CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
VSICM7 - VMware vSphere: Install, Configure, Manage v7

VSICM7 - VMware vSphere: Install, Configure, Manage v7

VSICM7 - VMware vSphere: Install, Configure, Manage v7

Tổng quan

Thời lượng: 05 ngày

Trainocate Vietnam - VMware Partner cung cấp khoá học giúp bạn chuẩn bị để quản lý cơ sở hạ tầng vSphere cho một tổ chức có bất kỳ quy mô nào cũng như tạo nền tảng cho hầu hết các công nghệ VMware khác trong trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm.

Sản phẩm liên quan trong khoá học:

 • VMware ESXi 7.0
 • VMware vCenter Server 7.0

Mục tiêu

Khi kết thúc khóa học, bạn sẽ có thể đạt được các mục tiêu sau:

 • Làm quen được với lộ trình học VMware và các chứng chỉ VMware
 • Mô tả trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm (SDDC)
 • Giải thích các thành phần vSphere và chức năng của chúng trong cơ sở hạ tầng
 • Mô tả các lợi ích và khả năng của VMware Skyline
 • Cài đặt và cấu hình máy chủ ESXi
 • Triển khai và cấu hình VMware vCenter® Server Appliance™
 • Sử dụng VMware vSphere® Client™ để quản lý kho vCenter Server và cấu hình vCenter Server
 • Quản lý, giám sát, sao lưu và bảo vệ vCenter Server Appliance
 • Tạo mạng ảo bằng các công tắc chuẩn vSphere
 • Mô tả các công nghệ lưu trữ được vSphere hỗ trợ
 • Cấu hình lưu trữ ảo bằng lưu trữ iSCSI và NFS
 • Tạo và quản lý kho dữ liệu VMware vSphere® VMFS
 • Sử dụng vSphere Client để tạo máy ảo, mẫu, bản sao và ảnh chụp nhanh
 • Tạo thư viện nội dung và triển khai máy ảo từ các mẫu trong thư viện
 • Quản lý việc sử dụng tài nguyên máy ảo
 • Di chuyển máy ảo bằng VMware vSphere® vMotion® và VMware vSphere® Storage vMotion®
 • Tạo và quản lý cụm vSphere được kích hoạt với VMware vSphere® High Availability và VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™
 • Thảo luận về các giải pháp để quản lý vòng đời vSphere
 • Sử dụng VMware vSphere® Lifecycle Manager™ để thực hiện nâng cấp cho máy chủ ESXi và máy ảo

Nội dung khoá học đào tạo VMware

1. Giới thiệu về khóa học

 • Giới thiệu và hậu cần khóa học
 • Mục tiêu khóa học

 

2. Giới thiệu về vSphere và Trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm

 • Giải thích các khái niệm ảo hóa cơ bản
 • Mô tả cách vSphere phù hợp với trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm và cơ sở hạ tầng đám mây
 • Giải thích cách vSphere tương tác với CPU, bộ nhớ, mạng và lưu trữ
 • Nhận biết giao diện người dùng để truy cập hệ thống vCenter Server và máy chủ ESXi
 • Mô tả kiến ​​trúc máy chủ ESXi
 • Điều hướng Giao diện người dùng bảng điều khiển trực tiếp (DCUI) để cấu hình máy chủ ESXi
 • Nhận biết các biện pháp thực hành tốt nhất về tài khoản người dùng máy chủ ESXi
 • Cài đặt máy chủ ESXi
 • Sử dụng VMware Host Client™ để cấu hình cài đặt máy chủ ESXi
 • Mô tả cách chủ động quản lý môi trường vSphere của bạn bằng VMware Skyline

 

3. Máy ảo

 • Tạo và cung cấp máy ảo
 • Giải thích tầm quan trọng của VMware Tools™
 • Cài đặt VMware Tools
 • Xác định các tệp tạo nên VM
 • Nhận biết các thành phần của VM
 • Nhận biết các thiết bị ảo được VM hỗ trợ
 • Mô tả các lợi ích và trường hợp sử dụng cho container
 • Xác định các bộ phận của hệ thống container

 

4. vCenter Server

 • Mô tả kiến ​​trúc vCenter Server
 • Thảo luận về cách máy chủ ESXi giao tiếp với vCenter Server
 • Triển khai và cấu hình vCenter Server Appliance
 • Sử dụng vSphere Client để quản lý kho vCenter Server
 • Thêm trung tâm dữ liệu, đối tượng tổ chức và máy chủ vào vCenter Server
 • Sử dụng vai trò và quyền để cho phép người dùng truy cập các đối tượng trong kho vCenter Server
 • Sao lưu vCenter Server Appliance
 • Giám sát các tác vụ, sự kiện và tình trạng thiết bị vCenter Server
 • Sử dụng VMware vCenter Server® High Availability để bảo vệ vCenter Server Appliance

