CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
GCPDEVA - Developing Applications with Google Cloud Platform

GCPDEVA - Developing Applications with Google Cloud Platform

GCPDEVA - Developing Applications with Google Cloud Platform

Tổng quan

Thời lượng: 03 ngày

Trainocate Vietnam - Google Cloud Partner cung cấp khoá học để thiết kế ứng dụng đám mây và cách chọn tùy chọn tính toán và dữ liệu cho ứng dụng của mình. Bạn sẽ tìm hiểu về xác thực và ủy quyền, AI tạo ra cho nhà phát triển và tích hợp và phân phối liên tục cho các ứng dụng của mình đang chạy trên Google Cloud. Bạn sẽ tìm hiểu về các ứng dụng dựa trên sự kiện và cách sử dụng phối hợp dịch vụ và biên đạo để phối hợp các dịch vụ vi mô. Bạn sẽ tìm hiểu về Cloud Functions, cho phép bạn triển khai các chức năng có mục đích đơn lẻ để phản hồi các yêu cầu HTTP và xử lý các sự kiện trong cơ sở hạ tầng đám mây của mình.

Mục tiêu

 • Làm quen với Google Cloud Platform thông qua lộ trình học Google Cloud
 • Thảo luận về các phương pháp hay nhất để phát triển ứng dụng trên đám mây.
 • Hiểu cách chọn tùy chọn lưu trữ dữ liệu phù hợp cho các trường hợp sử dụng ứng dụng.
 • Sử dụng xác thực và ủy quyền để bảo mật ứng dụng.
 • Mô tả các trường hợp sử dụng cho các tùy chọn tính toán khác nhau của Google Cloud được sử dụng để chạy ứng dụng.
 • Mô tả các lợi ích và thách thức của kiến ​​trúc dựa trên dịch vụ vi mô
 • Mô tả các lợi thế của ứng dụng theo sự kiện.
 • Xác định điểm mạnh của phối hợp và biên đạo.
 • Sử dụng Workflows, Eventarc, Cloud Tasks và Cloud Scheduler để phối hợp ứng dụng microservices trên Google Cloud.
 • Nhận biết lợi ích và các trường hợp sử dụng Cloud Functions trong phát triển ứng dụng hiện đại.
 • Hiểu cách xây dựng, thử nghiệm và triển khai Cloud Functions.
 • Bảo mật và kết nối Cloud Functions với các tài nguyên và cơ sở dữ liệu đám mây.
 • Sử dụng các phương pháp hay nhất với Cloud Functions

Nội dung khoá học đào tạo Google Cloud

Mô-đun 1: Các phương pháp hay nhất để phát triển ứng dụng đám mây

 • Mô-đun này giới thiệu các phương pháp hay nhất để phát triển ứng dụng chạy trên đám mây.
 • Thảo luận về các phương pháp hay nhất để phát triển ứng dụng trên đám mây.

 

Mô-đun 2: Bắt đầu với Phát triển Google Cloud

 • Mô-đun này giới thiệu các công cụ Google Cloud khác nhau mà bạn sẽ sử dụng để phát triển ứng dụng của mình.
 • Thảo luận về cách Google Cloud SDK cho phép bạn tương tác với các dịch vụ Google Cloud.
 • Thảo luận về cách Thư viện máy khách đám mây có thể được sử dụng trong ứng dụng của bạn.
 • Thảo luận về cách Cloud Code giúp các nhà phát triển tạo ứng dụng đám mây trên Google Cloud.


Mô-đun 3: Tùy chọn lưu trữ dữ liệu

 • Mô-đun này so sánh các dịch vụ lưu trữ dữ liệu và cơ sở dữ liệu do Google Cloud cung cấp.
 • Hiểu cách chọn tùy chọn lưu trữ dữ liệu phù hợp cho các trường hợp sử dụng ứng dụng.
 • Sử dụng Firestore để lưu trữ dữ liệu ứng dụng dựa trên tài liệu.
 • Sử dụng Cloud Storage để lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc.

