CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
GCPAWS - Google Cloud Fundamentals for AWS Professionals

GCPAWS - Google Cloud Fundamentals for AWS Professionals

GCPAWS - Google Cloud Fundamentals for AWS Professionals

Tổng quan

Trainocate Vietnam - Google Cloud Partner cung cấp khoá học thiết kế dành cho quản trị viên hệ thống AWS, kiến ​​trúc sư giải pháp và quản trị viên SysOps, những người đã quen thuộc với các tính năng và thiết lập của AWS, đồng thời muốn tích lũy kinh nghiệm định cấu hình các sản phẩm Google Cloud ngay lập tức. Khóa học này sử dụng các bài giảng, bản demo và phòng thí nghiệm thực hành để cho bạn thấy những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai nền tảng, đồng thời hướng dẫn bạn về một số tác vụ cơ bản trên Google Cloud platform.

Mục tiêu

 • Xác định các đối tác của Google Cloud cho AWS IaaS, AWS PaaS, AWS SQL, AWS Blob Storage, AWS Application Insights và AWS Data Lake.
 • Định cấu hình tài khoản, thanh toán, dự án, mạng, mạng con, tường lửa, VM, ổ đĩa, tự động điều chỉnh quy mô, cân bằng tải, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, IAM, v.v.
 • Quản lý và giám sát các ứng dụng.
 • Phân tích sự khác biệt về tính năng và mô hình giá cả.

Nội dung

Mô-đun 1: Giới thiệu Google Cloud

 

 • Giải thích những ưu điểm của Google Cloud.
 • Xác định các thành phần cơ sở hạ tầng mạng của Google, bao gồm: Điểm hiện diện, trung tâm dữ liệu, vùng và khu vực.
 • Hiểu sự khác biệt giữa Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) và Nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS).


Mô-đun 2: Bắt đầu với Google Cloud

 

 • Xác định mục đích của các dự án trên Google Cloud Platform.
 • Hiểu hệ thống phân cấp tài nguyên của AWS khác với hệ thống phân cấp tài nguyên của Google Cloud như thế nào.
 • Hiểu mục đích và các trường hợp sử dụng Quản lý danh tính và quyền truy cập.
 • Hiểu AWS IAM khác với Google Cloud IAM như thế nào.
 • Liệt kê các phương thức tương tác với Google Cloud Platform.
 • Khởi chạy giải pháp sử dụng Cloud Marketplace.

 

Mô-đun 3: Máy ảo trên đám mây

 

 • Xác định mục đích và trường hợp sử dụng của Google Computer Engine.
 • Hiểu kiến ​​thức cơ bản về kết nối mạng trong Google Cloud Platform.
 • Hiểu Amazon VPC khác với Google VPC như thế nào.
 • Hiểu những điểm tương đồng và khác biệt giữa Amazon EC2 và Google Computer Engine.
 • Hiểu cách tiếp cận điển hình để cân bằng tải trong Google Cloud khác với các phương pháp trong AWS.
 • Triển khai các ứng dụng sử dụng Google Computer Engine.

 

Mô-đun 4: Lưu trữ trên đám mây

 • Hiểu mục đích và trường hợp sử dụng của: Cloud Storage, Cloud SQL, Cloud Bigtable và Cloud Datastore.
 • Hiểu cách so sánh Amazon S3 và Amazon Glacier với Cloud Storage.
 • So sánh các dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý của Google Cloud với Amazon RDS và Amazon Aurora.
 • Tìm hiểu cách chọn trong số các tùy chọn lưu trữ khác nhau trên Google Cloud Platform.
 • Tải dữ liệu từ Cloud Storage vào BigQuery.

