CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
VSICM7 - VMware vSphere: Install, Configure, Manage v7

VSICM7 - VMware vSphere: Install, Configure, Manage v7

VSICM7 - VMware vSphere: Install, Configure, Manage v7

Tổng quan 

Thời lượng: 5,0 ngày

Khóa học đào tạo thực hành chuyên sâu tập trung vào cài đặt, cấu hình và quản lý VMware vSphere® 7, bao gồm VMware ESXi ™ 7 và VMware vCenter Server® 7. Khóa học này giúp bạn quản trị cơ sở hạ tầng vSphere cho một tổ chức với kích thước bất kỳ.

Khóa học này là nền tảng cho hầu hết các công nghệ VMware khác trong trung tâm dữ liệu phần mềm định nghĩa.

Sản phẩm tương thích

VMware ESXi 7.0

VMware vCenter Server 7.0

 

Mục tiêu

Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể đạt được các mục tiêu sau:

Mô tả trung tâm dữ liệu do phần mềm xác định (SDDC)

Giải thích các thành phần vSphere và chức năng của chúng trong cơ sở hạ tầng

Mô tả các lợi ích và khả năng của VMware Skyline

Cài đặt và cấu hình máy chủ ESXi

Triển khai và cấu hình VMware vCenter® Server Appliance ™

Sử dụng VMware vSphere® Client ™ để quản lý khoảng không quảng cáo vCenter Server và cấu hình vCenter Server

Quản lý, giám sát, sao lưu và bảo vệ vCenter Server Appliance

Tạo mạng ảo với thiết bị chuyển mạch tiêu chuẩn vSphere

Mô tả các công nghệ lưu trữ được hỗ trợ bởi vSphere

Định cấu hình bộ nhớ ảo bằng iSCSI và bộ nhớ NFS

Tạo và quản lý kho dữ liệu VMware vSphere® VMFS

Sử dụng vSphere Client để tạo máy ảo, mẫu, bản sao và ảnh chụp nhanh

Tạo thư viện nội dung và triển khai máy ảo từ các mẫu trong thư viện

Quản lý việc sử dụng tài nguyên máy ảo

Di chuyển máy ảo với VMware vSphere® vMotion® và VMware vSphere® Storage vMotion®

Tạo và quản lý một cụm vSphere được kích hoạt với VMware vSphere® High Availability và VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler ™

Thảo luận về các giải pháp quản lý vòng đời vSphere

Sử dụng VMware vSphere® Lifecycle Manager ™ để thực hiện nâng cấp cho máy chủ và máy ảo ESXi

 

Nội dung

1. Giới thiệu khóa học

Giới thiệu cắc nội dung

Mục tiêu khóa học

 

2. Giới thiệu vSphere và Software-Defined Data Center

Giải thích các khái niệm ảo hóa cơ bản

Mô tả cách vSphere phù hợp với trung tâm dữ liệu do phần mềm xác định và cơ sở hạ tầng đám mây

Giải thích cách vSphere tương tác với CPU, bộ nhớ, mạng và bộ nhớ

Nhận dạng giao diện người dùng để truy cập hệ thống máy chủ vCenter và máy chủ ESXi

Mô tả kiến ​​trúc máy chủ ESXi

Điều hướng Giao diện Người dùng Bảng điều khiển Trực tiếp (DCUI) để định cấu hình máy chủ ESXi

Nhận ra các phương pháp hay nhất về tài khoản người dùng máy chủ ESXi

Cài đặt máy chủ ESXi

Sử dụng VMware Host Client ™ để định cấu hình cài đặt máy chủ ESXi

Mô tả cách chủ động quản lý môi trường vSphere của bạn bằng VMware Skyline

 

3. Máy ảo

Tạo và cung cấp một máy ảo

Giải thích tầm quan trọng của VMware Tools ™

Cài đặt Công cụ VMware

Xác định các tệp tạo nên một máy ảo

Nhận biết các thành phần của máy ảo

Nhận dạng các thiết bị ảo được hỗ trợ bởi máy ảo

Mô tả các lợi ích và trường hợp sử dụng cho các thùng chứa

Xác định các bộ phận của hệ thống container

 

