CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
WS1SUEM20 - VMware Workspace ONE: Skills for Unified Endpoint Management [V20.x]

WS1SUEM20 - VMware Workspace ONE: Skills for Unified Endpoint Management [V20.x]

WS1SUEM20 - VMware Workspace ONE: Skills for Unified Endpoint Management [V20.x]

Tổng quan

Trainocate Vietnam - VMware Partner cung cấp khoá học thông qua sự kết hợp giữa các phòng thí nghiệm thực hành, mô phỏng và bài giảng tương tác, bạn cũng sẽ học cách định cấu hình và quản lý vòng đời điểm cuối. Các nguyên tắc về tính di động của doanh nghiệp và điểm cuối hợp nhất được đề cập trong suốt khóa học. Bạn sẽ rời khỏi khóa đào tạo với các kỹ năng và kiến ​​thức cơ bản cần thiết để triển khai Workspace ONE UEM hiệu quả.

Mục tiêu

 • Làm quen được với lộ trình học VMware và các chứng chỉ VMware
 • Xác định và mô tả các thành phần chính của giải pháp Workspace ONE
 • Xác định và mô tả các thành phần tích hợp năng suất và doanh nghiệp Workspace ONE UEM
 • Điều hướng bảng điều khiển Workspace ONE UEM
 • Kiểm tra các thành phần tích hợp
 • Giải thích về tích hợp Workspace ONE UEM với các dịch vụ thư mục
 • Tạo và giải thích các cấu trúc nhóm môi trường
 • Vạch ra các phương pháp đăng ký và quản lý điểm cuối cho từng nền tảng điểm cuối
 • Cấu hình các yêu cầu để đăng ký Workspace ONE UEM và đăng ký điểm cuối
 • Đăng ký và quản lý các thiết bị di động và điểm cuối bằng ứng dụng VMware Workspace ONE® Intelligence™ Hub
 • Cung cấp và bảo mật các ứng dụng
 • Kích hoạt danh mục ứng dụng hợp nhất
 • Tạo và triển khai các hồ sơ và chính sách tuân thủ
 • Giải thích và ban hành các lệnh thiết bị
 • Quản lý cấu hình email
 • Tích hợp với các tài nguyên nội dung và cung cấp quyền truy cập
 • Giải thích và phân tích báo cáo và kiểm toán
 • Tận dụng VMware Workspace ONE® Intelligence™ để báo cáo và tự động hóa nâng cao
 • Áp dụng các kỹ thuật khắc phục sự cố chung
 • Triển khai quản lý điểm cuối hợp nhất với Không gian làm việc MỘT

Nội dung khoá học đào tạo VMware

1 Giới thiệu về khóa học

 • Giới thiệu và hậu cần khóa học
 • Mục tiêu của khóa học

 

2 Giới thiệu về Quản lý điểm cuối hợp nhất Workspace ONE

 • Vạch ra các nguyên tắc và khả năng cơ bản của Quản lý điểm cuối hợp nhất với Nền tảng Workspace ONE.
 • Tóm tắt triển khai cơ bản của Workspace ONE UEM
 • Khám phá Quản lý Windows hiện đại với Workspace ONE UEM

 

3 Bảng điều khiển Workspace ONE UEM

 • Tóm tắt các tính năng của Bảng điều khiển Workspace ONE UEM
 • Điều hướng Bảng điều khiển Workspace ONE UEM

 

4 Kiến trúc Workspace ONE UEM

 • Liệt kê các Thành phần Tích hợp Workspace ONE UEM phổ biến
 • Tóm tắt các thành phần cốt lõi của Workspace ONE UEM
 • Tóm tắt các lợi ích của việc triển khai Tích hợp Dịch vụ Thư mục
 • Tóm tắt các lợi ích của việc triển khai Tích hợp Cơ quan cấp chứng chỉ
 • Mô tả các lợi ích của việc triển khai Tích hợp Email SMTP
 • Mô tả các lợi ích của việc triển khai VMware AirWatch® Secure Email Gateway™
 • Giải thích mục đích triển khai VMware Unified Access Gateway™
 • Mô tả các lợi ích của việc triển khai VMware Tunnel™
 • Tóm tắt các chức năng của Content Gateway

 

5 Đăng ký và Quản lý Điểm cuối Di động

 • Tóm tắt các tùy chọn UEM
 • Cấu hình Workspace ONE UEM để Quản lý Điểm cuối
 • Đăng ký Điểm cuối Di động
 • Mô tả chức năng và lợi ích của Chương trình đăng ký thiết bị Apple
 • Tóm tắt các bước để đăng ký Điểm cuối Android vào Workspace ONE UEM với luồng đăng ký có sẵn