 

Mô-đun 5: Vùng chứa trên đám mây

 

 • Xác định khái niệm về vật chứa và xác định cách sử dụng của vật chứa.
 • Xác định mục đích và trường hợp sử dụng của Google Container Engine và Kubernetes.
 • Hiểu Amazon Elastic Container Service (ECS) và Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) khác với GKE như thế nào.
 • Cung cấp cụm Kubernetes bằng Kubernetes Engine.
 • Triển khai và quản lý các vùng chứa Docker bằng kubectl.

 

Mô-đun 6: Ứng dụng trên đám mây

 

 • Hiểu mục đích và trường hợp sử dụng của Google App Engine.
 • So sánh môi trường Tiêu chuẩn của App Engine với môi trường Linh hoạt của App Engine.
 • Hiểu App Engine khác với Amazon Elastic Beanstalk như thế nào.
 • Hiểu mục đích và trường hợp sử dụng của Google Cloud Endpoints.

 

Mô-đun 7: Phát triển, triển khai và giám sát trên đám mây

 

 • Hiểu các tùy chọn dành cho nhà phát triển phần mềm để lưu trữ mã nguồn của họ.
 • Hiểu mục đích của việc tạo và quản lý tài nguyên dựa trên mẫu.
 • Hiểu Trình quản lý triển khai đám mây khác với AWS CloudFormation như thế nào.
 • Hiểu mục đích của việc giám sát, cảnh báo và gỡ lỗi tích hợp.
 • Hiểu sự khác biệt giữa Giám sát của Google với Amazon CloudWatch và AWS CloudTrail.
 • Tạo triển khai Trình quản lý triển khai.
 • Cập nhật triển khai Trình quản lý triển khai.
 • Khám phá phiên bản VM bằng Google Giám sát.

 

Mô-đun 8: Dữ liệu lớn và Học máy trên đám mây

 

 • Hiểu mục đích và trường hợp sử dụng của các sản phẩm và dịch vụ trong nền tảng máy học và dữ liệu lớn của Google Cloud.
 • Hiểu Google Cloud BigQuery khác với Amazon Redshift như thế nào.
 • Hiểu Google Cloud Pub/Sub khác với Amazon SQS như thế nào.
 • Hiểu API học máy của Google Cloud khác với API của AWS như thế nào.
 • Tải dữ liệu vào BigQuery từ Cloud Storage.
 • Thực hiện truy vấn bằng BigQuery để hiểu rõ hơn về dữ liệu.

 

Mô-đun 9: Tóm tắt và ôn tập

 

 • Xem lại các sản phẩm tạo nên Google Cloud và ghi nhớ cách chọn trong số đó.
 • Hiểu các bước tiếp theo để đào tạo và cấp chứng chỉ.
 • Hiểu ở mức độ cao về quá trình di chuyển từ AWS sang Google Cloud.

Đối tượng học viên:

 • Các cá nhân có dự định triển khai ứng dụng và tạo môi trường ứng dụng trên Google Cloud.
 • Các nhà phát triển, chuyên gia vận hành hệ thống và kiến ​​trúc sư giải pháp đang bắt đầu sử dụng Google Cloud.
 • Các nhà điều hành và người ra quyết định kinh doanh đang đánh giá tiềm năng của Google Cloud để giải quyết các nhu cầu kinh doanh của họ.

Kiến thức tiên quyết

 • Có kiến thức cơ bản với các công nghệ mạng như mạng con và định tuyến.
 • Có kiến thức cơ bản với các công cụ dòng lệnh.
 • Sinh viên cần có kinh nghiệm với Amazon VPC, phiên bản Amazon EC2 và ổ đĩa. Nên làm quen với các công nghệ cơ sở dữ liệu Amazon S3 và AWS.

Chứng nhận

Khóa học này không đi kèm đến bất kỳ chứng nhận nào.

Hãy liên hệ qua Fanpage Trainocate Vietnam để nhận thêm thông tin thi chứng chỉ Google Cloud.

 

Tìm hiểu thêm về các khóa học Google Cloud tại Trainocate Vietnam nhé!

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Khóa học Google Cloud khác

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top