CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
AWS-COA - Cloud Operations on AWS

AWS-COA - Cloud Operations on AWS

AWS-COA - Cloud Operations on AWS

Overview

Khóa học này hướng dẫn các nhà quản trị hệ thống và bất kỳ ai thực hiện chức năng vận hành đám mây cách quản lý và vận hành các hoạt động triển khai tự động hóa và lặp lại trên mạng và hệ thống AWS. Bạn sẽ tìm hiểu về các chức năng vận hành đám mây, chẳng hạn như cài đặt, định cấu hình, tự động hóa, giám sát, bảo mật, bảo trì và khắc phục sự cố các dịch vụ, mạng và hệ thống này. Khóa học cũng đề cập đến các tính năng, công cụ cụ thể của AWS và các biện pháp thực hành tốt nhất liên quan đến các chức năng này.

Objectives

 • Xác định các dịch vụ AWS hỗ trợ các giai đoạn khác nhau của Operational Excellence, trụ cột AWS Well-Architected Framework
 • Quản lý quyền truy cập vào tài nguyên AWS bằng tài khoản và tổ chức AWS cũng như AWS Identity and Access Management (IAM)
 • Duy trì kho tài nguyên AWS đang sử dụng bằng cách sử dụng các dịch vụ AWS, chẳng hạn như AWS Systems Manager, AWS CloudTrail và AWS Config
 • Phát triển chiến lược triển khai tài nguyên bằng thẻ siêu dữ liệu, Amazon Machine Images (AMI) và AWS Control Tower để triển khai và duy trì môi trường đám mây AWS
 • Tự động hóa việc triển khai tài nguyên bằng cách sử dụng các dịch vụ AWS, chẳng hạn như AWS CloudFormation và AWS Service Catalog
 • Sử dụng các dịch vụ AWS để quản lý tài nguyên AWS thông qua các quy trình vòng đời của CloudOps, chẳng hạn như triển khai và bản vá
 • Định cấu hình môi trường đám mây có tính sẵn sàng cao sử dụng các dịch vụ AWS, chẳng hạn như Amazon Route 53 và Cân bằng tải đàn hồi, để định tuyến lưu lượng nhằm đạt được độ trễ và hiệu suất tối ưu
 • Định cấu hình AWS Auto Scaling và Amazon EC2 Auto Scaling để mở rộng quy mô môi trường đám mây của bạn dựa trên nhu cầu
 • Sử dụng Amazon CloudWatch và các tính năng liên quan, chẳng hạn như báo thức, bảng thông tin và tiện ích, để giám sát môi trường đám mây của bạn
 • Quản lý quyền và theo dõi hoạt động trong môi trường đám mây của bạn bằng cách sử dụng các dịch vụ AWS, chẳng hạn như AWS CloudTrail và AWS Config
 • Triển khai tài nguyên của bạn lên Đám mây riêng ảo Amazon (Amazon VPC), thiết lập kết nối cần thiết với Amazon VPC của bạn và bảo vệ tài nguyên của bạn khỏi sự gián đoạn dịch vụ
 • Nêu rõ mục đích, lợi ích và các trường hợp sử dụng thích hợp cho bộ lưu trữ có thể gắn kết trong môi trường Đám mây AWS của bạn

Nội dung khoá học

Mô-đun 1: Giới thiệu về Vận hành đám mây trên AWS

Hoạt động trên đám mây là gì
Khung kiến trúc tối ưu AWS
Công cụ kiến trúc tối ưu AWS

Mô-đun 2: Quản lý truy cập

AWS Identity and Access Management (IAM)
Tài nguyên, tài khoản và Tổ chức AWS

Mô-đun 3: Khám phá hệ thống

Các phương thức tương tác với dịch vụ AWS
Công cụ để tự động khám phá tài nguyên
Hàng tồn kho với AWS Systems Manager và AWS Config
Phòng thí nghiệm thực hành: Kiểm tra tài nguyên AWS bằng AWS Systems Manager và AWS Config

