di chuyển IMAP
 • Mô tả các yêu cầu đối với cả di chuyển cắt bỏ và di chuyển theo giai đoạn
 • Thực hiện di chuyển và di chuyển các hộp thư bằng cách cắt bỏ hoặc di chuyển theo giai đoạn
 • Nhập tệp PST vào hộp thư Exchange Online
 • Di chuyển các thư mục công khai sang trao đổi trực tuyến
 • Thực hiện Cross-Tenant Migration

Đối tượng học viên

Quản trị viên Tin nhắn triển khai, định cấu hình, quản lý và khắc phục sự cố người nhận, quyền, bảo vệ thư, luồng thư và thư mục công cộng trong cả môi trường doanh nghiệp tại chỗ và đám mây. Các trách nhiệm bao gồm quản lý vệ sinh tin nhắn, cơ sở hạ tầng nhắn tin, cấu hình kết hợp và di chuyển. Để triển khai cấu trúc liên kết kết hợp an toàn đáp ứng nhu cầu kinh doanh của một tổ chức hiện đại, Quản trị viên tin nhắn phải cộng tác với Quản trị viên Bảo mật và Quản trị viên Microsoft 365 Enterprise. Quản trị viên tin nhắn phải có kiến ​​thức làm việc về các loại xác thực, cấp phép và tích hợp với các ứng dụng Microsoft 365.

Chứng chỉ

Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator Associate

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top