CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
Chuẩn bị gì cho bài thi AWS Certified SysOps Administrator - Associate on AWS?

Bài viết chuyên môn

Chuẩn bị gì cho bài thi AWS Certified SysOps Administrator - Associate on AWS?

Bài thi AWS Certified SysOps Administrator - Associate dành cho quản trị viên hệ thống trong vai trò vận hành đám mây. Bài kiểm tra xác nhận khả năng triển khai, quản lý và vận hành khối lượng công việc của ứng viên trên AWS.

 

1. Tổng quan về kỳ thi

 • Cấp độ: Hội viên
 • Thời gian hoàn thành bài thi: 180 phút
 • Chi phí: 150 USD
 • Hình thức: 65 cơ hội tính điểm có thể là trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng, trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng hoặc phòng thi thực hành
 • Hình thức tổ chức kỳ thi: Thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến Pearson VUE. Đối với các ứng viên ở Trung Quốc đại lục: Kỳ thi chỉ có tại các trung tâm khảo thí do Pearson VUE tổ chức.

2. Mục tiêu của bài thi

AWS SysOps Administrator – Associate chứng minh năng lực:

 • Triển khai, quản lý và vận hành các hệ thống có quy mô linh hoạt, mức độ khả dụng cao và khả năng chịu lỗi cao trên AWS
 • Thực thi và kiểm soát luồng dữ liệu đến và từ AWS
 • Chọn dịch vụ AWS phù hợp dựa trên các yêu cầu về điện toán, dữ liệu hoặc bảo mật
 • Xác định cách sử dụng phù hợp các biện pháp thực hành tốt nhất trong vận hành AWS
 • Dự toán chi phí sử dụng AWS và xác định cơ chế kiểm soát chi phí vận hành
 • Di chuyển khối lượng công việc tại chỗ sang AWS

3. Những ai nên tham gia kỳ thi này?

AWS Certified SysOps Administrator - Associate dành cho quản trị viên hệ thống đảm nhiệm việc vận hành đám mây để kiểm tra các kỹ năng kỹ thuật. Trước khi tham gia kỳ thi, chúng tôi khuyên bạn nên có:

 • Tối thiểu một năm kinh nghiệm thực hành công nghệ AWS
 • Kinh nghiệm triển khai, quản lý và vận hành khối lượng công việc trên AWS cũng như triển khai các yêu cầu tuân thủ và kiểm soát bảo mật
 • Quen thuộc với việc sử dụng cả Bảng điều khiển quản lý AWS và Giao diện dòng lệnh (CLI) AWS
 • Hiểu biết về Khung kiến trúc tối ưu AWS cũng như các dịch vụ mạng và bảo mật AWS

4. Bạn cần những gì để đạt được chứng nhận này?

Để đạt được chứng nhận này, bạn cần phải tham gia và vượt qua kỳ thi dành cho Quản trị viên vận hành hệ thống được chứng nhận AWS – Cấp độ Associate. Kỳ thi kết hợp ba dạng câu hỏi có thể có, bao gồm trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng hoặc trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng và phòng Lab của kỳ thi. Phòng Lab của kỳ thi cho phép bạn thể hiện kỹ năng bằng cách xây dựng các giải pháp sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS và Giao diện dòng lệnh (CLI) AWS.

5. Nội dung bài thi

Hướng dẫn kỳ thi này bao gồm trọng số, chủ đề kiểm tra và nhiệm vụ cho kỳ thi. Đây không phải là danh sách toàn diện về nội dung trong bài kiểm tra. Tuy nhiên, có sẵn ngữ cảnh bổ sung cho mỗi nhiệm vụ để giúp hướng dẫn bạn chuẩn bị cho kỳ thi. 

Bảng sau liệt kê các chủ đề nội dung chính và trọng số của chúng. Bảng này đứng trước đề cương nội dung bài kiểm tra hoàn chỉnh. Tỷ lệ phần trăm trong mỗi chủ đề chỉ đại diện cho nội dung được ghi điểm.

Domain

% of Exam

Domain 1:  Monitoring, Logging, and Remediation 

20%

Domain 2:  Reliability and Business Continuity

16%

Domain 3:  Deployment, Provisioning, and Automation

18%

Domain 4: Security and Compliance 

16%

Domain 5: Networking and Content Delivery

18%

Domain 6: Cost and Performance Optimization 

12%

TOTAL

100%

 

Xem chi tiết tại: https://d1.awsstatic.com/training-and-certification/docs-sysops-associate/AWS-Certified-SysOps-Administrator-Associate_Exam-Guide.pdf

6. Những công cụ, công nghệ và khái niệm nào có thể được đề cập trong bài kiểm tra?

Dưới đây là danh sách không đầy đủ các công cụ và công nghệ có thể xuất hiện trong bài kiểm tra. Danh sách này có thể thay đổi và được cung cấp để giúp bạn hiểu chung phạm vi dịch vụ, tính năng hoặc công nghệ trong bài kiểm tra. Các công cụ và công nghệ chung trong danh sách này không xuất hiện theo thứ tự cụ thể. Các dịch vụ AWS được nhóm theo chức năng chính của chúng. Mặc dù một số công nghệ này có thể sẽ được đề cập nhiều hơn các công nghệ khác trên kỳ thi, thứ tự và vị trí của chúng trong danh sách này không phải là dấu hiệu của trọng số hoặc tấn suất:

 • Analytics  
 • Application 
 • Integration  
 • AWS Cost Management  
 • Compute  
 • Containers  
 • Database  
 • Management, Monitoring, and Governance  
 • Migration and Transfer  
 • Networking and Content Delivery  
 • Security, Identity, and Compliance  
 • Storage 

----------------------

Là đối tác đào tạo ủy quyền của AWS tại Việt Nam, Trainocate cung cấp cho bạn khóa học AWS SysOps Administrator – Associate

Khóa học này cung cấp kiến thức cần thiết cho các nhà vận hành hệ thống và bất cứ ai thực hiện chức năng vận hành hệ thống về cách thiết lập, đặt cấu hình, tự động hóa, theo dõi, bảo vệ, duy trì và khắc phục sự cố cho các dịch vụ, mạng và hệ thống trên AWS để hỗ trợ các ứng dụng doanh nghiệp. Khóa học cũng đề cập đến các tính năng, công cụ và phương pháp tốt nhất của AWS liên quan đến những tính năng này.

Chi tiết xem tại:AWS SysOps Administrator – Associate

Chia sẻ mạng xã hội:

Bình luận của bạn

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top