CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
SANPO67_1 - VMware vSAN: Production Operations [V6.7]

SANPO67_1 - VMware vSAN: Production Operations [V6.7]

SANPO67_1 - VMware vSAN: Production Operations [V6.7]

Mục tiêu khoá học

 • Làm quen được với lộ trình học VMware và các chứng chỉ VMware
 • Mô tả hoạt động của máy chủ vSAN
 • Thảo luận về các yêu cầu về mạng vSAN
 • Xác định các tác vụ liên quan đến việc thay thế phần cứng trong cụm vSAN
 • Thực hiện các hoạt động mở rộng và mở rộng cụm vSAN
 • Mô tả các hoạt động bảo trì vSAN phổ biến
 • Xác định các tác vụ cần thiết để cập nhật và nâng cấp vSAN
 • Mô tả các hoạt động bảo mật vSAN
 • Cấu hình cụm máy chủ quản lý khóa (KMS)
 • Cấu hình chính sách lưu trữ vSAN và quan sát tác động của thay đổi trên toàn cụm • Giải thích các tính năng phục hồi và khả dụng của vSAN
 • Thực hiện các tác vụ quản lý vSAN đang diễn ra
 • Sử dụng dịch vụ tình trạng vSAN để theo dõi tình trạng và hiệu suất

Nội dung khoá học đào tạo VMware

1 Giới thiệu về khóa học

 • Giới thiệu và hậu cần khóa học
 • Mục tiêu của khóa học

 

2 Hoạt động của máy chủ vSAN và phần cứng

 • Nhận ra tầm quan trọng của khả năng tương thích phần cứng
 • Đảm bảo khả năng tương thích của phiên bản trình điều khiển và chương trình cơ sở
 • Sử dụng các công cụ để tự động xác thực và cài đặt trình điều khiển
 • Áp dụng cài đặt phần cứng máy chủ để có hiệu suất tối ưu
 • Nhận ra lợi ích của việc sử dụng VMware vSphere® Distributed Switch™
 • So sánh lợi ích của nhóm NIC và Giao thức kiểm soát tổng hợp liên kết (LACP)
 • Lên kế hoạch phù hợp cho các thay đổi cấu hình mạng
 • Xác định các lệnh ESXCLI và tùy chọn không gian tên
 • Nhận ra cách sử dụng các lệnh ESXCLI để khắc phục sự cố phần mềm và phần cứng vSAN
 • Sử dụng Ruby vSphere Console (RVC) để biết thông tin chi tiết về môi trường vSAN

 

3 Hoạt động về tính khả dụng của dữ liệu vSAN

 • Mô tả các chính sách lưu trữ vSAN
 • Nhận ra tác động của việc thay đổi chính sách lưu trữ vSAN
 • Mô tả và cấu hình Bộ hẹn giờ sửa chữa đối tượng nâng cao tùy chọn
 • Lên kế hoạch thay thế đĩa trong cụm vSAN
 • Lên kế hoạch cho các tác vụ bảo trì để tránh lỗi đối tượng vSAN
 • Nhận ra tầm quan trọng của việc sao lưu dữ liệu trong vSAN
 • Mô tả API lưu trữ VMware vSphere® - Khung bảo vệ dữ liệu
 • Nhận ra tầm quan trọng của việc quản lý việc sử dụng ảnh chụp nhanh trong cụm vSAN

 

4 Bảo trì cụm vSAN

 • Thực hiện các hoạt động bảo trì vSAN thông thường
 • Mô tả các chế độ bảo trì vSAN và các tùy chọn di tản dữ liệu
 • Đánh giá tác động lên các đối tượng cụm khi vào chế độ bảo trì
 • Xác định các hành động dữ liệu cụ thể cần thiết sau khi thoát khỏi chế độ bảo trì
 • Xác định các bước để tắt và khởi động lại máy chủ và cụm vSAN
 • Di chuyển vSAN sang phiên bản vCenter Server mới
 • Sử dụng các biện pháp thực hành tốt nhất cho các thiết bị khởi động
 • Nâng cấp và cập nhật vSAN
 • Thay thế phần cứng vSAN bằng cách sử dụng các chiến lược mở rộng quy mô

