CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
GCPCIN - Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure

GCPCIN - Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure

GCPCIN - Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure

Thời gian học

01 ngày 

Mục tiêu

  • Xác định mục đích và giá trị của các sản phẩm và dịch vụ của Google Cloud. Tương tác với các dịch vụ của Google Cloud.
  • Mô tả những cách khách hàng đã sử dụng Google Cloud.
  • Chọn và sử dụng các môi trường triển khai ứng dụng trên Google Cloud: App Engine, Google Kubernetes Engine và Computing Engine.
  • Chọn và sử dụng các tùy chọn lưu trữ trên Google Cloud: Cloud Storage, Cloud SQL, Cloud Bigtable và Firestore.
  • Tận dụng BigQuery, kho dữ liệu được quản lý của Google để phân tích.

Nội dung

Khóa học bao gồm thuyết trình, trình diễn và thực hành trong phòng thí nghiệm.

Mô-đun 1: Giới thiệu Google Cloud
Giải thích những ưu điểm của Google Cloud.
Xác định các thành phần cơ sở hạ tầng mạng của Google, bao gồm: Điểm hiện diện, trung tâm dữ liệu, vùng và khu vực.
Hiểu sự khác biệt giữa Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) và Nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS).


Mô-đun 2: Bắt đầu với Google Cloud
Xác định mục đích của các dự án trên Google Cloud.
Hiểu mục đích và các trường hợp sử dụng Quản lý danh tính và quyền truy cập.
Liệt kê các phương thức tương tác với Google Cloud.
Lab: Bắt đầu với Cloud Marketplace.


Mô-đun 3: Máy ảo trên đám mây
Xác định mục đích và trường hợp sử dụng của Google Computing Engine.
Hiểu kiến thức cơ bản về kết nối mạng trong Google Cloud.
Phòng thí nghiệm: Bắt đầu với Google Computing Engine.


Mô-đun 4: Lưu trữ trên đám mây

Hiểu mục đích và trường hợp sử dụng của: Cloud Storage, Cloud Bigtable, Cloud SQL, Cloud Spanner và Firestore.
Tìm hiểu cách chọn giữa các tùy chọn lưu trữ khác nhau trên Google Cloud.
Lab: Bắt đầu với Cloud Storage và Cloud SQL.


Mô-đun 5: Vùng chứa trên đám mây
Xác định khái niệm về vật chứa và xác định cách sử dụng của vật chứa.
Xác định mục đích và trường hợp sử dụng của Google Kubernetes Engine và Kubernetes.
Giới thiệu về điện toán lai và điện toán đa đám mây (Anthos).
Lab: Bắt đầu với Kubernetes Engine.


Mô-đun 6: Ứng dụng trên đám mây
Hiểu mục đích và trường hợp sử dụng của App Engine.
So sánh môi trường tiêu chuẩn của App Engine với môi trường linh hoạt của App Engine.
Hiểu mục đích và các trường hợp sử dụng Cloud Endpoint.
Lab: Bắt đầu với App Engine.


Mô-đun 7: Vùng chứa trên đám mây
Hiểu cách Kho lưu trữ nguồn đám mây, Chức năng đám mây và Trình quản lý triển khai hỗ trợ phát triển trên đám mây.
Hiểu mục đích của việc giám sát, cảnh báo và gỡ lỗi tích hợp.
Lab: Bắt đầu với Trình quản lý triển khai và Giám sát đám mây.


Mô-đun 8: Dữ liệu lớn và Học máy trên đám mây
Hiểu mục đích và trường hợp sử dụng của các sản phẩm và dịch vụ trong nền tảng máy học và dữ liệu lớn của Google Cloud.
Phòng thí nghiệm: Bắt đầu với BigQuery.


Mô-đun 9: Tóm tắt và ôn tập
 

Đối tượng hoc viên

  • Các cá nhân có dự định triển khai ứng dụng và tạo môi trường ứng dụng trên Google Cloud.
  • Các nhà phát triển, chuyên gia vận hành hệ thống và kiến trúc sư giải pháp đang bắt đầu sử dụng Google Cloud.
  • Các nhà điều hành và người ra quyết định kinh doanh đang đánh giá tiềm năng của Google Cloud để giải quyết các nhu cầu kinh doanh của họ.

Điều kiện tiên quyết

Việc làm quen với việc phát triển ứng dụng, vận hành hệ thống, hệ điều hành Linux và phân tích dữ liệu/học máy sẽ rất hữu ích trong việc hiểu các công nghệ được đề cập.

Chứng nhận

Khóa học này không đi kèm đến bất kỳ chứng nhận nào.

Hãy liên hệ qua Fanpage Trainocate Vietnam để nhận thêm thông tin thi chứng chỉ Google Cloud.

 

Tìm hiểu thêm về các khóa học Google Cloud tại Trainocate Vietnam nhé!

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Khóa học Google Cloud khác

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top