CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
WS1UEMBC21 - VMware Workspace ONE: UEM Bootcamp [V21.x]

WS1UEMBC21 - VMware Workspace ONE: UEM Bootcamp [V21.x]

WS1UEMBC21 - VMware Workspace ONE: UEM Bootcamp [V21.x]

Mục tiêu

 • Làm quen được với lộ trình học VMware và các chứng chỉ VMware
 • Giải thích các tính năng và chức năng chung được kích hoạt với Workspace ONE UEM
 • Tóm tắt các chức năng quản trị cần thiết của VMware Workspace ONE®
 • Tóm tắt và triển khai các tích hợp Workspace ONE phổ biến
 • Giải thích về tích hợp Workspace ONE UEM với các dịch vụ thư mục
 • Giải thích và triển khai các dịch vụ biên Workspace ONE
 • Tích hợp các điểm cuối thiết bị vào Workspace ONE UEM
 • Triển khai cấu hình an toàn cho các thiết bị được Workspace ONE UEM quản lý
 • Duy trì tình trạng hoạt động của môi trường và đội thiết bị
 • Triển khai ứng dụng cho các thiết bị được Workspace ONE UEM quản lý
 • Phân tích triển khai Workspace ONE UEM
 • Tóm tắt phương pháp khắc phục sự cố cơ bản
 • Phác thảo các kỹ thuật khắc phục sự cố phổ biến trong Bảng điều khiển Workspace ONE UEM
 • Phác thảo các kỹ thuật khắc phục sự cố phổ biến khi tích hợp các giải pháp doanh nghiệp trong Bảng điều khiển Workspace ONE UEM
 • Tóm tắt các chiến lược khắc phục sự cố phổ biến cho các thiết bị được Workspace ONE UEM quản lý
 • Phác thảo các kỹ thuật khắc phục sự cố quản lý ứng dụng phổ biến trong Workspace Bảng điều khiển ONE UEM
 • Tóm tắt các kỹ thuật khắc phục sự cố phổ biến để quản lý email trong Bảng điều khiển Workspace ONE UEM
 • Giải thích các phương pháp khắc phục sự cố phổ biến cho nền tảng Workspace ONE UAG và các dịch vụ biên riêng lẻ
 • Vạch ra các công cụ khắc phục sự cố hữu ích như Self-service Portal và VMware Workspace ONE® Assist™

Nội dung khoá học đào tạo VMware

1 Giới thiệu về khóa học

 • Giới thiệu và hậu cần khóa học
 • Mục tiêu của khóa học

 

2 Kiến trúc nền tảng

 • Tóm tắt các tính năng và chức năng của Workspace ONE UEM
 • Vạch ra những lợi ích khi tận dụng Workspace ONE UEM
 • Nhận biết các thành phần cốt lõi và năng suất tạo nên nền tảng Workspace ONE UEM

 

3 Quản trị

 • Giải thích các tính năng và chức năng của Workspace ONE Hub Services
 • Tóm tắt cấu trúc quản lý phân cấp
 • Điều hướng và tùy chỉnh bảng điều khiển Workspace ONE UEM
 • Vạch ra các tùy chọn và quyền của tài khoản

 

4 Tích hợp doanh nghiệp

 • Vạch ra quy trình và nhu cầu tích hợp với các dịch vụ thư mục
 • Giải thích xác thực chứng chỉ và triển khai thực tế với Workspace ONE
 • Giải thích những lợi ích khi tích hợp dịch vụ SMTP email vào bảng điều khiển Workspace ONE UEM

 

5 Tích hợp

 • Vạch ra các cấu hình tiên quyết trong môi trường Workspace ONE UEM để tích hợp các thiết bị để quản lý
 • Vạch ra các bước thiết lập tự động khám phá trong bảng điều khiển Workspace ONE UEM
 • Đăng ký điểm cuối thông qua Ứng dụng VMware Workspace ONE® Intelligent Hub
 • Tóm tắt các tùy chọn tích hợp nền tảng