 

6 Windows 

 • Tóm tắt các nguyên tắc cơ bản của Windows 10 Endpoint Onboarding
 • Tích hợp máy tính để bàn Windows 10 với các phương pháp đăng ký cơ bản do CNTT điều khiển và do người dùng điều khiển
 • Tóm tắt các bước cấu hình Dịch vụ tự động khám phá Windows 10 trên đám mây
 • Tóm tắt các bước cấu hình tích hợp Azure AD
 • Sử dụng các ứng dụng Office 365 để đăng ký máy tính để bàn Windows 10

 

7 macOS Endpoint Onboarding

 • Tóm tắt các nguyên tắc cơ bản của macOS Endpoint Onboarding
 • Tích hợp thiết bị macOS với các phương pháp đăng ký cơ bản do CNTT điều khiển và do người dùng điều khiển
 • Chuẩn bị các điểm cuối macOS để dàn dựng

 

8 Quyền truy cập và bảo mật ứng dụng

 • Mô tả các chức năng và lợi ích của việc sử dụng các khả năng quản lý ứng dụng trong Workspace ONE UEM
 • Tóm tắt các khả năng quản lý ứng dụng của Workspace ONE UEM
 • Lên kế hoạch chiến lược quản lý ứng dụng công khai
 • Thiết kế chiến lược bảo mật ứng dụng
 • Kiểm tra Windows 10 vai trò của Business Store Portals trong chiến lược quản lý ứng dụng của bạn
 • Triển khai ứng dụng Win32
 • Tóm tắt lợi ích khi sử dụng VMware Workspace ONE® SDK

 

9 Cấu hình email

 • Mô tả lợi ích khi quản lý email bằng Workspace ONE UEM
 • Triển khai cài đặt email được quản lý
 • Đánh giá các mô hình tích hợp email
 • Hỗ trợ triển khai VMware AirWatch® Secure Email Gateway™
 • Tích hợp PowerShell
 • Hỗ trợ tích hợp Google Sync
 • Đánh giá các chiến lược chính sách tuân thủ email
 • Mô tả các tính năng và chức năng của Dịch vụ thông báo qua email

 

10 Nội dung và tài nguyên

 • Mô tả lợi ích khi thực hiện Quản lý nội dung bằng Workspace ONE UEM
 • Tóm tắt chức năng và lợi ích của ứng dụng Workspace ONE Content
 • Đánh giá lợi ích của ứng dụng Workspace ONE Content
 • Truy cập nội dung và kho lưu trữ từ ứng dụng Workspace ONE Content
 • Hỗ trợ người dùng cuối sử dụng tính năng nội dung cá nhân
 • Triển khai chiến lược quản lý nội dung cho phép truy cập vào các điểm cuối
 • Truy cập kho lưu trữ nội bộ bằng Content Gateway

 

11 Bảo mật và Cấu hình Điểm cuối

 • Tóm tắt các tính năng bảo mật điểm cuối và bảng điều khiển toàn diện do Workspace ONE UEM Console cung cấp
 • Đánh giá việc sử dụng các vai trò quản trị
 • Kiểm tra việc sử dụng đúng các hồ sơ và tài nguyên để quản lý điểm cuối
 • Giải thích về quản lý chính sách Windows 10
 • Phác thảo về việc cung cấp sản phẩm
 • Cấu hình các chính sách tuân thủ
 • Quản lý điểm cuối bằng Workspace ONE UEM
 • Sử dụng Cổng thông tin tự phục vụ để quản lý điểm cuối

 

12 Workspace ONE Intelligence và Báo cáo UEM

 • Tóm tắt các tính năng và chức năng của Workspace ONE Intelligence
 • Đánh giá tác động mà Workspace ONE Intelligence có thể có đối với chiến lược UEM
 • Thực hiện chiến lược báo cáo
 • Phác thảo các bước tích hợp Syslog với Workspace ONE UEM
 • Đánh giá những lợi ích của quản lý viễn thông

Đối tượng

 • Quản trị viên Workspace ONE, quản trị viên di động và danh tính giàu kinh nghiệm, quản lý tài khoản, kiến ​​trúc sư giải pháp, kỹ sư giải pháp, kỹ sư bán hàng và cố vấn

 

Điều kiện tiên quyết

Khóa học này không có điều kiện tiên quyết.

Chứng nhận

Khoá học không đi kèm với chứng chỉ VMware

Hãy liên hệ qua Fanpage Trainocate Vietnam để nhận thêm thông tin thi chứng chỉ VMware.

Tìm hiểu thêm về các khóa học VMware tại Trainocate Vietnam nhé!

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Khóa học VMware khác

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top