CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
WS1UEMBC20 - VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management Bootcamp [V20.x]

WS1UEMBC20 - VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management Bootcamp [V20.x]

WS1UEMBC20 - VMware Workspace ONE: Unified Endpoint Management Bootcamp [V20.x]

Tổng quan

Thời lượng: 05 ngày

Trainocate Vietnam - VMware Partner cung cấp khoá học thông qua sự kết hợp giữa các phòng thí nghiệm thực hành, mô phỏng và bài giảng tương tác, bạn cũng sẽ học cách định cấu hình và quản lý vòng đời điểm cuối. Bạn cũng sẽ học cách điều tra, phân tích và xác định các sự cố có thể xảy ra với tất cả các thành phần khác nhau của nền tảng Workspace ONE UEM. Bạn sẽ học cách khắc phục sự cố hiệu quả cho các sự cố sản phẩm để cho phép quản trị viên hiểu cách các dịch vụ sản phẩm giao tiếp và hoạt động, từ đó tối ưu hóa dịch vụ và quản lý tình trạng phần mềm.

Mục tiêu

 • Làm quen được với lộ trình học VMware và các chứng chỉ VMware
 • Xác định và mô tả các thành phần chính của giải pháp Workspace ONE
 • Điều hướng bảng điều khiển Workspace ONE UEM
 • Kiểm tra các thành phần tích hợp
 • Phác thảo các phương pháp quản lý điểm cuối và đăng ký cho từng nền tảng điểm cuối
 • Phác thảo và quản lý thiết bị di động và điểm cuối bằng ứng dụng VMware Workspace ONE Intelligence Hub
 • Cung cấp và bảo mật ứng dụng
 • Tạo và triển khai hồ sơ và chính sách tuân thủ
 • Quản lý cấu hình email
 • Tích hợp với tài nguyên nội dung và cung cấp quyền truy cập
 • Giải thích và phân tích báo cáo và kiểm toán
 • Tóm tắt logic chung của quá trình khắc phục sự cố Workspace ONE UEM
 • Mô tả thời điểm và lý do sử dụng nhật ký để khắc phục sự cố
 • Phác thảo các biện pháp thực hành tốt nhất để khắc phục sự cố bảng điều khiển Workspace ONE UEM và tích hợp doanh nghiệp
 • Hiểu các phương pháp khác nhau để ghi nhật ký và khắc phục sự cố điểm cuối thiết bị được hỗ trợ
 • Tóm tắt logic khắc phục sự cố chung để giải quyết các sự cố Quản lý email
 • Tóm tắt các biện pháp thực hành tốt nhất để khắc phục sự cố Quản lý ứng dụng
 • Tóm tắt các biện pháp thực hành tốt nhất để khắc phục sự cố Quản lý nội dung

Nội dung khoá học đào tạo VMware

1 Giới thiệu về khóa học

 • Giới thiệu và hậu cần khóa học
 • Mục tiêu của khóa học

 

2 Giới thiệu về Quản lý điểm cuối hợp nhất Workspace ONE

 • Vạch ra các nguyên tắc và khả năng cơ bản của Quản lý điểm cuối hợp nhất với Nền tảng Workspace ONE.
 • Tóm tắt triển khai cơ bản của Workspace ONE UEM
 • Khám phá Quản lý Windows hiện đại với Workspace ONE UEM

 

3 Bảng điều khiển Workspace ONE UEM

 • Tóm tắt các tính năng của Bảng điều khiển Workspace ONE UEM
 • Điều hướng Bảng điều khiển Workspace ONE UEM

 

4 Kiến trúc Workspace ONE UEM

 • Liệt kê các thành phần tích hợp Workspace ONE UEM phổ biến
 • Tóm tắt các thành phần cốt lõi của Workspace ONE UEM
 • Tóm tắt các lợi ích của việc triển khai Tích hợp dịch vụ thư mục
 • Tóm tắt các lợi ích của việc triển khai Tích hợp cơ quan cấp chứng chỉ
 • Mô tả các lợi ích của việc triển khai Tích hợp SMTP email
 • Mô tả các lợi ích của việc triển khai Secure Email Gateway
 • Giải thích mục đích triển khai Unified Access Gateway
 • Mô tả các lợi ích của việc triển khai VMware Tunnel™
 • Tóm tắt các chức năng của Content Gateway

 

5 Đăng ký và quản lý điểm cuối di động

 • Tóm tắt các tùy chọn UEM
 • Cấu hình Workspace ONE UEM để Quản lý điểm cuối
 • Đăng ký điểm cuối di động
 • Mô tả các chức năng và lợi ích của Chương trình đăng ký thiết bị Apple
 • Tóm tắt các bước để đăng ký Điểm cuối Android vào Workspace ONE UEM với luồng đăng ký có sẵn

 

