CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
VSANDMTS67_1 - VMware vSAN: Deploy and Manage plus VMware vSAN: Troubleshooting Workshop [V6.7]

VSANDMTS67_1 - VMware vSAN: Deploy and Manage plus VMware vSAN: Troubleshooting Workshop [V6.7]

VSANDMTS67_1 - VMware vSAN: Deploy and Manage plus VMware vSAN: Troubleshooting Workshop [V6.7]

Tổng quan

Khoá học thuộc lộ trình học VMware kéo dài năm ngày này, bạn sẽ tập trung vào việc triển khai và quản lý giải pháp lưu trữ được xác định bằng phần mềm với VMware vSAN™ 6.7. Bạn sẽ tìm hiểu cách vSAN hoạt động như một thành phần quan trọng trong trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm của VMware. Bạn sẽ có được kinh nghiệm thực tế với các khái niệm vSAN và phương pháp khắc phục sự cố cũng như các công cụ chẩn đoán thông qua việc hoàn thành các bài tập thực hành trong phòng thí nghiệm.

Mục tiêu

Đến cuối khóa học, bạn sẽ có thể đạt được các mục tiêu sau:

 • Làm quen được với lộ trình học VMware và các chứng chỉ VMware
 • Mô tả kiến ​​trúc vSAN
 • Xác định các tính năng và trường hợp sử dụng vSAN
 • Cấu hình các thành phần mạng vSAN
 • Cấu hình cụm vSAN
 • Triển khai máy ảo trên kho dữ liệu vSAN
 • Cấu hình chính sách lưu trữ máy ảo
 • Thực hiện các tác vụ quản lý vSAN đang diễn ra
 • Cấu hình mã hóa vSAN
 • Kiểm soát các tác vụ đồng bộ hóa lại vSAN
 • Tạo và quản lý các miền lỗi lồng nhau
 • Sử dụng dịch vụ tình trạng vSAN để theo dõi tình trạng và hiệu suất
 • Cấu hình cụm kéo dài và quan sát các tình huống chuyển đổi dự phòng
 • Mô tả khả năng tương tác vSAN với các tính năng VMware vSphere® và các sản phẩm khác
 • Lên kế hoạch và thiết kế cụm vSAN
 • Sử dụng các công cụ chẩn đoán và khắc phục sự cố để giải quyết các vấn đề về triển khai và kiến ​​trúc vSAN 6.6

Nội dung khoá học đào tạo VMware

1 Giới thiệu về khóa học

 • Giới thiệu và hậu cần khóa học
 • Mục tiêu của khóa học
 • Mô tả trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm

2 Giới thiệu về vSAN

 • Mô tả kiến ​​trúc và thành phần vSAN cơ bản
 • Mô tả sự khác biệt giữa lưu trữ tệp, khối và đối tượng
 • Giải thích những lợi thế của lưu trữ dựa trên đối tượng
 • Chi tiết cấu hình của cụm vSAN
 • Cài đặt và xác thực cài đặt và cấu hình vSAN ban đầu

3 Cấu hình vSAN

 • Áp dụng các cân nhắc về thiết kế vSAN
 • Chi tiết về việc mở rộng cụm vSAN
 • Cấu hình nhóm đĩa vSAN theo cách thủ công
 • Xác định các yêu cầu về cấu hình mạng vật lý
 • Mô tả cấu hình mạng vSAN
 • Kiểm tra và xác thực cấu hình và chức năng vSAN
 • Mô tả kiến ​​trúc và thành phần vSAN
 • Mô tả sự khác biệt giữa kiến ​​trúc lai vSAN và kiến ​​trúc toàn flash
 • Mô tả những lợi thế của kiến ​​trúc toàn flash
 • Mô tả các tính năng tiết kiệm không gian của vSAN
 • Mô tả các Công cụ đánh giá vSAN
 • Giải thích Chi tiết Giấy phép vSAN

4 Chính sách vSAN và Máy ảo

 • Giải thích cách chính sách lưu trữ hoạt động với vSAN
 • Xác định và tạo chính sách lưu trữ máy ảo
 • Áp dụng và sửa đổi chính sách lưu trữ máy ảo
 • Thay đổi chính sách lưu trữ máy ảo một cách linh hoạt
 • Xác định trạng thái tuân thủ chính sách lưu trữ máy ảo

5 Quản lý và Vận hành vSAN

 • Giải thích cách cấu hình mã hóa trong cụm vSAN
 • Giải thích cách quản lý thiết bị lưu trữ phần cứng
 • Xác định cảnh báo cho các sự kiện vSAN
 • Mô tả và cấu hình miền lỗi
 • Mô tả cấu hình dịch vụ vSAN iSCSI, mục tiêu iSCSI và LUNS

