CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
VMware Horizon 8 VMware Horizon 8: Deploy and Manage

VMware Horizon 8 VMware Horizon 8: Deploy and Manage

VMware Horizon 8 VMware Horizon 8: Deploy and Manage

Tổng quan

Thời lượng: 05 ngày

 

Trainocate Vietnam - VMware Partner cung cấp khoá học giúp bạn xây dựng các kỹ năng của mình trong việc cấu hình và quản lý VMware Horizon® 8 thông qua sự kết hợp giữa bài giảng và lab thực hành. Bạn học cách định cấu hình và triển khai nhóm máy ảo cũng như cách cung cấp môi trường desktop tùy chỉnh cho người dùng cuối. Ngoài ra, bạn sẽ học cách cài đặt và cấu hình nền tảng cơ sở hạ tầng desktop ảo. Bạn tìm hiểu cách cài đặt và định cấu hình VMware Horizon® Connection Server ™, VMware Unified Access Gateway ™, cách định cấu hình bộ cân bằng tải để sử dụng với Horizon và cách thiết lập Cloud Pod Architecture.

Mục tiêu

 • Làm quen được với lộ trình học VMware và các chứng chỉ VMware
 • Nhận biết các tính năng và lợi ích của Horizon
 • Sử dụng VMware vSphere® để tạo các máy ảo được sử dụng làm desktop cho Horizon
 • Tạo và tối ưu hóa máy ảo Windows để tạo Horizon desktop
 • Cài đặt và cấu hình Horizon Agent trên Horizon desktop
 • Định cấu hình và quản lý hệ thống VMware Horizon® Client ™ và kết nối máy khách với desktop VMware Horizon
 • Định cấu hình, quản lý và cấp quyền cho các nhóm máy ảo đầy đủ trên desktop
 • Định cấu hình, quản lý và cấp quyền cho các nhóm desktop nhân bản tức thì
 • Tạo và sử dụng desktop và nhóm ứng dụng Dịch vụ Máy tính Từ xa (RDS)
 • Giám sát môi trường Horizon bằng Horizon Console Dashboard and Horizon Help Desk Tool
 • Xác định cài đặt, kiến ​​trúc và các yêu cầu của Horizon Connection Server.
 • Mô tả các tùy chọn xác thực và chứng nhận cho môi trường Horizon
 • Nhận biết quy trình tích hợp và lợi ích của VMware Workspace ONE® Access ™ và Horizon 8
 • Thảo luận về các tùy chọn hiệu suất và khả năng mở rộng có sẵn trong Horizon 8
 • Mô tả các tùy chọn bảo mật khác nhau cho môi trường Horizon

Nội dung khoá học đào tạo VMware

1. Giới thiệu Khóa học

 • Giới thiệu và khóa học hậu cần
 • Mục tiêu khóa học

 

2. Giới thiệu về VMware Horizon

 • Nhận biết các tính năng và lợi ích của Horizon
 • Mô tả kiến ​​trúc khái niệm và logic của Horizon

 

3. Giới thiệu về Use Case

 • Xác định trường hợp sử dụng cho máy tính để bàn và cơ sở hạ tầng ứng dụng ảo của bạn
 • Chuyển đổi các yêu cầu của khách hàng thành các thuộc tính ca sử dụng

 

4. vSphere cho VMware Horizon

 • Giải thích các khái niệm ảo hóa cơ bản
 • Sử dụng VMware vSphere® Client ™ để truy cập hệ thống vCenter Server và máy chủ VMware ESXi ™
 • Tạo, cung cấp và xóa máy ảo

 

5. VMware Horizon Desktops

 • Tạo máy ảo Windows và Linux bằng vSphere
 • Tối ưu hóa và chuẩn bị cho các máy ảo Windows và Linux để thiết lập máy ảo màn hình Horizon

 

6. VMware Horizon Agents

 • Phác thảo các lựa chọn cấu hình khi cài đặt Horizon Agent trên máy ảo Windows và Linux
 • Tạo một tổng thể vàng cho máy tính để bàn Windows Horizon