6 Windows 10 Onboarding

 • Tóm tắt các nguyên tắc cơ bản của Windows 10 Endpoint Onboarding
 • Tích hợp máy tính để bàn Windows 10 với các phương pháp đăng ký cơ bản do CNTT điều khiển và do người dùng điều khiển
 • Tóm tắt các bước cấu hình Dịch vụ Tự động khám phá Windows 10 trên đám mây
 • Tóm tắt các bước cấu hình tích hợp Azure AD
 • Sử dụng các ứng dụng Office 365 để đăng ký máy tính để bàn Windows 10
 • Giải thích về đăng ký có sẵn của Windows 10 Desktop

 

7 macOS Onboarding

 • Hiểu các điều kiện tiên quyết để đăng ký và tích hợp macOS
 • Mô tả một số luồng tích hợp macOS
 • Chuẩn bị các điểm cuối macOS để dàn dựng
 • Tóm tắt các phương pháp tích hợp macOS do người dùng điều khiển có sẵn
 • Tóm tắt các phương pháp tích hợp macOS do CNTT điều khiển có sẵn
 • Tóm tắt các bước tích hợp Apple Business Manager với Workspace ONE UEM

 

8 Bảo mật và cấu hình Điểm cuối

 • Tóm tắt điểm cuối toàn diện và các tính năng bảo mật bảng điều khiển do Workspace ONE UEM Console cung cấp
 • Đánh giá việc sử dụng các vai trò quản trị
 • Kiểm tra việc sử dụng đúng các hồ sơ và tài nguyên để quản lý điểm cuối
 • Giải thích về quản lý chính sách Windows 10
 • Tóm tắt về việc cung cấp sản phẩm
 • Cấu hình các chính sách tuân thủ
 • Quản lý điểm cuối bằng Workspace ONE UEM
 • Sử dụng Cổng thông tin tự phục vụ để quản lý điểm cuối

 

9 Quyền truy cập và bảo mật ứng dụng

 • Mô tả các chức năng và lợi ích của việc sử dụng các khả năng quản lý ứng dụng trong Workspace ONE UEM
 • Tóm tắt các khả năng quản lý ứng dụng của Workspace ONE UEM
 • Lên kế hoạch cho chiến lược quản lý ứng dụng công khai
 • Thiết kế chiến lược bảo mật ứng dụng
 • Kiểm tra vai trò của Windows 10 Business Store Portals trong chiến lược quản lý ứng dụng của bạn
 • Triển khai các ứng dụng Win32
 • Tóm tắt các lợi ích của việc sử dụng VMware Workspace ONE® SDK
 • Cấu hình email
 • Mô tả các lợi ích của việc quản lý email bằng Workspace ONE UEM
 • Triển khai các cài đặt email được quản lý
 • Đánh giá các mô hình tích hợp email
 • Hỗ trợ triển khai AirWatch Secure Email Gateway
 • Tích hợp PowerShell
 • Hỗ trợ Google Tích hợp đồng bộ
 • Đánh giá các chiến lược chính sách tuân thủ email
 • Mô tả các tính năng và chức năng của Dịch vụ thông báo qua email

 

10 Triển khai nội dung và tài nguyên

 • Mô tả các lợi ích của việc thực hiện Quản lý nội dung với Workspace ONE UEM
 • Tóm tắt các chức năng và lợi ích của Workspace ONE Content
 • Đánh giá các lợi ích của Workspace ONE Content
 • Truy cập nội dung và kho lưu trữ từ Workspace ONE Content
 • Hỗ trợ người dùng cuối sử dụng tính năng nội dung cá nhân
 • Triển khai chiến lược quản lý nội dung cho phép truy cập vào các điểm cuối
 • Truy cập kho lưu trữ nội bộ bằng Content Gateway

 

11 Workspace ONE Intelligence và Báo cáo UEM

 • Tóm tắt các tính năng và chức năng của Workspace ONE Intelligence
 • Đánh giá tác động mà Workspace ONE Intelligence có thể có đối với chiến lược UEM
 • Thực hiện chiến lược báo cáo
 • Vạch ra các bước tích hợp Syslog với Workspace ONE UEM
 • Đánh giá các lợi ích của quản lý viễn thông

 

12 Nguyên tắc cơ bản về Khắc phục sự cố Workspace ONE UEM

 • Tóm tắt logic chung của sự cố Workspace ONE UEM xử lý sự cố
 • Phân loại các sự cố Workspace ONE UEM
 • Mô tả thời điểm và lý do sử dụng nhật ký để xử lý sự cố
 • So sánh các cấp nhật ký khác nhau
 • Xác định các yếu tố chính của việc thu thập nhật ký
 • Tóm tắt cấu trúc quy trình làm việc của từng thành phần năng suất và tích hợp Workspace ONE UEM

 

13 Xử lý sự cố bảng điều khiển Workspace ONE UEM

 • Vạch ra các biện pháp thực hành tốt nhất để xử lý sự cố bảng điều khiển Workspace ONE UEM
 • Xác định các sự cố bảng điều khiển Workspace ONE UEM phổ biến
 • Khắc phục sự cố báo cáo Workspace ONE
 • Khắc phục sự cố liên quan đến Quản lý nhóm và Phân công
 • Khắc phục sự cố liên quan đến Cài đặt hệ thống và Quản trị