Mô-đun 4: Triển khai và cập nhật tài nguyên

Hoạt động trên đám mây trong triển khai
Chiến lược gắn thẻ
Triển khai bằng Amazon Machine Images (AMI)
Triển khai bằng AWS Control Tower

Mô-đun 5: Triển khai tài nguyên tự động

Triển khai bằng AWS CloudFormation
Triển khai bằng Danh mục dịch vụ AWS
Phòng thí nghiệm thực hành: Cơ sở hạ tầng như Code Day 2

Mô-đun 6: Quản lý tài nguyên

Quản lý hệ thống AWS
Phòng thí nghiệm thực hành: Hoạt động dưới dạng mã

Mô-đun 7: Định cấu hình các hệ thống có tính khả dụng cao

Phân phối lưu lượng với Cân bằng tải đàn hồi
Tuyến đường Amazon 53

Mô-đun 8: Tự động thay đổi quy mô

Thay đổi quy mô với AWS Auto Scaling
Thay đổi quy mô với Phiên bản Spot
Quản lý giấy phép với AWS License Manager

Mô-đun 9: Giám sát và Duy trì Tình trạng Hệ thống

Giám sát và duy trì khối lượng công việc lành mạnh
Giám sát cơ sở hạ tầng AWS
Ứng dụng giám sát
Phòng thí nghiệm thực hành: Giám sát các ứng dụng và cơ sở hạ tầng

Mô-đun 10: Bảo mật dữ liệu và Kiểm tra hệ thống

Duy trì một bản sắc mạnh mẽ và nền tảng truy cập
Thực hiện các cơ chế phát hiện
Tự động khắc phục sự cố

Mô đun 11: Vận hành các mạng an toàn và đàn hồi

Xây dựng Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) an toàn
Kết nối mạng ngoài VPC

Mô-đun 12: Bộ lưu trữ có thể gắn kết

Định cấu hình Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
Định cỡ ổ đĩa Amazon EBS cho hiệu năng
Sử dụng kết xuất nhanh Amazon EBS
Sử dụng Amazon Data Lifecycle Manager để quản lý tài nguyên AWS của bạn
Lập kế hoạch sao lưu và phục hồi dữ liệu
Định cấu hình lưu trữ hệ thống tệp được chia sẻ
Phòng thí nghiệm thực hành: Tự động hóa với AWS Backup để lưu trữ và khôi phục

Mô-đun 13: Lưu trữ đối tượng

Triển khai Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
Quản lý vòng đời lưu trữ trên Amazon S3

Mô-đun 14: Báo cáo chi phí, cảnh báo và tối ưu hóa

Nâng cao nhận thức về chi phí AWS
Sử dụng cơ chế kiểm soát để quản lý chi phí
Tối ưu hóa mức chi tiêu và mức sử dụng AWS của bạn
Phòng thí nghiệm thực hành: Phòng thí nghiệm Capstone cho CloudOps

Đối tượng học viên

Khóa học này dành cho:

 • Quản trị viên và người vận hành hệ thống đang làm việc với nền tảng đám mây của AWS
 • Nhân viên công nghệ thông tin muốn nâng cao kiến thức vận hành đám mây

Yêu cầu học viên

 • Học viên đã hoàn thành khóa đào tạo trong lớp AWS Technical Essentials
 • Có nền tảng về phát triển phần mềm hoặc quản trị hệ thống
 • Thành thạo trong việc duy trì hệ điều hành bằng dòng lệnh, chẳng hạn như shell scripting trong môi trường Linux hoặc cmd/PowerShell trong Windows
 • Kiến thức cơ bản về các giao thức mạng (TCP/IP, HTTP)

Certification

AWS Certified SysOps Administrator - Associate

Schedule

Lịch khai giảng

AWS-COA: Cloud Operation on AWS
Thời gian: 3 ngày
Lịch dự kiến: 22,23,24/05
Địa điểm: Online
Học phí:

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo AWS khác

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top