 

5. Cấu hình và quản lý mạng ảo

 • Tạo và quản lý các bộ chuyển mạch chuẩn
 • Mô tả các loại kết nối bộ chuyển mạch ảo
 • Cấu hình chính sách bảo mật, định hình lưu lượng và cân bằng tải của bộ chuyển mạch ảo
 • So sánh bộ chuyển mạch phân tán vSphere và bộ chuyển mạch chuẩn

 

6. Cấu hình và quản lý bộ lưu trữ ảo

 • Xác định giao thức lưu trữ và loại thiết bị lưu trữ
 • Thảo luận về máy chủ ESXi sử dụng bộ lưu trữ iSCSI, NFS và Fibre Channel
 • Tạo và quản lý kho dữ liệu VMFS và NFS
 • Giải thích cách thức hoạt động của multipathing với bộ lưu trữ iSCSI, NFS và Fibre Channel
 • Nhận biết các thành phần của cấu hình VMware vSAN™

 

7. Quản lý máy ảo

 • Sử dụng mẫu và sao chép để triển khai máy ảo mới
 • Sửa đổi và quản lý máy ảo
 • Tạo thư viện nội dung và triển khai máy ảo từ mẫu trong thư viện
 • Sử dụng tệp thông số kỹ thuật tùy chỉnh để tùy chỉnh máy ảo mới
 • Thực hiện di chuyển vSphere vMotion và vSphere Storage vMotion
 • Mô tả tính năng Enhanced vMotion Compatibility
 • Tạo và quản lý ảnh chụp nhanh máy ảo
 • Kiểm tra các tính năng và chức năng của VMware vSphere® Replication™
 • Mô tả các lợi ích của VMware vSphere® Storage API – Bảo vệ dữ liệu

 

8. Quản lý và giám sát tài nguyên

 • Thảo luận về các khái niệm CPU và bộ nhớ trong môi trường ảo hóa
 • Mô tả ý nghĩa của việc cam kết quá mức của một tài nguyên
 • Mô tả các phương pháp để tối ưu hóa việc sử dụng CPU và bộ nhớ
 • Sử dụng nhiều công cụ khác nhau để giám sát việc sử dụng tài nguyên
 • Tạo và sử dụng báo động để báo cáo các điều kiện hoặc sự kiện nhất định

 

9. vSphere Clusters

 • Mô tả các chức năng của cụm vSphere DRS
 • Tạo cụm vSphere DRS
 • Giám sát cụm vSphere cấu hình
 • Mô tả các tùy chọn để tạo môi trường vSphere có tính khả dụng cao
 • Giải thích kiến ​​trúc vSphere HA
 • Cấu hình và quản lý cụm vSphere HA
 • Kiểm tra các tính năng và chức năng của VMware vSphere® Fault Tolerance
 • Mô tả chức năng của vSphere® Cluster Service

 

10. Quản lý vòng đời vSphere

 • Nhận ra tầm quan trọng của vCenter Server Update Planner
 • Mô tả cách thức hoạt động của VMware vSphere® Lifecycle Manager™
 • Mô tả cách cập nhật máy chủ ESXi bằng cách sử dụng đường cơ sở
 • Xác thực tính tuân thủ của máy chủ ESXi bằng cách sử dụng hình ảnh cụm
 • Mô tả cách nâng cấp VMware Tools và phần cứng VM
 • Mô tả tích hợp VMware vSphere® Lifecycle Manager™ và VMware vSAN™

​​​​​​​Đối tượng học viên

 • Quản trị viên hệ thống
 • Kỹ sư hệ thống

 

Điều kiện tiên quyết

 • Kinh nghiệm quản trị hệ thống trên hệ điều hành Microsoft Windows hoặc Linux

 

Chứng nhận

Tham gia khóa học này đáp ứng yêu cầu đào tạo để đạt đủ kiến thức tham gia lấy chứng nhận: VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV)

 

Hãy liên hệ qua Fanpage Trainocate Vietnam để nhận thêm thông tin thi chứng chỉ VMware.

 

Tìm hiểu thêm về các khóa học VMware tại Trainocate Vietnam nhé!

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Khóa học VMware khác

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top