 

14 Workspace ONE UEM Enterprise Integration Troubleshooting

 • Tóm tắt các biện pháp khắc phục sự cố tốt nhất của Workspace ONE UEM Enterprise Integration troubleshooting
 • Xác định các sự cố phổ biến của Enterprise Integration
 • Khắc phục sự cố liên quan đến AirWatch Cloud Connector
 • Khắc phục sự cố liên quan đến tích hợp Directory Services
 • Khắc phục sự cố liên quan đến Certificate Authority Integration
 • Khắc phục sự cố liên quan đến tích hợp Workspace ONE Access trong bảng điều khiển Workspace ONE UEM

 

15 Workspace ONE UEM Endpoint Troubleshooting

 • Tóm tắt các cấu trúc kết nối điểm cuối của các nền tảng điểm cuối khác nhau
 • Mô tả các biện pháp khắc phục sự cố điểm cuối tốt nhất
 • Xác định các sự cố điểm cuối phổ biến
 • Tóm tắt logic khắc phục sự cố chung để giải quyết sự cố đăng ký điểm cuối
 • Xác thực cài đặt đăng ký để đăng ký điểm cuối
 • Khắc phục sự cố kết nối điểm cuối
 • Xác thực Cài đặt Hub trong bảng điều khiển Workspace ONE UEM
 • Tóm tắt logic chung để khắc phục sự cố quản lý vòng đời hồ sơ
 • Vạch ra các sự cố quản lý vòng đời chính sách tuân thủ phổ biến
 • Tóm tắt các yếu tố chính trong việc thu thập và phân tích Workspace Nhật ký Dịch vụ thiết bị ONE UEM và nhật ký có mục tiêu
 • Xác định danh mục và mức ghi nhật ký của một số mục nhập Nhật ký sự kiện thiết bị
 • Khắc phục sự cố đăng ký DEP

 

16 Khắc phục sự cố email Workspace ONE UEM

 • Tóm tắt logic khắc phục sự cố chung để giải quyết các sự cố Quản lý email
 • Xác định các sự cố email phổ biến
 • Khắc phục sự cố liên quan đến hồ sơ email và cài đặt VMware Workspace ONE® Boxer
 • Khắc phục sự cố liên quan đến AirWatch Secure Email Gateway
 • Khắc phục sự cố liên quan đến tích hợp PowerShell
 • Khắc phục sự cố liên quan đến Chính sách tuân thủ email
 • Khắc phục sự cố liên quan đến Dịch vụ thông báo email
 • Vạch ra các bước thu thập nhật ký Secure Email Gateway và nhật ký máy chủ email

 

17 Khắc phục sự cố ứng dụng Workspace ONE UEM

 • Tóm tắt các biện pháp khắc phục sự cố Quản lý ứng dụng tốt nhất
 • Xác định các sự cố Quản lý ứng dụng phổ biến
 • Khắc phục sự cố liên quan đến vòng đời quản lý Ứng dụng công khai
 • Khắc phục sự cố liên quan đến vòng đời quản lý Ứng dụng nội bộ
 • Khắc phục sự cố liên quan đến Chương trình mua hàng số lượng lớn của Apple
 • Khắc phục sự cố liên quan đến Windows Store for Business
 • Khắc phục sự cố liên quan đến Per-App VPN
 • Thu thập và phân tích nhật ký Per-App Tunnel

 

18 Workspace ONE UEM Content Troubleshooting

 • Tóm tắt các biện pháp khắc phục sự cố Quản lý nội dung tốt nhất
 • Xác định các sự cố Quản lý nội dung phổ biến
 • Khắc phục sự cố liên quan đến quản lý nội dung được AirWatch quản lý
 • Khắc phục sự cố liên quan đến Content Gateway
 • Thu thập và phân tích nhật ký Content Gateway
 • Khắc phục sự cố liên quan đến Admin Repository
 • Khắc phục sự cố liên quan đến User Repository
 • Khắc phục sự cố liên quan đến Workspace ONE Content Application

Đối tượng

 • Quản trị viên Workspace ONE, quản trị viên di động và danh tính giàu kinh nghiệm, quản lý tài khoản, kiến ​​trúc sư giải pháp, kỹ sư giải pháp, kỹ sư bán hàng và cố vấn

 

Điều kiện tiên quyết

Khóa học này không có điều kiện tiên quyết.

Chứng nhận

Khoá học không đi kèm với chứng chỉ VMware

Hãy liên hệ qua Fanpage Trainocate Vietnam để nhận thêm thông tin thi chứng chỉ VMware.

Tìm hiểu thêm về các khóa học VMware tại Trainocate Vietnam nhé!

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Khóa học VMware khác

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top