CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
AWS-TE - AWS Technical Essentials

AWS-TE - AWS Technical Essentials

AWS-TE - AWS Technical Essentials

Tổng quan

AWS Technical Essentials giới thiệu cho bạn các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp phổ biến của AWS. Nó cung cấp cho bạn các nguyên tắc cơ bản để trở nên thành thạo hơn trong việc xác định các dịch vụ AWS để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về các giải pháp CNTT dựa trên yêu cầu kinh doanh của bạn và bắt đầu làm việc trên AWS.

Mục tiêu

Nhận biết các thuật ngữ và khái niệm khi chúng liên quan đến nền tảng AWS và điều hướng AWS Management Console.

Hiểu các dịch vụ nền tảng, bao gồm Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Virtual Private Cloud (VPC), Amazon Simple Storage Service (S3) và Amazon Elastic Block Store (EBS).

Hiểu các biện pháp bảo mật mà AWS cung cấp và các khái niệm chính của AWS Identity and Access Management (IAM).

Hiểu các dịch vụ cơ sở dữ liệu AWS, bao gồm Amazon DynamoDB và Amazon Relational Database Service (RDS).

Hiểu các công cụ quản lý AWS, bao gồm Auto Scaling, Amazon CloudWatch, Elastic Load Balancing (ELB), và AWS Trusted Advisor.

Nội dung

Giới thiệu và Lịch sử của AWS

Dịch vụ nền tảng AWS: EC2, VPC, S3, EBS

AWS Security, Identity và Access Management: IAM

Cơ sở dữ liệu AWS: RDS, DynamoDB

Công cụ quản lý AWS: Auto Scaling, CloudWatch, Elastic Load Balancing, Trusted Advisor

 

Đối tượng khóa học

Khóa học này dành cho:

Các cá nhân chịu trách nhiệm nêu rõ các lợi ích kỹ thuật của dịch vụ AWS cho khách hàng

Những cá nhân muốn tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng AWS

Quản trị viên SysOps, Kiến trúc sư giải pháp và nhà phát triển quan tâm đến việc sử dụng các dịch vụ AWS

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo AWS khác

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top