 

7. VMware Horizon Pools

 • Xác định các bước để thiết lập mẫu triển khai nhóm máy tính để bàn
 • Liệt kê các bước để thêm máy tính để bàn vào kho VMware Horizon® Connection Server ™
 • So sánh nhóm chuyển nhượng chuyên dụng và nhóm chuyển nhượng thả nổi
 • Vạch ra các bước để tạo một nhóm tự động
 • Xác định quyền của người dùng
 • Giải thích hệ thống phân cấp của các chính sách toàn cầu, cấp nhóm và cấp người dùng

 

8. VMware Horizon Client Options

 • Mô tả các khách hàng khác nhau và lợi ích của họ
 • Truy cập máy tính để bàn Horizon bằng các ứng dụng khách Horizon và HTML khác nhau
 • Định cấu hình in tích hợp, chuyển hướng USB và tùy chọn thư mục chia sẻ
 • Định cấu hình cộng tác phiên và tối ưu hóa phương tiện cho Microsoft Teams

 

9. Tạo và quản lý các hồ cá trên máy tính để bàn sao chép tức thì

 • Liệt kê những ưu điểm của nhân bản tức thì
 • Giải thích công nghệ cấp phép được sử dụng cho các nhóm máy tính để bàn nhân bản tức thì
 • Thiết lập một nhóm sao chép tức thì tự động
 • Đẩy các hình ảnh cập nhật sang các nhóm máy tính để bàn sao chép tức thì

 

10. Tạo RDS Desktop và Application Pools

 • Giải thích sự khác biệt giữa nhóm máy tính để bàn RDS và nhóm tự động
 • So sánh và đối chiếu nhóm máy chủ phiên RDS, trang trại và nhóm ứng dụng
 • Tạo nhóm máy tính để bàn RDS và nhóm ứng dụng
 • Truy cập máy tính để bàn và ứng dụng RDS từ Horizon Client
 • Sử dụng công nghệ nhân bản tức thì để tự động hóa việc xây dựng các trang trại RDSH
 • Định cấu hình cân bằng tải cho RDSH trong trang trại

 

11. Giám sát VMware Horizon

 • Theo dõi trạng thái của các thành phần Horizon bằng bảng điều khiển Horizon Administrator console
 • Theo dõi các phiên trên máy tính để bàn bằng công cụ HelpDesk

 

12. Giới thiệu khóa học

 • Giới thiệu và khóa học hậu cần
 • Mục tiêu khóa học
 • Máy chủ kết nối 13 Horizon
 • Nhận dạng kiến ​​trúc tham chiếu VMware Horizon
 • Xác định các tính năng được hỗ trợ của Horizon Connection Server 
 • Xác định các yêu cầu hệ thống được đề xuất cho Horizon Connection Server 
 • Định cấu hình cơ sở dữ liệu sự kiện Horizon
 • Vạch ra các bước cho cấu hình ban đầu của Horizon Connection Server 
 • Thảo luận về cơ sở dữ liệu ADAM như một thành phần quan trọng của cài đặt Horizon Connection Server 

 

14. Xác thực và Chứng chỉ

 • So sánh các tùy chọn xác thực mà Horizon Connection Server hỗ trợ
 • Mô tả các tùy chọn xác thực Smartcard mà Horizon Connection Server hỗ trợ
 • Vạch ra các bước để tạo quản trị viên Horizon và các vai trò tùy chỉnh
 • Mô tả các vai trò có sẵn trong môi trường Horizon
 • Giải thích vai trò của chứng chỉ đối với Horizon Connection Server 
 • Cài đặt và định cấu hình chứng chỉ cho Horizon Connection Server 
 • Cài đặt và định cấu hình True SSO trong môi trường Horizon

 

