CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
VCFMO4: VMware Cloud Foundation: Management and Operations [V4.0]

VCFMO4: VMware Cloud Foundation: Management and Operations [V4.0]

VCFMO4: VMware Cloud Foundation: Management and Operations [V4.0]

Tổng quan

Trainocate Vietnam - VMware Partner cung cấp khoá học giải thích về kiến ​​trúc của VMware Cloud Foundation và giải thích về cấp phép, chứng chỉ, lưu trữ và quản lý mạng. Khóa học cũng đề cập đến miền khối lượng công việc, tính khả dụng, quản lý vòng đời và khắc phục sự cố.

 

Bạn sẽ học cách sử dụng và cấu hình VMware Cloud Foundation 4.0.1.

 • VMware NSX-T™ Data Center 3

Sản phẩm có liên quan

 • VMware Cloud Foundation 4.0.x
 • VMware vSphere 7

Mục tiêu

 • Làm quen được với lộ trình học VMware và các chứng chỉ VMware
 • Mô tả kiến ​​trúc VMware Cloud Foundation
 • Sử dụng SDDC Manager để thực hiện các tác vụ vận hành
 • Mô tả vai trò người dùng trong VMware Cloud Foundation và VMware vSphere®
 • Quản lý người dùng và mật khẩu bằng VMware Cloud Foundation
 • Quản lý luân chuyển chứng chỉ cho các thành phần VMware Cloud Foundation
 • Sử dụng tích hợp Active Directory để tự động tạo và luân chuyển chứng chỉ
 • Mô tả miền khối lượng công việc
 • Quản lý miền khối lượng công việc trong VMware Cloud Foundation
 • Quản lý VMware NSX-T™ cho VMware Cloud Foundation
 • Mô tả các trường hợp sử dụng cho Mạng ảo ứng dụng (AVN)
 • Đáp ứng các yêu cầu của vSphere với Tanzu
 • Triển khai miền khối lượng công việc hỗ trợ vSphere với VMware Tanzu™
 • Quản lý lưu trữ VMware vSAN™ trong miền khối lượng công việc
 • Tạo chính sách lưu trữ vSAN
 • Mô tả lưu trữ Cloud Native
 • Mô tả tầm quan trọng của các biện pháp đảm bảo tính liên tục của doanh nghiệp trong VMware Cloud Foundation
 • Lên kế hoạch sao lưu và khôi phục phù hợp cho các thành phần VMware Cloud Foundation
 • Triển khai các cụm kéo dài trong miền khối lượng công việc của VMware Cloud Foundation

Nội dung khoá học đào tạo VMware

1. Giới thiệu khóa học

• Giới thiệu và hậu cần khóa học
• Mục tiêu khóa học

2. Tổng quan về VMware Cloud Foundation

• Mô tả giải pháp VMware Cloud Foundation 4
• Mô tả kiến ​​trúc VMware Cloud Foundation 4
• Xác định các thành phần của VMware Cloud Foundation 4
• Mô tả cấu trúc VMware Cloud Foundation 4
• Định nghĩa thuật ngữ VMware Cloud Foundation 4

3. Hoạt động sau triển khai

• Tích hợp VMware Cloud Foundation với VMware vCenter® Single Sign-On
• Cấu hình tài khoản người dùng trong VMware Cloud Foundation
• Quản lý mật khẩu trong VMware Cloud Foundation
• Mô tả hai vai trò trong VMware Cloud Foundation

4. Cấp phép

• Thêm khóa cấp phép vào kho lưu trữ VMware Cloud Foundation
• Chỉ định khóa cấp phép
• Xóa khóa cấp phép
• Thay thế các giấy phép sắp hết hạn

5. Quản lý miền khối lượng công việc

• Xác định miền khối lượng công việc
• Tạo, mở rộng và xóa miền khối lượng công việc
• Mô tả các trường hợp sử dụng cho nhiều cụm trong một khối lượng công việc domain
• Quản lý tùy chọn lưu trữ cho miền khối lượng công việc
• Lên kế hoạch và triển khai nhóm mạng để sử dụng theo miền khối lượng công việc
• So sánh nhiều miền khối lượng công việc và tùy chọn nhiều cụm

