CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
Chính sách tuân thủ quảng cáo

Tin tức - Sự kiện

Chính sách tuân thủ quảng cáo

Trainocate đảm bảo các chính sách và quy trình tuân thủ quảng cáo nhất quán với Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội cũng như Nghị định số 70/2021/NĐ-CP về sửa đổi và bổ sung các điều khoản trong Luật quảng cáo Việt Nam. 

Các yêu cầu quy định:

Trainocate sẽ tăng cường rà soát, sàng lọc vị trí cài đặt quảng cáo trên mạng, không để quảng cáo bị gắn vào những trang, kênh, tài khoản, nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 70/2021/NĐ-CP; chấm dứt tình trạng triển khai quảng cáo tràn lan không kiểm soát, dẫn đến việc gián tiếp tiếp tay cho các nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật được sản xuất và phát tán trên không gian mạng.Nguyên tắc quản lý tuân thủ quảng cáo của chúng tôi

Các nguyên tắc và quy trình tuân thủ quảng cáo của chúng tôi:

  • Chúng tôi tập trung các nguồn lực của mình vào những hành vi bị cáo buộc là không tuân thủ gây rủi ro cao nhất đối với lợi ích, sức khoẻ tinh thần, thể chất, tri thức cũng như niềm tin của khách hàng với chất lượng sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục;
  • Chúng tôi cung cấp tài nguyên giáo dục mở rộng để hỗ trợ nhà quảng cáo quản lý các nghĩa vụ tuân thủ của họ
  • Chúng tôi xem xét tác động đối với người tiêu dùng hợp lý khi đánh giá quảng cáo
  • Chúng tôi thực hiện các hành động tuân thủ và thực thi tương ứng với mức độ không tuân thủ và mức độ tổn hại có thể xảy ra do các hành động của nhà quảng cáo
  • Các hành động tuân thủ và thực thi của chúng tôi dựa trên bằng chứng và được thông báo bởi các loại hành vi được xác định, bao gồm cả sự sẵn sàng thể hiện của nhà quảng cáo để trở thành và duy trì tuân thủ và chúng tôi thể hiện cam kết minh bạch của mình bằng cách báo cáo về các hành động thực thi và kết quả tuân thủ.
  • Trainocate coi việc không tuân thủ kế hoạch quản lý là một vấn đề nghiêm trọng cần phải được giải quyết triệt để, đặc biệt là khi việc vi phạm các yêu cầu quảng cáo dẫn đến hoặc gây ra mối đe dọa đối với lợi ích và sự an toàn của khách hàng cũng như cộng đồng. Một loạt các công cụ tuân thủ và thực thi có sẵn để giải quyết việc không tuân thủ và có thể bao gồm thủ tục tố tụng hình sự hoặc dân sự, có thể dẫn đến hình phạt đáng kể, tiền phạt hoặc phạt tù.
Chia sẻ mạng xã hội:

Bình luận của bạn

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top