15. Không gian làm việc ONE Access & Virtual Application Management

 • Nhận biết các tính năng và lợi ích của Workspace ONE Access
 • Nhận biết các tính năng của Workspace ONE Access console
 • Giải thích quản lý danh tính trong Workspace ONE Access
 • Giải thích quản lý quyền truy cập trong Workspace ONE Access
 • Mô tả tích hợp thư mục Workspace ONE Access
 • Mô tả tích hợp thư mục Workspace ONE Access
 • Triển khai các ứng dụng ảo với các dịch vụ Workspace

 

16. Giao thức Horizon

 • So sánh các giao thức hiển thị từ xa có sẵn trong VMware Horizon
 • Mô tả Bộ mã giao thức hiển thị BLAST
 • Mô tả cấu hình chung BLAST và PCoIP ADMX GPO

 

17. thẻ đồ họa

 • Mô tả các tùy chọn kết xuất 3D có sẵn trong Horizon 8
 • So sánh vSGA và vDGA
 • Liệt kê các bước để định cấu hình cạc đồ họa để sử dụng trong môi trường VMware Horizon

 

18. Khả năng mở rộng đường chân trời

 • Mô tả mục đích của một máy chủ kết nối bản sao
 • Giải thích cách nhiều phiên bản Horizon Connection Server  trong một nhóm duy trì đồng bộ hóa
 • Giải thích sao chép LDAP và VIPA của kiến ​​trúc Horizon Cloud Pod
 • Giải thích các tùy chọn khả năng mở rộng của Horizon Cloud Pod Architecture

 

19. Horizon Security

 • Giải thích các khái niệm liên quan đến kết nối Horizon an toàn
 • Mô tả cách hạn chế kết nối Horizon.
 • Thảo luận về lợi ích của việc sử dụng Unified Access Gateway
 • Liệt kê các tùy chọn xác thực hai yếu tố được Unified Access Gateway hỗ trợ
 • Liệt kê các quy tắc tường lửa Unified Access Gateway
 • Mô tả tình huống mà bạn có thể triển khai các phiên bản Unified Access Gateway với một, hai hoặc ba giao diện mạng

 

Đối tượng học viên

Các nhà điều hành, quản trị viên và kiến ​​trúc sư cho VMware Horizon nên đăng ký khóa học này. Những cá nhân này chịu trách nhiệm về việc tạo, bảo trì và hoặc phân phối các dịch vụ máy tính để bàn từ xa và ảo. Các nhiệm vụ bổ sung có thể bao gồm việc triển khai, hỗ trợ và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính người dùng cuối của tổ chức.

 

 

Kiến thức khuyến nghị

Khách hàng tham dự khóa học này tối thiểu phải có các kỹ năng sau:

 • Sử dụng VMware vSphere® Web Client để xem trạng thái của máy ảo, kho dữ liệu và mạng
 • Mở bảng điều khiển máy ảo trên VMware vCenter Server® và truy cập hệ điều hành khách
 • Tạo ảnh chụp nhanh của máy ảo
 • Định cấu hình thông số kỹ thuật tùy chỉnh của khách
 • Sửa đổi thuộc tính máy ảo
 • Chuyển đổi một máy ảo thành một mẫu
 • Triển khai một máy ảo từ một mẫu

 

Những người tham dự cũng phải có kinh nghiệm quản trị hệ thống Microsoft Windows sau:

 • Định cấu hình các dịch vụ Active Directory, bao gồm DNS, DHCP và đồng bộ hóa thời gian
 • Hạn chế hoạt động của người dùng bằng cách triển khai các đối tượng Group Policy
 • Định cấu hình hệ thống Windows để bật Remote Desktop Connections
 • Xây dựng kết nối ODBC với cơ sở dữ liệu SQL Server

Chứng nhận

 

Tham gia khóa học này đáp ứng yêu cầu đào tạo để đạt đủ kiến thức tham gia lấy chứng nhận: VMware Certified Professional – Desktop and Mobility 2020 (VCP-DTM 2020).

Hãy liên hệ qua Fanpage Trainocate Vietnam để nhận thêm thông tin thi chứng chỉ VMware.

 

Tìm hiểu thêm về các khóa học VMware tại Trainocate Vietnam nhé!

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Khóa học VMware khác

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top