 

Mô-đun 4: Xử lý xác thực và ủy quyền

 • Mô-đun này giải thích cách xác thực và ủy quyền được thêm vào ứng dụng đám mây của bạn.
 • Thảo luận về cách Proxy nhận dạng danh tính xác thực người dùng ứng dụng.
 • Mô-đun này mô tả việc sử dụng danh tính liên kết cho các ứng dụng trong Google Cloud.
 • Mô tả cách xác thực ứng dụng của bạn với API Google Cloud dựa trên cách triển khai ứng dụng của bạn.
 • Sử dụng xác thực và ủy quyền để bảo mật ứng dụng.

 

Mô-đun 5: Thêm trí thông minh vào ứng dụng của bạn

 • Mô-đun này thảo luận về cách API học máy được đào tạo trước và AI tạo ra có thể cải thiện ứng dụng đám mây của bạn.
 • Mô tả cách API học máy được đào tạo trước có thể được gọi từ các ứng dụng.
 • Phân biệt các trường hợp sử dụng cho API học máy được đào tạo trước của Google Cloud.
 • Sử dụng API học máy được đào tạo trước của Google Cloud trong ứng dụng.

 

Mô-đun 6: Triển khai ứng dụng

 • Mô-đun này thảo luận về cách xây dựng và triển khai ứng dụng trên Google Cloud.
 • Thảo luận về các tính năng của đường ống tích hợp và phân phối liên tục.
 • Mô tả cách xây dựng và lưu trữ hình ảnh vùng chứa ứng dụng.
 • Tạo hình ảnh vùng chứa bằng cách sử dụng Cloud Build.

 

Mô-đun 7: Tùy chọn tính toán cho ứng dụng của bạn

 • Mô-đun này thảo luận về các tùy chọn tính toán có sẵn để chạy ứng dụng của bạn trên Google Cloud.
 • Mô tả các trường hợp sử dụng cho các tùy chọn tính toán khác nhau được sử dụng để chạy ứng dụng trên Google Cloud.
 • Phân biệt các lợi ích của các tùy chọn tính toán khác nhau trên Google Cloud.

 

Mô-đun 8: Giám sát và Điều chỉnh Hiệu suất

 • Mô-đun này thảo luận về các trường hợp sử dụng ứng dụng của các dịch vụ trong bộ hoạt động của Google Cloud.
 • Nhận biết bốn tín hiệu vàng.
 • Mô tả lợi ích của các dịch vụ trong bộ hoạt động của Google Cloud.

 

Mô-đun 9: Giới thiệu về Microservices

 • Mô-đun này giới thiệu cho bạn về microservices và thảo luận về những lợi ích và thách thức khi sử dụng kiến ​​trúc microservices cho các ứng dụng của bạn.
 • Mô-đun mô tả sự khác biệt giữa các ứng dụng đơn khối, kiến ​​trúc hướng dịch vụ (SOA) và microservices.
 • Mô-đun mô tả những lợi ích và thách thức của kiến ​​trúc dựa trên microservices.

 

Mô-đun 10: Ứng dụng hướng sự kiện

 • Mô-đun này giới thiệu các sự kiện và ứng dụng hướng sự kiện và thảo luận về những lợi ích khi chọn kiến ​​trúc hướng sự kiện cho các ứng dụng microservices của bạn..
 • Liệt kê các đặc điểm của một sự kiện.
 • Mô tả những lợi thế của các ứng dụng hướng sự kiện.

