CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
AWS-MGA - Migrating to AWS

AWS-MGA - Migrating to AWS

AWS-MGA - Migrating to AWS

Tổng quan

Thời lượng: 3.0 ngày

Migrating to AWS tập trung vào việc lên kế hoạch và di chuyển khối lượng công việc hiện có lên AWS Cloud. Khóa học này gồm các chiến lược di chuyển đám mây với thảo luận chi tiết về từng giai đoạn di chuyển, bao gồm khám phá danh mục, lên kế hoạch di chuyển và thiết kế ứng dụng, thực hiện di chuyển, xác thực sau di chuyển và tối ưu hóa ứng dụng. Trong phần đầu tiên, bạn sẽ được tìm hiểu nguyên tắc lập kế hoạch di chuyển và phương thức thực hành tốt nhất. Trong phần tiếp theo, bạn sẽ được hướng dẫn thiết kế và thực thi việc di chuyển dữ liệu với các bài thực hành lab để hiểu rõ hơn về từng khái niệm.

 

Khóa học này được thiết kế cho các kiến trúc sư và kỹ sư giải pháp chuyên thực hiện việc di chuyển đám mây và có hiểu biết về các dịch vụ AWS cốt lõi cũng như các mẫu thiết kế (design pattern) được nêu trong khóa học Architecting on AWS. Các nhà quản lý dự án CNTT đã hoàn thành khóa AWS Technical Essentials cũng có thể tham gia khóa học này để hiểu hơn về cách lập kế hoạch di chuyển.

 

Mục tiêu

 • Giải thích các chiến lược di chuyển đám mây khác nhau

 • Đánh giá mức độ sẵn sàng của việc di chuyển lên đám mây.

 • Khám phá danh mục dữ liệu và lên kế hoạch di chuyển 

 • Lên kế hoạch và thiết kế chiến lược di chuyển ứng dụng.

 • Thực thi và xác thực việc di chuyển ứng dụng sang đám mây.

 • Tối ưu hóa các ứng dụng và vận hành sau khi chuyển sang đám mây.

Nội dung

Ngày 1

 • Di chuyển AWS – Tổng Quan

 • Khám phá, phân tích và lập kế hoạch

 • Lập kế hoạch và thiết kế di chuyển

Ngày 2

 • Di chuyển, Tích hợp và Xác thực

 • Tối ưu hóa Ứng dụng và Vận hành trong Đám mây AWS

Đối tượng học

Khóa học này dành cho:

 • Các kỹ sư và kiến trúc sư giải pháp chuyên thực hiện việc di chuyển lên đám mây và đã hoàn thành chương trình AWS Technical Essentials hoặc Architecting on AWS

 • Quản lý dự án CNTT phải tham gia vào các dự án liên quan đến việc di chuyển khối lượng công việc hiện có lên AWS Cloud và đã hoàn thành khóa AWS Technical Essentials hoặc Architecting on AWS

 • Các cá nhân thuộc Trung tâm Xuất sắc (CoE) liên quan đến dữ liệu đám mây

Kiến thức khuyến nghị

Học viên tham gia khóa học nên có những điều kiện sau:

 • Hoàn thành khóa học: AWS Technical Essentials hoặc Architecting on AWS

 • Chứng chỉ đạt được (tùy chọn): AWS Certified Solutions Architect – Associate

 • Quen thuộc với cơ sở hạ tầng CNTT doanh nghiệp (phần cứng và phần mềm)

Chứng nhận

Khóa học này không liên quan đến bất kỳ Chứng chỉ nào.

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo AWS khác

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top