 

5 Hoạt động bảo mật vSAN

 • Xác định sự khác biệt giữa mã hóa VM và mã hóa vSAN • Nhận ra cách để thực hiện các hoạt động đang diễn ra nhằm duy trì bảo mật dữ liệu
 • Xác định các bước trong việc thêm cụm vSAN được mã hóa hiện có vào phiên bản vCenter Server mới

 

6 Giám sát và hiệu suất vSAN

 • Mô tả cách Chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng (CEIP) cho phép VMware cải thiện sản phẩm và dịch vụ
 • Xác định các công cụ vSAN và kiểm tra tình trạng có sẵn để giám sát tình trạng vSAN
 • Quản lý cảnh báo, báo động và thông báo liên quan đến vSAN trong vSphere Client
 • Tạo và cấu hình báo động tùy chỉnh để kích hoạt các sự cố về tình trạng vSAN
 • Mô tả các công cụ và dịch vụ vSAN giám sát hiệu suất vSAN
 • Sử dụng chế độ xem hiệu suất để truy cập số liệu để giám sát cụm vSAN, máy chủ và máy ảo
 • Giải thích cách ghi dữ liệu tạo ra lưu lượng I/O và ảnh hưởng đến hiệu suất vSAN
 • Sử dụng số liệu hiệu suất để phân tích môi trường vSAN

Đối tượng học viên

Quản trị viên lưu trữ và cơ sở hạ tầng ảo chịu trách nhiệm hỗ trợ sản xuất và quản trị vSAN v6.x

Prerequisites

Khóa học này có các điều kiện tiên quyết sau:

 • Hiểu các khái niệm được trình bày trong khóa học VMware vSphere: Cài đặt, Cấu hình, Quản lý [V6.x]
 • Kinh nghiệm quản trị lưu trữ với các thiết bị lưu trữ khối hoặc tệp Hoàn thành khóa học VMware vSAN: Triển khai và Quản lý [v6.x] hoặc kinh nghiệm tương đương với vSAN là điều mong muốn.

Khóa học giả định rằng học viên có thể thực hiện các tác vụ sau mà không cần hỗ trợ hoặc hướng dẫn trước khi đăng ký:

 • Sử dụng VMware vSphere® Web Client
 • Tạo và quản lý các đối tượng VMware vCenter Server®, chẳng hạn như trung tâm dữ liệu, cụm, máy chủ và máy ảo
 • Tạo và sửa đổi một công tắc chuẩn
 • Kết nối máy chủ VMware ESXi™ với bộ lưu trữ NAS, iSCSI hoặc Fibre Channel
 • Tạo kho dữ liệu VMware vSphere® VMFS
 • Sử dụng trình hướng dẫn hoặc mẫu để tạo máy ảo
 • Di chuyển máy ảo bằng VMware vSphere® vMotion®
 • Di chuyển máy ảo bằng VMware vSphere® Storage vMotion®

Nếu bạn không thể hoàn thành tất cả các tác vụ này, VMware khuyên bạn nên hoàn thành các khóa học VMware vSphere: Cài đặt, Cấu hình, Quản lý [V6.x] và VMware vSAN: Triển khai và Quản lý [V6.x] trước khi đăng ký khóa học VMware vSAN: Hoạt động sản xuất.

Chứng nhận

Khoá học này không đi kèm với chứng chỉ VMware.

Hãy liên hệ qua Fanpage Trainocate Vietnam để nhận thêm thông tin thi chứng chỉ VMware.

Tìm hiểu thêm về các khóa học VMware tại Trainocate Vietnam nhé!

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Khóa học VMware khác

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top