CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
AWS-DEV - Developing on AWS

AWS-DEV - Developing on AWS

AWS-DEV - Developing on AWS

Tổng quan

Thời lượng: 3.0 ngày

Trong khóa học này, bạn sẽ được học cách sử dụng AWS SDK để phát triển các ứng dụng đám mây có khả năng mở rộng với độ bảo mật cao. Khám phá cách tương tác với AWS thông qua code và tìm hiểu các khái niệm cốt lõi, phương pháp thực hành tốt nhất và mẹo khắc phục sự cố.

Mục tiêu

Trong khóa học này, bạn sẽ được học cách:

 • Thiết lập AWS SDK và tạo thông tin đăng nhập cho lập trình viên (developer credential) Java, C#/.NET, Python và JavaScript

 • Tương tác với dịch vụ AWS và xây dựng giải pháp với AWS SDK

 • Sử dụng AWS Identity and Access Management (IAM) để xác thực dịch vụ

 • Sử dụng Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) và Amazon DynamoDB làm kho lưu trữ dữ liệu

 • Tích hợp ứng dụng và dữ liệu bằng AWS Lambda, Amazon API Gateway, Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), và AWS Step Functions

 • Sử dụng Amazon Cognito để xác thực người dùng

 • Sử dụng Amazon Elasti Cache để cải thiện khả năng mở rộng ứng dụng

 • Sử dụng container trong quá trình phát triển

 • Tận dụng đường ống tích hợp CI/CD pipeline để triển khai các ứng dụng trên AWS

Nội dung

 • Giới thiệu về AWS

 • Giới thiệu về Phát triển trên AWS

 • Giới thiệu  AWS Identity and Access Management

 • Phát triển các giải pháp lưu trữ với Amazon S3

 • Phát triển các giải pháp NoSQL linh hoạt với Amazon DynamoDB

 • Phát triển các giải pháp với AWS Lambda

 • Phát triển các giải pháp với Amazon API Gateway

 • Phát triển các giải pháp với Amazon SQS và Amazon SNS

 • Phát triển các giải pháp hướng sự kiện (event-driven solution) với AWS Step Functions

 • Thông tin lưu bộ nhớ đệm (Cache) để có khả năng mở rộng

 • Bắt đầu với Container

 • Phát triển các giải pháp bảo mật

 • Triển khai ứng dụng

Đối tượng

 • Các lập trình viên phần mềm có trình độ Intermediate

Kiến thức khuyến nghị

Học viên tham gia khóa học nên có những điều kiện sau:

 • Có kiến thức chuyên sâu ít nhất một ngôn ngữ lập trình bậc cao

 • Kiến thức làm việc với triển khai đám mây công cộng và dịch vụ AWS cốt lõi

Chứng chỉ

AWS Certified Developer - Associate

Lịch khai giảng

AWS-DEV: Developing on AWS
Thời gian: 3 ngày
Lịch dự kiến: 19/05
Địa điểm: Online
Học phí:

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo AWS khác

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top