 

6 Quản lý Điểm cuối

 • Giải thích sự khác biệt giữa hồ sơ thiết bị và hồ sơ người dùng
 • Mô tả các tùy chọn quản lý chính sách cho Windows 10 và macOS

 

7 Phương pháp quản lý thay thế

 • Mô tả chức năng và lợi ích của việc dàn dựng thiết bị
 • Cấu hình cung cấp sản phẩm trong bảng điều khiển Workspace ONE UEM
 • Hiểu được lợi ích của việc triển khai cấu hình VMware Workspace ONE® Launcher™ cho các thiết bị Android

 

8 Ứng dụng

 • Mô tả các tính năng, lợi ích và khả năng của quản lý ứng dụng trong Workspace ONE UEM
 • Hiểu và cấu hình cài đặt triển khai cho các ứng dụng công khai, nội bộ và trả phí trong bảng điều khiển Workspace ONE UEM
 • Mô tả lợi ích của việc sử dụng tích hợp Nội dung Apple Business Manager
 • Mô tả lợi ích của việc sử dụng phân phối phần mềm từ máy chủ đến máy khách
 • Liệt kê các chức năng và lợi ích của bộ công cụ VMware Workspace ONE® SDK

 

9 Email thiết bị

 • Phác thảo các ứng dụng email được Workspace ONE UEM hỗ trợ
 • Cấu hình hồ sơ Exchange Active Sync (EAS) trong Workspace Bảng điều khiển ONE UEM
 • Cấu hình cài đặt Workspace ONE® Boxer
 • Tóm tắt các mô hình tích hợp cơ sở hạ tầng email khả dụng và mô tả quy trình làm việc của chúng

 

10 Chia sẻ nội dung

 • Mô tả lợi ích khi sử dụng Content Gateway và quy trình làm việc của Content Gateway
 • Mô tả lợi ích khi tích hợp kho lưu trữ nội dung với Workspace ONE UEM
 • Cấu hình kho lưu trữ trong bảng điều khiển Workspace ONE UEM

 

11 Bảo trì

 • Xác định các công cụ bảng điều khiển hỗ trợ bảo trì
 • Phân tích cách triển khai các chính sách tuân thủ để bảo vệ an ninh môi trường
 • Phác thảo các tính năng và chức năng được Workspace ONE Assist hỗ trợ

 

12 Trí tuệ và Tự động hóa

 • Phác thảo chức năng được VMware Workspace ONE® Intelligence™ hỗ trợ
 • Tóm tắt và triển khai tự động hóa
 • Mô tả các chức năng và lợi ích khi sử dụng các chính sách tuân thủ
 • Giải thích trường hợp sử dụng Freestyle Orchestrator và hiểu Freestyle Workflows
 • Phác thảo khả năng của cảm biến và tập lệnh cũng như các bước để tạo chúng

 

13 Nguyên tắc cơ bản về Khắc phục sự cố UEM

 • Phác thảo logic khắc phục sự cố phần mềm và phương pháp hỗ trợ
 • Giải thích cách biết cốt lõi thành phần quy trình luồng có thể giúp khắc phục sự cố sản phẩm
 • Giải thích cách hiểu biết về quy trình luồng thành phần tích hợp có thể giúp khắc phục sự cố sản phẩm
 • Xác định các tệp nhật ký Workspace ONE UEM khác nhau

 

14 Xử lý sự cố bảng điều khiển UEM

 • Phác thảo các biện pháp thực hành tốt nhất để khắc phục sự cố bảng điều khiển Workspace ONE UEM
 • Xác định các sự cố phổ biến liên quan đến quản lý nhóm và chỉ định
 • Phác thảo các sự cố phổ biến về thiết lập hệ thống bảng điều khiển Workspace ONE UEM và vai trò
 • Hiểu cách sử dụng các sự kiện phân tích để xác định lỗi nền tảng
 • Tóm tắt các bước thu thập và phân tích nhật ký bảng điều khiển Workspace ONE UEM

