CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
WS1DITSFT20 - Workspace ONE: Unified Endpoint Mgmt Troubleshooting, Adv Integration, and Design Fast Track [V20.x]

WS1DITSFT20 - Workspace ONE: Unified Endpoint Mgmt Troubleshooting, Adv Integration, and Design Fast Track [V20.x]

WS1DITSFT20 - Workspace ONE: Unified Endpoint Mgmt Troubleshooting, Adv Integration, and Design Fast Track [V20.x]

Tổng quan

Thời lượng: 05 ngày

Trainocate Vietnam - VMware Partner cung cấp khoá học này giúp bạn cấu hình tích hợp doanh nghiệp và năng suất, tích hợp Không gian làm việc kỹ thuật số, phương pháp xác thực, chính sách truy cập, tích hợp tài nguyên web và ảo, VMware Carbon Black và Đăng nhập một lần cho tài nguyên web. Khóa học sẽ đề cập đến các nguyên tắc về danh tính, bảo mật điểm cuối và quản lý truy cập.

Bạn sẽ học các nguyên tắc cơ bản về thiết kế giải pháp VMware Workspace ONE®. Khóa học sẽ đề cập đến logic thiết kế giải pháp chung và luồng quy trình, đồng thời giải quyết các trường hợp sử dụng Workspace ONE UEM. Bạn sẽ học cách xác định các giai đoạn thiết kế và cung cấp giải pháp Workspace ONE, xem xét các lĩnh vực của trường hợp sử dụng Workspace ONE và tìm hiểu cách tạo thiết kế giải pháp.

Bạn sẽ hoàn thành khóa đào tạo với các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để triển khai giải pháp Workspace ONE nhằm mang lại trải nghiệm Không gian làm việc số và tạo ra sự chuyển đổi Không gian làm việc số của riêng bạn.

Mục tiêu

 • Làm quen được với lộ trình học VMware và các chứng chỉ VMware
 • Tóm tắt logic khắc phục sự cố chung cho Workspace ONE UEM
 • Xác định và giải quyết các sự cố bảng điều khiển phổ biến
 • Dự đoán các thách thức tích hợp Workspace ONE thông thường
 • Phác thảo các biện pháp thực hành tốt nhất để khắc phục sự cố điểm cuối, email, ứng dụng và nội dung
 • Phác thảo và mô tả các phương thức xác thực được Workspace ONE Access hỗ trợ
 • Tóm tắt cách sử dụng các giao thức xác thực Kerberos và SAML trong Workspace ONE
 • Giải thích về đăng nhập một lần của ứng dụng
 • Phác thảo tích hợp Office 365 và Azure AD với Workspace ONE
 • Tóm tắt tích hợp Okta và Workspace ONE Access dưới dạng IdP
 • Phác thảo các lợi ích của tích hợp AD FS và PING
 • Giải thích mục đích của việc bắc cầu danh tính và chuỗi IdP
 • So sánh và đối chiếu Quản lý vòng đời PC truyền thống với hiện đại
 • Tích hợp VMware Horizon® với Workspace ONE Access • Mô tả các lợi ích của việc triển khai VMware Workspace Security™
 • Phác thảo Workspace cấp cao Phương pháp thiết kế ONE và các loại kiến ​​trúc
 • Xác định trường hợp sử dụng không gian làm việc kỹ thuật số phù hợp cho tổ chức của bạn
 • Tóm tắt các thành phần chính của thiết kế logic và vật lý
 • Vạch ra các giai đoạn triển khai Workspace ONE

Nội dung khoá học đào tạo VMware

1 Giới thiệu về khóa học

 • Giới thiệu và hậu cần khóa học
 • Mục tiêu của khóa học

 

2 Nguyên tắc cơ bản về Khắc phục sự cố Workspace ONE UEM

 • Tóm tắt logic chung về khắc phục sự cố Workspace ONE UEM
 • Phân loại sự cố Workspace ONE UEM
 • Mô tả thời điểm và lý do sử dụng nhật ký để khắc phục sự cố
 • So sánh các cấp nhật ký khác nhau
 • Xác định các yếu tố chính của việc thu thập nhật ký
 • Tóm tắt cấu trúc quy trình làm việc của từng thành phần năng suất và tích hợp Workspace ONE UEM

 

3 Khắc phục sự cố bảng điều khiển Workspace ONE UEM

 • Vạch ra các biện pháp thực hành tốt nhất để khắc phục sự cố bảng điều khiển Workspace ONE UEM
 • Xác định các sự cố bảng điều khiển Workspace ONE UEM phổ biến
 • Khắc phục sự cố báo cáo Workspace ONE
 • Khắc phục sự cố liên quan đến Quản lý nhóm và Phân công
 • Khắc phục sự cố liên quan đến Cài đặt hệ thống và Vai trò quản trị
 • Sử dụng nhật ký sự kiện bảng điều khiển để khắc phục sự cố bảng điều khiển Workspace ONE UEM
 • Thu thập và phân tích nhật ký bảng điều khiển Workspace ONE UEM