6. VMware Cloud Foundation Networking với NSX-T

• Thảo luận về tự động hóa NSX-T trong VMware Cloud Foundation
• Thảo luận về NSX-T trong Miền quản lý
• Tìm hiểu về Mạng ảo ứng dụng (AVN)
• Sử dụng AVN trong Bảng tham số triển khai
• Tìm hiểu các cách sử dụng AVN khác
• Sử dụng Trình quản lý SDDC để tự động triển khai cụm biên NSX

7. Miền khối lượng công việc được Kubernetes hỗ trợ

• Mô tả vSphere với Tanzu
• Mô tả vSphere với các vùng chứa Tanzu, nhóm và cụm giám sát
• Cấu hình không gian tên
• Triển khai vSphere với Tanzu trong miền khối lượng công việc của VMware Cloud Foundation

8. Quản lý lưu trữ VMware Cloud Foundation

• Xác định kiến ​​trúc và thành phần vSAN
• Thảo luận về cách mở rộng cụm vSAN trong VMware Cloud Nền tảng
• Giải thích cách chính sách lưu trữ hoạt động với cụm VMware Cloud Foundation vSAN
• Thảo luận về lưu trữ ngoài như lưu trữ bổ sung
• Mô tả Lưu trữ gốc trên đám mây
• Mô tả vSphere với Tanzu để sử dụng Lưu trữ gốc trên đám mây

9. Quản lý chứng chỉ VMware Cloud Foundation

• Mô tả trạng thái triển khai ban đầu của chứng chỉ
• Quản lý luân chuyển chứng chỉ SDDC
• Mô tả các tùy chọn tạo chứng chỉ
• Mô tả luân chuyển chứng chỉ bằng Active Directory
• Sử dụng Trình quản lý SDDC để tạo Yêu cầu ký chứng chỉ (CSR)

10. Quản lý vòng đời

• Mô tả vai trò của Trình quản lý SDDC trong quản lý vòng đời
• Mô tả các tùy chọn LCM khác nhau có trong VMware Cloud Foundation 4
• Mô tả các điều kiện tiên quyết nâng cấp và quy trình kiểm tra trước khi nâng cấp
• Nâng cấp phần mềm và thành phần VMware Cloud Foundation
• Mô tả vai trò của Trình quản lý vòng đời VMware vRealize® Suite

11. Xử lý sự cố VMware Cloud Foundation

• Sử dụng lệnh SOS để thực hiện kiểm tra tình trạng và ghi nhật ký hoạt động của gói.
• Tạo yêu cầu dịch vụ bằng cách sử dụng các biện pháp thực hành tốt nhất
• Khắc phục sự cố quy trình công việc không thành công bằng cách sử dụng tệp nhật ký và ID mã thông báo
• Khởi động lại dịch vụ bằng các quy trình chính xác

Đối tượng học viên

 • Quản trị viên hệ thống, nhà tích hợp hệ thống và cố vấn giàu kinh nghiệm chịu trách nhiệm triển khai và quản lý VMware Cloud Foundation

Điều kiện tiên quyết

Lớp học này yêu cầu kinh nghiệm quản trị hệ thống với các triển khai VMware vSphere hoặc hoàn thành một trong các khóa học sau:

 • VMware vSphere: Cài đặt, Cấu hình, Quản lý
 • VMware vSphere: Tối ưu hóa và Mở rộng

Chứng nhận

Khoá học này không đi kèm với chứng chỉ VMware.

Hãy liên hệ qua Fanpage Trainocate Vietnam để nhận thêm thông tin thi chứng chỉ VMware.

Tìm hiểu thêm về các khóa học VMware tại Trainocate Vietnam nhé!

Lịch khai giảng

VCFMO4: VMware Cloud Foundation: Management and Operations [V4.0]
Thời gian: 03 ngày
Lịch dự kiến: 2-3-4/08
Địa điểm: Hà Nội/ TP.HCM
Học phí:

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Khóa học VMware khác

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top