CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
AWS-ARC - Architecting on AWS

AWS-ARC - Architecting on AWS

AWS-ARC - Architecting on AWS

Overview

Kiến trúc trên AWS dành cho kiến trúc sư giải pháp, kỹ sư thiết kế giải pháp và nhà phát triển đang tìm hiểu về kiến trúc AWS. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách xác định các dịch vụ và tính năng để xây dựng các giải pháp CNTT linh hoạt, bảo mật và có tính sẵn sàng cao trên Đám mây AWS.

Các giải pháp kiến trúc khác nhau tùy thuộc vào ngành, loại ứng dụng và quy mô doanh nghiệp. Giảng viên được ủy quyền của AWS nhấn mạnh các phương pháp hay nhất khi sử dụng Khung kiến trúc tối ưu AWS và hướng dẫn bạn quy trình thiết kế các giải pháp CNTT tối ưu dựa trên các tình huống thực tế. Các mô-đun tập trung vào bảo mật tài khoản, kết nối mạng, điện toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, giám sát, tự động hóa, vùng chứa, kiến trúc serverless, dịch vụ biên cũng như sao lưu và phục hồi. Kết thúc khóa học, bạn sẽ thực hành xây dựng giải pháp và áp dụng những gì đã học.

Mục tiêu khoá học

 • Xác định các phương pháp cơ bản về kiến trúc AWS
 • Tóm tắt các nguyên tắc cơ bản về bảo mật tài khoản
 • Xác định các chiến lược để xây dựng một mạng ảo an toàn bao gồm các mạng con riêng tư và công cộng
 • Thực hành xây dựng kiến trúc nhiều tầng trong AWS
 • Xác định các chiến lược để chọn tài nguyên điện toán phù hợp dựa trên các trường hợp sử dụng kinh doanh
 • So sánh và đối chiếu các sản phẩm và dịch vụ lưu trữ AWS dựa trên các tình huống kinh doanh
 • So sánh và đối chiếu các dịch vụ cơ sở dữ liệu AWS dựa trên nhu cầu kinh doanh
 • Xác định vai trò giám sát, cân bằng tải và phản hồi tự động thay đổi quy mô dựa trên nhu cầu kinh doanh
 • Xác định và thảo luận về các công cụ tự động hóa của AWS sẽ giúp bạn xây dựng, bảo trì và phát triển cơ sở hạ tầng của mình
 • Thảo luận về các giải pháp kết nối mạng, mạng ngang hàng, cổng và định tuyến để mở rộng và bảo mật cơ sở hạ tầng của bạn
 • Khám phá các dịch vụ bộ chứa AWS để triển khai nhanh chóng môi trường ứng dụng di động, không phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng
 • Xác định lợi ích kinh doanh và bảo mật của các dịch vụ phi máy chủ AWS dựa trên các ví dụ kinh doanh
 • Thảo luận về cách các dịch vụ biên của AWS xử lý độ trễ và bảo mật
 • Khám phá các giải pháp sao lưu, khôi phục AWS và các biện pháp thực hành tốt nhất để đảm bảo khả năng phục hồi và hoạt động kinh doanh liên tục

Nội dung khoá học

Day 1:

Mô-đun 1: Kiến trúc cơ bản

 • Dịch vụ AWS
 • Cơ sở hạ tầng AWS
 • Khung kiến trúc tối ưu AWS
 • Thực hành ở lab: Khám phá và tương tác với Bảng điều khiển quản lý AWS và Giao diện dòng lệnh AWS

Mô-đun 2: Bảo mật tài khoản

 • Principals và danh tính
 • Chính sách bảo mật
 • Quản lý nhiều tài khoản

Mô-đun 3: Networking 1

 • địa chỉ IP
 • Nguyên tắc cơ bản của VPC
 • VPC an ninh giao thông

Mô-đun 4: Tính toán

 • Dịch vụ điện toán
 • Phiên bản EC2
 • Lưu trữ cho các phiên bản EC2
 • Các tùy chọn giá của Amazon EC2
 • AWS Lambda
 • Thực hành tại lab: Xây dựng cơ sở hạ tầng Amazon VPC của bạn

Ngày 2

Mô-đun 5: Lưu trữ

 • Dịch vụ lưu trữ
 • Amazon S3
 • Hệ thống tệp được chia sẻ
 • Công cụ di chuyển dữ liệu

Mô-đun 6: Dịch vụ cơ sở dữ liệu

 • Dịch vụ cơ sở dữ liệu
 • Amazon RDS
 • Amazon DynamoDB
 • Bộ nhớ đệm cơ sở dữ liệu
 • Công cụ di chuyển cơ sở dữ liệu
 • Thực hành tại lab: Tạo lớp cơ sở dữ liệu trong cơ sở hạ tầng Amazon VPC của bạn

Mô-đun 7: Giám sát và nhân rộng

 • Giám sát
 • Báo động và sự kiện
 • cân bằng tải
 • Tự động mở rộng quy mô
 • Thực hành tại lab: Định cấu hình tính sẵn sàng cao trong Amazon VPC của bạn

Mô-đun 8: Tự động hóa

 • AWS CloudFormation
 • Quản lý cơ sở hạ tầng

Mô-đun 9: Thùng chứa

 • Dịch vụ vi mô
 • Hộp đựng
 • Dịch vụ container

Ngày 3:

Mô-đun 10: Networking 2

 • Điểm cuối VPC
 • VPC ngang hàng
 • Mạng kết hợp
 • Cổng chuyển tiếp AWS

Mô-đun 11: Serverless

 • Serverless là gì?
 • Cổng API Amazon
 • Amazon SQS
 • Amazon SNS
 • Amazon Kinesis
 • Hàm bước AWS
 • Thực hành tại lab: Xây dựng kiến trúc serverless

Mô-đun 12: Dịch vụ biên

 • Nguyên tắc cơ bản về cạnh
 • Tuyến đường Amazon 53
 • Mặt trận đám mây Amazon
 • Bảo vệ DDoS
 • Tiền đồn AWS
 • Thực hành tại lab: Định cấu hình bản phân phối Amazon CloudFront với nguồn gốc Amazon S3

Mô-đun 13: Sao lưu và phục hồi

 • Lập kế hoạch thảm họa
 • Sao lưu AWS
 • Chiến lược phục hồi
 • Phòng thí nghiệm thực hành: Phòng thí nghiệm Capstone – Xây dựng kiến trúc AWS Multi-Tier. 

Lịch khai giảng

Architecting on AWS
Thời gian: 3 ngày
Lịch dự kiến: 15,16,17/09
Địa điểm: Online
Học phí:

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo AWS khác

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top