CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
VMVOO_1 - VMware vRealize Operations for Operators v6.x

VMVOO_1 - VMware vRealize Operations for Operators v6.x

VMVOO_1 - VMware vRealize Operations for Operators v6.x

Tổng quan

Trainocate Vietnam - VMware Partner cung cấp khoá học này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng vRealize Operations như một công cụ pháp y và dự đoán. Khóa học dựa trên VMware ESXi™ 6.5, VMware vCenter Server® 6.5 và vRealize Operations 6.6.

Lưu ý: Nếu bạn đã học khóa học VMware vRealize Operations Manager: Cài đặt, Cấu hình, Quản lý, nội dung trùng lặp khiến khóa học này không phù hợp với bạn.

Sản phẩm có liên quan

 • vRealize Operations 6.6
 • ESXi 6.5
 • vCenter Server 6.5

Objectives

Đến cuối khóa học, bạn sẽ có thể đạt được các mục tiêu sau:

 • Làm quen được với lộ trình học VMware và các chứng chỉ VMware
 • Điều hướng giao diện người dùng VMware vRealize® Operations Manager™
 • Sử dụng chế độ xem và báo cáo để thu thập thông tin về môi trường
 • Sử dụng cảnh báo và huy hiệu phân tích để khắc phục sự cố hoạt động vSphere phổ biến và phức tạp
 • Giám sát rủi ro năng lực và việc sử dụng cơ sở hạ tầng, đồng thời thực hiện lập kế hoạch năng lực và phân tích giả định
 • Sử dụng thẻ và nhóm để sắp xếp các đối tượng một cách hợp lý, ví dụ, theo ứng dụng, theo tổ chức hoặc theo vị trí
 • Cấu hình chính sách để đáp ứng nhu cầu hoạt động của môi trường của bạn

Nội dung khoá học VMware

1. Giới thiệu về khóa học

 • Giới thiệu và hậu cần khóa học
 • Mục tiêu khóa học

 

2. Giới thiệu về vRealize Operations

 • Mô tả cách sử dụng vRealize Operations để quản lý trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm
 • Mô tả các tính năng và lợi ích của vRealize Operations

 

3. Giao diện người dùng vRealize Operations

 • Điều hướng các khu vực chính của giao diện người dùng
 • Giải thích tầm quan trọng của cây kiểm kê
 • Xem tiện ích và bảng thông tin trên Trang chủ
 • Xem cây kiểm kê và đối tượng trên trang Môi trường

 

4. Các khái niệm về vRealize Operations

 • Sử dụng chế độ xem để thu thập thông tin về môi trường
 • Tạo báo cáo về môi trường
 • Giải thích cách dữ liệu được vRealize Operations thu thập và phân tích
 • Liệt kê các chức năng của thành phần phân tích
 • Thảo luận về các chỉ số chính trong giao diện người dùng cung cấp cảnh báo về các vấn đề tiềm ẩn
 • Sử dụng cảnh báo để xác định nguyên nhân gốc rễ gây ra các vấn đề về hiệu suất, năng lực và sử dụng
 • Sử dụng các triệu chứng để chỉ ra một vấn đề tiềm ẩn
 • Sử dụng huy hiệu để phân tích trực quan môi trường của bạn nhằm xác định điều kiện tốt hay xấu cho toàn bộ môi trường

 

5. Xử lý sự cố về tình trạng hệ thống

 • Thảo luận về quy trình xử lý sự cố về tình trạng hệ thống
 • Xử lý sự cố về tình trạng hệ thống cảnh báo
 • Khắc phục sự cố hiệu suất của người dùng
 • Sử dụng bản đồ thời tiết sức khỏe và bản đồ nhiệt để theo dõi tình trạng hệ thống

 

6. Lập kế hoạch năng lực

 • Xác định thuật ngữ lập kế hoạch năng lực
 • Thảo luận về các mô hình lập kế hoạch năng lực
 • Giám sát rủi ro năng lực trong môi trường
 • Khắc phục sự cố rủi ro
 • Khắc phục sự cố hiệu quả
 • Xác định các cách để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên
 • Sử dụng các dự án để thực hiện các kịch bản giả định

 

7. Thẻ, Nhóm ứng dụng và Nhóm đối tượng tùy chỉnh

 • Sử dụng thẻ và ứng dụng để nhóm các đối tượng
 • Tạo nhóm đối tượng tùy chỉnh trong môi trường

 

8. Chính sách

 • Liệt kê các hướng dẫn để tùy chỉnh vRealize Operations
 • Nhập và xuất nội dung
 • Tạo chính sách cho các loại khối lượng công việc khác nhau
 • Giải thích cách thức hoạt động của kế thừa chính sách

Đối tượng học viên

Người vận hành chịu trách nhiệm về hoạt động hàng ngày của môi trường vSphere

Điều kiện tiên quyết

Lớp học này yêu cầu hoàn thành một trong các khóa học sau hoặc kinh nghiệm quản trị hệ thống với các triển khai vSphere:

 • VMware vSphere: Cài đặt, Cấu hình, Quản lý [V6.5]
 • VMware vSphere: Tối ưu hóa và Mở rộng quy mô [V6.5]

Chứng nhận

Khoá học này không đi kèm với chứng chỉ VMware.

Hãy liên hệ qua Fanpage Trainocate Vietnam để nhận thêm thông tin thi chứng chỉ VMware.

Tìm hiểu thêm về các khóa học VMware tại Trainocate Vietnam nhé!

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Khóa học VMware khác

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top