 

Mô-đun 11: Biên đạo và Phối hợp

 • Mô-đun này giới thiệu hai mô hình hiệu quả cho giao tiếp giữa các dịch vụ: biên đạo và phối hợp. Eventarc sử dụng mô hình biên đạo, cho phép các dịch vụ độc lập thực hiện các tác vụ khi nhận được sự kiện. Workflows sử dụng sự phối hợp và hoạt động như một đơn vị phối hợp trung tâm cho các tương tác giữa các dịch vụ. Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng Workflows, Eventarc, Cloud Tasks và Cloud Scheduler để xây dựng các ứng dụng vi dịch vụ mạnh mẽ trên Google Cloud.
 • Hiểu cách sử dụng Pub/Sub và Eventarc để kết nối các dịch vụ bằng cách sử dụng mẫu biên đạo.
 • Giải thích lợi ích của việc sử dụng CloudEvents cho siêu dữ liệu sự kiện.
 • Hiểu cách sử dụng Workflows để phối hợp các dịch vụ.
 • Phân biệt các trường hợp sử dụng cho biên đạo và phối hợp.
 • Sử dụng Workflows, Eventarc, Cloud Tasks và Cloud Scheduler để phối hợp một ứng dụng vi dịch vụ trên Google Cloud.

 

Mô-đun 12: Giới thiệu về Cloud Functions

 • Giới thiệu về Cloud Functions
 • Lợi ích và trường hợp sử dụng
 • Các loại Cloud Functions và thời gian chạy ngôn ngữ
 • Định nghĩa Cloud Functions.
 • Xác định các trường hợp sử dụng, tính năng và lợi ích của Cloud Functions.
 • Phân biệt các loại Cloud Functions và xác định các ngôn ngữ được hỗ trợ để phát triển các chức năng.
 • Phát triển và triển khai Cloud Function bằng bảng điều khiển Google Cloud và gcloud CLI.

 

Mô-đun 13: Gọi và kết nối Cloud Functions

 • Các trình kích hoạt Cloud Functions
 • Kết nối Cloud Functions
 • Hiểu các loại trình kích hoạt khác nhau có sẵn và tìm hiểu cách chỉ định trình kích hoạt cho các chức năng.
 • Kết nối các dịch vụ và chức năng với quy trình làm việc.
 • Kết nối các chức năng với các tài nguyên trong mạng VPC.

 

Mô-đun 14: Bảo mật Cloud Functions

 • Truy cập và xác thực vào các chức năng
 • Bảo vệ các chức năng và dữ liệu
 • Bảo mật Cloud Functions bằng danh tính và các điều khiển truy cập dựa trên mạng.
 • Hiểu danh tính chức năng.
 • Hiểu cách xác thực và cho phép truy cập vào các chức năng để gọi và quản trị.
 • Bảo vệ các chức năng và dữ liệu liên quan bằng các khóa mã hóa.

 

Mô-đun 15: Tích hợp với Cơ sở dữ liệu đám mây

 • Tích hợp Cloud Functions với cơ sở dữ liệu đám mây
 • Sử dụng bí mật với Cloud Functions
 • Tích hợp Cloud Functions với cơ sở dữ liệu đám mây như Firestore và Memorystore.
 • Sử dụng bí mật với Cloud Functions.
 • Sử dụng biến môi trường với Cloud Functions.

 

Mô-đun 16: Các phương pháp hay nhất

 • Các phương pháp hay nhất của Cloud Functions
 • Sử dụng các phương pháp hay nhất khi phát triển và triển khai Cloud Functions.
 • Hiểu cách thử lại Cloud Functions theo sự kiện khi gặp lỗi.

Đối tượng học viên

 • Các nhà phát triển ứng dụng, kiến ​​trúc sư và kỹ sư đám mây.

 

Điều kiện tiên quyết

 

 • Khuyến khích có kinh nghiệm lập trình.
 • Thành thạo cơ bản với các công cụ dòng lệnh và môi trường hệ điều hành Linux là hữu ích.

Chứng nhận

Khóa học này không đi kèm đến bất kỳ chứng nhận nào.

Hãy liên hệ qua Fanpage Trainocate Vietnam để nhận thêm thông tin thi chứng chỉ Google Cloud.

 

Tìm hiểu thêm về các khóa học Google Cloud tại Trainocate Vietnam nhé!

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Khóa học Google Cloud khác

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top