CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
VSANT7_1 - VMware vSAN: Troubleshooting [V7]

VSANT7_1 - VMware vSAN: Troubleshooting [V7]

VSANT7_1 - VMware vSAN: Troubleshooting [V7]

Tổng quan

Khoá học thuộc lộ trình học VMware kéo dài hai ngày này, bạn tập trung vào việc học các công cụ và kỹ năng cần thiết để khắc phục sự cố triển khai VMware vSAN™ 7. Bạn sẽ có được kinh nghiệm thực tế với các khái niệm khắc phục sự cố vSAN thông qua việc hoàn thành các hoạt động do giảng viên hướng dẫn và các bài tập thực hành trong phòng thí nghiệm.

Mục tiêu

Đến cuối khóa học, bạn sẽ có thể đạt được các mục tiêu sau:

 • Làm quen được với lộ trình học VMware và các chứng chỉ VMware
 • Mô tả các thành phần kiến ​​trúc của vSAN và vai trò của chúng
 • Giải thích cách các thành phần tương tác với nhau
 • Giải thích sự khác biệt giữa trạng thái đối tượng và trạng thái thành phần
 • Mô tả cách sử dụng Skyline Health để điều tra và giúp xác định các điều kiện lỗi
 • Giải thích cách sử dụng các công cụ dòng lệnh để giúp xác định các điều kiện lỗi

Nội dung khoá học đào tạo VMware

1. Giới thiệu khóa học

 • Giới thiệu và hậu cần khóa học
 • Mục tiêu khóa học

2. Kiến trúc vSAN

 • Mô tả kiến ​​trúc và thành phần vSAN
 • Mô tả môi trường lưu trữ vSAN dựa trên đối tượng, theo chính sách
 • Mô tả các thành phần phần mềm vSAN CLOM, DOM, LSOM, CMMDS và RDT
 • Giải thích mối quan hệ giữa các đối tượng và thành phần
 • Xác định cách các chính sách lưu trữ cụ thể ảnh hưởng đến các thành phần
 • Mô tả vị trí thành phần

3. Phương pháp khắc phục sự cố

 • Sử dụng phương pháp có cấu trúc để giải quyết các vấn đề về cấu hình và vận hành
 • Áp dụng phương pháp khắc phục sự cố để chẩn đoán lỗi một cách hợp lý và tối ưu hóa hiệu quả khắc phục sự cố

4. Công cụ khắc phục sự cố

 • Thảo luận về VMware Skyline Health và dịch vụ liên quan
 • Mô tả cách sử dụng VMware Skyline Health để xác định và khắc phục sự cố trong VMware vSAN
 • Áp dụng thông tin do vSAN Health trực tuyến cung cấp để giải quyết vấn đề
 • Sử dụng vsantop để xem số liệu hiệu suất vSAN
 • Thảo luận về các cách chạy lệnh từ dòng lệnh vCenter Server và ESXi
 • Thảo luận về các cách truy cập vSphere ESXi Shell
 • Sử dụng các lệnh để xem, cấu hình và quản lý môi trường vSphere của bạn
 • Thảo luận về các lệnh không gian tên esxcli vsan
 • Thảo luận về thời điểm sử dụng các lệnh Ruby vSphere Console (RVC)
 • Giải thích các tệp nhật ký nào hữu ích để khắc phục sự cố vSAN
 • Sử dụng các tệp nhật ký để giúp khắc phục sự cố vSAN

Đối tượng học viên

Quản trị viên lưu trữ và cơ sở hạ tầng ảo muốn có thể thực hiện khắc phục sự cố ban đầu trên bộ lưu trữ được xác định bằng phần mềm của họ với vSAN

Điều kiện tiên quyết

Trước khi học khóa học này, sinh viên phải học các khóa học sau hoặc có kiến ​​thức và kinh nghiệm tương đương:

 • VMware vSphere: Install, Configure, Manage
 • VMware vSAN: Plan and Deploy
 • VMware vSAN: Management and Operations

Khóa học giả định rằng học viên có thể thực hiện các tác vụ sau mà không cần hỗ trợ hoặc hướng dẫn trước khi đăng ký:

 • Sử dụng VMware vSphere® Client™ cho các hoạt động chung
 • Tạo và quản lý các đối tượng VMware vCenter Server®, chẳng hạn như trung tâm dữ liệu, cụm, máy chủ và máy ảo
 • Tạo và sửa đổi một công tắc chuẩn
 • Sửa đổi một công tắc phân tán
 • Tạo kho dữ liệu VMware vSphere® VMFS
 • Sử dụng trình hướng dẫn hoặc mẫu để tạo máy ảo
 • Di chuyển máy ảo bằng VMware vSphere® vMotion® và VMware vSphere® Storage vMotion® 

Chứng nhậnn

Khoá học này không đi kèm với chứng chỉ VMware.

Hãy liên hệ qua Fanpage Trainocate Vietnam để nhận thêm thông tin thi chứng chỉ VMware.

Tìm hiểu thêm về các khóa học VMware tại Trainocate Vietnam nhé!

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Khóa học VMware khác

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top