 

4 Điểm cuối Workspace ONE UEM Xử lý sự cố

 • Tóm tắt các cấu trúc kết nối điểm cuối của các nền tảng điểm cuối khác nhau
 • Mô tả các biện pháp khắc phục sự cố điểm cuối tốt nhất
 • Xác định các sự cố điểm cuối phổ biến
 • Tóm tắt logic xử lý sự cố chung để giải quyết sự cố đăng ký điểm cuối
 • Xác thực cài đặt đăng ký để đăng ký điểm cuối
 • Khắc phục sự cố kết nối điểm cuối
 • Xác thực Cài đặt Hub trong bảng điều khiển Workspace ONE UEM
 • Tóm tắt logic chung để khắc phục sự cố quản lý vòng đời hồ sơ
 • Vạch ra các sự cố quản lý vòng đời chính sách tuân thủ phổ biến
 • Tóm tắt các yếu tố chính trong việc thu thập và phân tích nhật ký Dịch vụ thiết bị Workspace ONE UEM và nhật ký mục tiêu
 • Xác định các danh mục và mức ghi nhật ký của một số mục nhật ký Sự kiện thiết bị
 • Khắc phục sự cố đăng ký DEP

 

5 Xử lý sự cố tích hợp doanh nghiệp Workspace ONE UEM

 • Tóm tắt các biện pháp khắc phục sự cố tích hợp doanh nghiệp Workspace ONE UEM
 • Xác định các sự cố tích hợp doanh nghiệp phổ biến
 • Khắc phục sự cố liên quan đến AirWatch Cloud Connector
 • Khắc phục sự cố liên quan đến tích hợp Dịch vụ thư mục
 • Khắc phục sự cố liên quan đến tích hợp Cơ quan cấp chứng chỉ
 • Khắc phục sự cố liên quan đến tích hợp Workspace ONE Access trong bảng điều khiển Workspace ONE UEM

 

6 Khắc phục sự cố email Workspace ONE UEM

 • Tóm tắt logic khắc phục sự cố chung để giải quyết các sự cố Quản lý email
 • Xác định các sự cố email phổ biến
 • Khắc phục sự cố liên quan đến cấu hình email và cài đặt VMware Workspace ONE® Boxer
 • Khắc phục sự cố liên quan đến VMware AirWatch® Secure Email Gateway™
 • Khắc phục sự cố liên quan đến tích hợp PowerShell
 • Khắc phục sự cố liên quan đến Chính sách tuân thủ email
 • Khắc phục sự cố liên quan đến Dịch vụ thông báo email
 • Vạch ra các bước thu thập nhật ký AirWatch Secure Email Gateway và nhật ký máy chủ email

 

7 Khắc phục sự cố ứng dụng Workspace ONE UEM

 • Tóm tắt các biện pháp khắc phục sự cố Quản lý ứng dụng tốt nhất
 • Xác định các sự cố Quản lý ứng dụng phổ biến
 • Khắc phục sự cố liên quan đến vòng đời quản lý Ứng dụng công khai
 • Khắc phục sự cố liên quan đến vòng đời quản lý Ứng dụng nội bộ
 • Khắc phục sự cố liên quan đến Chương trình mua hàng số lượng lớn của Apple
 • Khắc phục sự cố liên quan đến Windows Store for Business
 • Khắc phục sự cố liên quan đến Per-App VPN
 • Thu thập và phân tích nhật ký Per-App Tunnel

 

8 Workspace ONE UEM Content Troubleshooting

 • Tóm tắt các biện pháp khắc phục sự cố Quản lý nội dung tốt nhất
 • Xác định các sự cố Quản lý nội dung phổ biến
 • Khắc phục sự cố liên quan đến quản lý nội dung được quản lý VMware AirWatch®
 • Khắc phục sự cố liên quan đến Content Gateway
 • Thu thập và phân tích nhật ký Content Gateway
 • Khắc phục sự cố liên quan đến Admin Repository
 • Khắc phục sự cố liên quan đến User Repository
 • Khắc phục sự cố liên quan đến Workspace ONE Content Application

 

9 Phương pháp xác thực nâng cao

 • Vạch ra các phương pháp xác thực được Workspace ONE hỗ trợ
 • Mô tả quy trình làm việc của:
 • o Xác thực mật khẩu
 • o Xác thực SAML
 • o Xác thực OAuth2.0
 • o Xác thực OpenID Connect
 • o Xác thực WS-Fed
 • o Xác thực chứng chỉ
 • o Xác thực Kerberos
 • o Xác thực đa yếu tố

 