 

15 Xử lý sự cố tích hợp

 • Phác thảo các tích hợp doanh nghiệp phổ biến trong Workspace ONE UEM • Phác thảo các kỹ thuật khắc phục sự cố phổ biến cho VMware AirWatch® Cloud Connector™
 • Khắc phục sự cố liên quan đến tích hợp Dịch vụ thư mục
 • Xác định sự cố đồng bộ hóa người dùng và nhóm thư mục
 • Khắc phục sự cố liên quan đến tích hợp cơ quan cấp chứng chỉ
 • Giải thích tích hợp VMware Workspace ONE® Access™ và các kỹ thuật khắc phục sự cố Workspace ONE Intelligent Hub

 

16 Điểm cuối Xử lý sự cố

 • So sánh cấu trúc kết nối điểm cuối trong Workspace ONE UEM
 • Vạch ra các công cụ và tài nguyên hữu ích để xử lý sự cố điểm cuối
 • Tóm tắt các biện pháp thực hành tốt nhất để xử lý sự cố đăng ký thiết bị
 • Giải thích các kỹ thuật xử lý sự cố kết nối thiết bị
 • Hiểu cách xác định và giải quyết các sự cố liên quan đến hồ sơ
 • Xác định các sự cố chính sách tuân thủ phổ biến và nguyên nhân gốc rễ tiềm ẩn

 

17 Xử lý sự cố ứng dụng

 • Hiểu các loại ứng dụng khác nhau và các câu hỏi về phạm vi xử lý sự cố
 • Xem lại cấu hình quản lý ứng dụng
 • Tóm tắt các công cụ và tài nguyên chung để xử lý sự cố ứng dụng
 • Mô tả logic chung của quá trình xử lý sự cố

 

18 Xử lý sự cố email

 • Xem lại các kiến ​​trúc và quy trình làm việc email khác nhau
 • Tóm tắt các lỗi thường gặp liên quan đến hồ sơ email
 • Xác định các công cụ và tài nguyên để xử lý sự cố email
 • Giải thích VMware AirWatch® Secure Email Gateway™ về các kỹ thuật xử lý sự cố UAG
 • Vạch ra các sự cố tích hợp PowerShell và các kỹ thuật để giải quyết chúng

 

19 Xử lý sự cố UAG và Edge Service

 • Xem lại kiến ​​trúc UAG và quy trình làm việc dịch vụ edge
 • Hiểu cấu hình chung của UAG
 • Giải thích cách sử dụng các công cụ và tài nguyên xử lý sự cố liên quan đến UAG
 • Xác định và giải quyết các sự cố Content Gateway phổ biến trên UAG
 • Tóm tắt VMware Tunnel™ về các kỹ thuật xử lý sự cố UAG

 

20 Công cụ xử lý sự cố bổ sung

 • Mô tả cách Self-service Portal giúp quản trị viên và trao quyền cho người dùng cuối giải quyết sự cố
 • Hiểu cách Workspace ONE Assist có thể giúp xử lý sự cố điểm cuối

Đối tượng học viên

Người vận hành và quản trị viên Workspace ONE UEM, quản lý tài khoản, kiến ​​trúc sư giải pháp, kỹ sư giải pháp, kỹ sư bán hàng và cố vấn

Điều kiện tiên quyết

Khóa học này không có điều kiện tiên quyết.

 

Chứng nhận

Khoá học này không đi kèm với chứng chỉ VMware.

Hãy liên hệ qua Fanpage Trainocate Vietnam để nhận thêm thông tin thi chứng chỉ VMware.

Tìm hiểu thêm về các khóa học VMware tại Trainocate Vietnam nhé!

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Khóa học VMware khác

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top