6 Cụm kéo dài và Cụm hai nút

 • Mô tả kiến ​​trúc cho cụm kéo dài và cụm hai nút
 • Tạo cụm kéo dài
 • Mô tả cách chính sách lưu trữ cụm kéo dài ảnh hưởng đến các đối tượng vSAN
 • Tạo và áp dụng chính sách cụm kéo dài vSAN để đáp ứng các nhu cầu cụ thể
 • Thảo luận về hành vi của cụm kéo dài khi nhiều loại lỗi khác nhau xảy ra

7 Giám sát và khắc phục sự cố vSAN

 • Thảo luận về các tình huống lỗi phần cứng
 • Mô tả quy trình đồng bộ lại
 • Giải thích các lý do có thể xảy ra khi đồng bộ lại
 • Mô tả cách sử dụng vSphere Client để phát hiện sự cố
 • Giải thích cách sử dụng dịch vụ sức khỏe để giám sát tình trạng sức khỏe vSAN
 • Giải thích cách sử dụng dịch vụ hiệu suất để giám sát hiệu suất vSAN.
 • Giám sát và kiểm tra môi trường vSAN
 • Mô tả các thành phần kiến ​​trúc vSAN và mô hình OSI PNOMA.

8 Kiến trúc phần mềm vSAN

 • Mô tả kiến ​​trúc và thành phần vSAN
 • Mô tả môi trường lưu trữ vSAN dựa trên đối tượng, do chính sách điều khiển
 • Mô tả các thành phần phần mềm vSAN: CLOM, DOM, LSOM, CMMDS và RDT
 • Giải thích mối quan hệ giữa các thành phần phần mềm vSAN
 • Giải thích mối quan hệ giữa các đối tượng và thành phần
 • Xác định cách các chính sách lưu trữ cụ thể ảnh hưởng đến các thành phần
 • Mô tả vị trí thành phần

9 Phương pháp khắc phục sự cố

 • Sử dụng phương pháp tiếp cận có cấu trúc để giải quyết các vấn đề về cấu hình và vận hành
 • Áp dụng phương pháp khắc phục sự cố để chẩn đoán lỗi một cách hợp lý và tối ưu hóa hiệu quả khắc phục sự cố

10 Công cụ khắc phục sự cố

 • Thay thế thiết bị chứng kiến ​​bị lỗi
 • Thảo luận về các cách chạy các công cụ dòng lệnh khác nhau
 • Thảo luận về các cách truy cập VMware vSphere® ESXi™ Shell
 • Sử dụng các lệnh để xem, cấu hình và quản lý môi trường VMware vSphere® của bạn
 • Giải thích các tệp nhật ký nào hữu ích để khắc phục sự cố vSAN
 • Sử dụng tệp nhật ký để giúp khắc phục sự cố vSAN vấn đề
 • Thảo luận về lệnh không gian tên esxcli vsan
 • Thảo luận về cách sử dụng lệnh Ruby vSphere Console

Đối tượng học viên

Quản trị viên lưu trữ và cơ sở hạ tầng ảo muốn sử dụng lưu trữ được xác định bằng phần mềm với vSAN

Điều kiện tiên quyết

Khóa học này yêu cầu hoàn thành một trong các điều kiện tiên quyết sau:

 • Kinh nghiệm quản trị lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ khối hoặc tệp
 • Hiểu các khái niệm được trình bày trong khóa học VMware vSphere: Cài đặt, Cấu hình, Quản lý [V6.x]
 • Kinh nghiệm làm việc tại dòng lệnh sẽ hữu ích.

Tài liệu khóa học giả định rằng học viên có thể thực hiện các tác vụ sau mà không cần hỗ trợ hoặc hướng dẫn trước khi đăng ký khóa học này:

 • Sử dụng VMware vSphere® Web Client
 • Tạo và quản lý các đối tượng VMware vCenter Server®, chẳng hạn như trung tâm dữ liệu, cụm, máy chủ và máy ảo
 • Tạo và sửa đổi một công tắc chuẩn
 • Kết nối máy chủ VMware ESXi™ với bộ lưu trữ NAS, iSCSI hoặc Fibre Channel
 • Tạo kho dữ liệu VMware vSphere® VMFS
 • Sử dụng trình hướng dẫn hoặc mẫu để tạo máy ảo
 • Di chuyển máy ảo bằng VMware vSphere® vMotion®
 • Di chuyển máy ảo bằng VMware vSphere® Storage vMotion®

Nếu bạn không thể hoàn thành tất cả các tác vụ này, VMware khuyên bạn nên hoàn thành khóa học VMware vSphere: Cài đặt, Cấu hình, Quản lý [V6.x] trước khi đăng ký khóa học VMware vSAN: Triển khai và Quản lý

Chứng nhận

Khoá học này không đi kèm với chứng chỉ VMware.

Hãy liên hệ qua Fanpage Trainocate Vietnam để nhận thêm thông tin thi chứng chỉ VMware.

Tìm hiểu thêm về các khóa học VMware tại Trainocate Vietnam nhé!

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Khóa học VMware khác

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top