CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
Hướng dẫn thi chứng chỉ AWS Certified Solutions Architect - Professional.

Bài viết chuyên môn

Hướng dẫn thi chứng chỉ AWS Certified Solutions Architect - Professional.

AWS Certified Solutions Architect – Professional dành cho những cá nhân trên hai năm kinh nghiệm ở vai trò kiến ​​trúc sư giải pháp, chịu trách nhiệm đưa ra giải pháp kiến trúc và triển khai ứng dụng trên AWS.

Chứng nhận AWS Certified Solutions Architect - Professional xác thực khả năng thiết kế, triển khai và đánh giá ứng dụng trên AWS trong phạm vi các yêu cầu đa dạng và phức tạp.

 

1. Tổng quan về bài thi

Cấp độ: Chuyên nghiệp

Thời gian hoàn thành bài thi: 180 phút

Chi phí: 300 USD

Hình thức: 75 câu hỏi trắc nghiệm, có một phương án trả lời đúng hoặc trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng

Hình thức tổ chức kỳ thi: Pearson VUE và PSI; thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến

Lưu ý: Ngày cuối cùng để ứng viên hoàn thành kỳ thi đã đặt lịch thông qua PSI là ngày 31 tháng 12 năm 2022, lúc 23:59 (theo giờ UTC). Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, tất cả Kỳ thi chứng nhận AWS sẽ do Pearson VUE tổ chức.

 

2. Những ai nên tham gia kỳ thi này?

AWS Certified Solutions Architect - Professional dành cho những người có ít nhất hai năm kinh nghiệm thực tế trong việc thiết kế và triển khai kiến trúc đám mây trên AWS. Trước khi tham gia kỳ thi, chúng tôi khuyên bạn nên có:

 • Làm quen với AWS CLI, API AWS, mẫu AWS CloudFormation, Bảng điều khiển thanh toán AWS, Bảng điều khiển quản lý AWS, một ngôn ngữ viết tập lệnh cùng mội trường Windows và Linux

 • Khả năng đưa ra hướng dẫn thực hành tốt nhất về thiết kế kiến trúc trên nhiều ứng dụng và dự án của doanh nghiệp cũng như khả năng vạch ra các mục tiêu kinh doanh đối với yêu cầu về ứng dụng/kiến trúc

 • Khả năng đánh giá các yêu cầu của ứng dụng đám mây và đưa ra khuyến nghị về kiến trúc cho khâu thực thi, triển khai và cung cấp ứng dụng trên AWS

 • Khả năng thiết kế một kiến trúc kết hợp bằng các công nghệ chính của AWS (ví dụ như VPN, AWS Direct Connect) cũng như quy trình triển khai và tích hợp liên tục

 

3. Mục tiêu của chứng chỉ này?

AWS Certified Solutions Architect – Professional minh chứng cho năng lực:

 • Thiết kế và triển khai các ứng dụng có khả năng mở rộng động, khả dụng cao, chịu được lỗi và đáng tin cậy trên AWS

 • Chọn các dịch vụ AWS thích hợp để thiết kế và triển khai ứng dụng dựa trên các yêu cầu nhất định

 • Di chuyển các ứng dụng phức tạp, nhiều tầng trên AWS

 • Thiết kế và triển khai các hoạt động có thể mở rộng quy mô toàn doanh nghiệp trên AWS

 • Thực hiện các chiến lược kiểm soát chi phí

​​​​​​​

4. Nội dung bài thi

 • Thiết kế cho tổ chức phức tạp 12,5%

 • Thiết kế giải pháp mới 31%

 • Lập kế hoạch chuyển đổi15%

 • Kiểm soát chi phí 12,5%

 • Cải tiến liên tục cho các giải pháp hiện tại 29%

Chi tiết xem tại: Nội dung khóa AWS Certified Solutions Architect – Professional


5. Những công cụ, công nghệ và khái niệm nào có thể được đề cập trong bài kiểm tra?

Dưới đây là danh sách không đầy đủ các công cụ và công nghệ có thể xuất hiện trong bài kiểm tra. Danh sách này có thể thay đổi và được cung cấp để giúp bạn hiểu chung phạm vi dịch vụ, tính năng hoặc công nghệ trong bài kiểm tra. Các công cụ và công nghệ chung trong danh sách này không xuất hiện theo thứ tự cụ thể. Các dịch vụ AWS được nhóm theo chức năng chính của chúng. Mặc dù một số công nghệ này có thể sẽ được đề cập nhiều hơn các công nghệ khác trên kỳ thi, thứ tự và vị trí của chúng trong danh sách này không phải là dấu hiệu của trọng số hoặc tấn suất:

 • Compute  

 • Cost management  

 • Database  

 • Disaster recovery  

 • High availability  

 • Management and governance  

 • Microservices and component decoupling  

 • Migration and data transfer  

 • Networking, connectivity, and content delivery  

 • Security  

 • Serverless design principles  

 • Storage

​​​​​​​

6. Bạn cần những gì để đạt được chứng nhận này?

Để đạt được chứng nhận này, bạn sẽ cần tham gia và vượt qua bài thi AWS Certified Solutions Architect - Professional (SAP-C01). Bài thi kết hợp hai dạng câu hỏi: trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng và trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng. Thông tin bổ sung, chẳng hạn như đại cương về nội dung kỳ thi và điểm đạt, có trong hướng dẫn cho kỳ thi.

Lưu ý: Cổng đăng ký đã mở cho bài thi AWS Certified Solutions Architect - Professional (SAP-C02) mới cập nhật. Nếu bạn đang chuẩn bị cho bài thi hiện tại, hãy nhớ thực hiện bài thi chậm nhất vào ngày 14 tháng 11 năm 2022. Bạn có thể thực hiện bài thi mới cập nhật từ ngày 15 tháng 11 năm 2022.

Bạn có thể đăng ký thi ngay tại Trainocate - đối tác chính thức của các trung tâm khảo thí quốc tế hàng đầu như Pearson VUE và PSI, chi tiết xem tại: Trung tâm khảo thí

Chia sẻ mạng xã hội:

Bình luận của bạn

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top