4. Máy chủ vCenter

Mô tả kiến ​​trúc vCenter Server

Thảo luận về cách các máy chủ ESXi giao tiếp với Máy chủ vCenter

Triển khai và định cấu hình Công cụ máy chủ vCenter

Sử dụng vSphere Client để quản lý khoảng không quảng cáo vCenter Server

Thêm trung tâm dữ liệu, đối tượng tổ chức và máy chủ vào Máy chủ vCenter

Sử dụng vai trò và quyền để cho phép người dùng truy cập các đối tượng trong khoảng không quảng cáo Máy chủ vCenter

Sao lưu vCenter Server Appliance

Giám sát các tác vụ, sự kiện và tình trạng của thiết bị vCenter Server

Sử dụng VMware vCenter Server® High Availability để bảo vệ vCenter Server Appliance

 

5. Cấu hình và quản lý mạng ảo

Tạo và quản lý các công tắc tiêu chuẩn

Mô tả các loại kết nối công tắc ảo

Định cấu hình các chính sách bảo mật, định hình lưu lượng và cân bằng tải của công tắc ảo

So sánh thiết bị chuyển mạch phân tán vSphere và thiết bị chuyển mạch tiêu chuẩn

 

6. Cấu hình và quản lý bộ nhớ ảo

Xác định các giao thức lưu trữ và loại thiết bị lưu trữ

Thảo luận về các máy chủ ESXi sử dụng lưu trữ iSCSI, NFS và Fibre Channel

Tạo và quản lý kho dữ liệu VMFS và NFS

Giải thích cách hoạt động của tính năng đa hệ với lưu trữ iSCSI, NFS và Fibre Channel

Nhận biết các thành phần của cấu hình VMware vSAN ™

 

7. Quản lý máy ảo

Sử dụng các mẫu và nhân bản để triển khai các máy ảo mới

Sửa đổi và quản lý máy ảo

Tạo thư viện nội dung và triển khai máy ảo từ các mẫu trong thư viện

Sử dụng các tệp đặc tả tùy chỉnh để tùy chỉnh một máy ảo mới

Thực hiện di chuyển vSphere vMotion và vSphere Storage vMotion

Mô tả tính năng Enhanced vMotion Compatibility

Tạo và quản lý ảnh chụp nhanh máy ảo

Kiểm tra các tính năng và chức năng của VMware vSphere® Replication ™

Mô tả lợi ích của VMware vSphere® Storage APIs - Bảo vệ dữ liệu

 

8. Quản lý và giám sát tài nguyên

Thảo luận về các khái niệm CPU và bộ nhớ trong môi trường ảo hóa

Mô tả ý nghĩa của việc sử dụng quá nhiều tài nguyên

Mô tả các phương pháp để tối ưu hóa việc sử dụng CPU và bộ nhớ

Sử dụng các công cụ khác nhau để giám sát việc sử dụng tài nguyên

Tạo và sử dụng báo thức để báo cáo các điều kiện hoặc sự kiện nhất định

 

9. vSphere Cluster

Mô tả các chức năng của một cụm vSphere DRS

Tạo một cụm vSphere DRS

Giám sát cấu hình cụm vSphere

Mô tả các tùy chọn để làm cho môi trường vSphere có tính khả dụng cao

Giải thích kiến ​​trúc vSphere HA

Định cấu hình và quản lý một cụm vSphere HA

Kiểm tra các tính năng và chức năng của VMware vSphere® Fault Tolerance

Mô tả chức năng của vSphere® Cluster Service

 

10. Quản lý vòng đời vSphere

Nhận ra tầm quan trọng của vCenter Server Update Planner

Mô tả cách hoạt động của VMware vSphere® Lifecycle Manager ™

Mô tả cách cập nhật máy chủ ESXi bằng cách sử dụng đường cơ sở

Xác thực tính tuân thủ của máy chủ ESXi bằng hình ảnh cụm

Mô tả cách nâng cấp VMware Tools và phần cứng VM

Mô tả tích hợp VMware vSphere® Lifecycle Manager ™ và VMware vSAN ™

 

Kiến thức khuyến nghị

Quản trị viên hệ thống

Kỹ sư hệ thống

Điều kiện tiên quyết

Khóa học này có các điều kiện tiên quyết sau:

Kinh nghiệm quản trị hệ thống trên hệ điều hành Microsoft Windows hoặc Linux

 

Chứng nhận

Khóa học này đáp ứng yêu cầu đào tạo để đạt được chứng chỉ sau:

VMware Certified Professional – Data Center Virtualization (VCP-DCV)

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Khóa học VMware khác

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top