10 Đăng nhập một lần cho ứng dụng

 • Tóm tắt quy trình làm việc Đăng nhập một lần của ứng dụng
 • Cấu hình SSO ứng dụng web với giao thức SAML
 • Cấu hình SSO ứng dụng web với giao thức OpenID Connect

 

11 Mobile Single Sign-On (SSO)

 • Mô tả lợi ích khi sử dụng Mobile SSO
 • Tóm tắt quy trình làm việc của iOS và Android Mobile SSO
 • Cấu hình Mobile SSO cho các ứng dụng gốc iOS
 • Cấu hình Mobile SSO cho các ứng dụng gốc Android

 

12 Azure AD và Tích hợp Office 365

 • Mô tả lợi ích khi cấu hình Azure AD và Office 365 SSO với Workspace ONE
 • Tóm tắt các trường hợp sử dụng khi tích hợp Azure AD với Workspace ONE
 • Tóm tắt các bước cấu hình Office 365 SSO với Workspace ONE Access
 • Tóm tắt các bước tích hợp Azure AD 

 

18 Tích hợp với VMware Carbon Black

 • Tóm tắt các tính năng chính của VMware Carbon Black
 • Mô tả các lợi ích khi sử dụng VMware Carbon Black
 • Điều hướng bảng điều khiển VMware Carbon Black Cloud™
 • Tóm tắt các tính năng của VMware Carbon Black Defense
 • Tóm tắt các tính năng của VMware Carbon Black LiveOps
 • Triển khai cảm biến đến các điểm cuối
 • Xem và quản lý cảnh báo trong bảng điều khiển VMware Carbon Black
 • Tích hợp VMware Carbon Black với Workspace ONE Intelligence
 • Sử dụng dữ liệu VMware Carbon Black để phân tích và tự động hóa

 

19 Nguyên tắc cơ bản về thiết kế Workspace ONE

 • Tóm tắt các phương pháp thiết kế sản phẩm Workspace ONE cấp cao
 • Tóm tắt các loại kiến ​​trúc Workspace ONE khả dụng
 • Tóm tắt các giai đoạn thiết kế giải pháp Máy tính người dùng cuối (EUC)
 • Mô tả sự khác biệt giữa thiết kế logic và thiết kế vật lý

 

20 Xác định các trường hợp sử dụng

 • Xác định các động lực kinh doanh chính và các trường hợp sử dụng
 • Xác định các trường hợp sử dụng phù hợp cho việc triển khai giải pháp Workspace ONE của bạn
 • Tóm tắt các loại trải nghiệm người dùng phổ biến
 • Kết hợp các trường hợp sử dụng với Workspace Các thành phần ONE
 • Kết hợp trải nghiệm người dùng với công nghệ và tích hợp

 

21 Tạo thiết kế logic và vật lý

 • Thiết kế kiến ​​trúc giải pháp logic cấp cao
 • Xác thực kiến ​​trúc logic
 • Xác định các yêu cầu về phần cứng, phần mềm và mạng cho các thành phần Workspace ONE cần thiết
 • Tạo kiến ​​trúc vật lý
 • Ghi lại các yêu cầu vật lý cho thiết kế vật lý
 • Thu thập các yêu cầu cho tích hợp cần thiết
 • Xác thực kiến ​​trúc vật lý

 

22 Giao hàng Workspace ONE

 • Tạo các giai đoạn triển khai giải pháp Workspace ONE
 • Xác định các mốc quan trọng của dự án
 • Tạo kế hoạch thực hiện cho việc triển khai giải pháp Workspace ONE
 • Xác định các tiêu chuẩn xác thực để xác thực triển khai giải pháp Workspace ONE
 • Thiết kế kế hoạch triển khai giải pháp Workspace ONE phù hợp cho người dùng cuối

Đối tượng học viên

Quản trị viên Workspace ONE, quản trị viên di động và danh tính giàu kinh nghiệm, quản lý tài khoản, kiến ​​trúc sư giải pháp, kỹ sư giải pháp, kỹ sư bán hàng và cố vấn

Điều kiện tiên quyết

Khóa học này yêu cầu hoàn thành một trong các bộ khóa học sau:

 • Workspace ONE: Triển khai và quản lý [20.x]
 • VMware Workspace ONE: Kỹ năng quản lý điểm cuối hợp nhất [V20.x] và VMware Workspace ONE: Tích hợp không gian làm việc kỹ thuật số [V20.x]

 

Chứng nhận

Việc tham dự khóa học này đáp ứng yêu cầu đào tạo để đạt được chứng nhận sau:

 • VMware Certified Professional – Không gian làm việc kỹ thuật số (VCP-DW)

Hãy liên hệ qua Fanpage Trainocate Vietnam để nhận thêm thông tin thi chứng chỉ VMware.

Tìm hiểu thêm về các khóa học VMware tại Trainocate Vietnam nhé!

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Khóa học VMware khác

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top