CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
VROPSICM8 - VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage [V8]

VROPSICM8 - VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage [V8]

VROPSICM8 - VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage [V8]

Tổng quan

Trainocate Vietnam - VMware Partner cung cấp khoá học này giải thích về chứng chỉ, khái niệm về năng lực và tối ưu hóa khối lượng công việc với các trường hợp sử dụng thực tế và bao gồm khắc phục sự cố bằng bảng thông tin và cách quản lý tuân thủ và cấu hình. Khóa học cũng bao gồm các gói quản lý như các gói dành cho hoặc trong giải pháp SDDC Management Health, Storage Devices Management Pack và AWS Management Pack.

Mục tiêu

 • Làm quen được với lộ trình học VMware và các chứng chỉ VMware
 • Mô tả kiến ​​trúc vRealize Automation và các trường hợp sử dụng trong môi trường đám mây
 • Quản lý các thực thể vRealize Automation trên VMware và cơ sở hạ tầng đám mây và ảo của bên thứ ba
 • Cấu hình và quản lý Tài khoản đám mây, Dự án, Ánh xạ hương vị, Ánh xạ hình ảnh, Hồ sơ mạng, Hồ sơ lưu trữ, Khối lượng, Thẻ và Dịch vụ
 • Tạo, sửa đổi, quản lý và triển khai Bản thiết kế
 • Kết nối với Cụm Kubernetes và quản lý hình ảnh và triển khai
 • Tùy chỉnh dịch vụ và máy ảo bằng cloudConfig
 • Cấu hình và quản lý Service Broker
 • Cấu hình và quản lý hành động ABX, thuộc tính tùy chỉnh, đăng ký môi giới sự kiện và quy trình làm việc VMware vRealize® Orchestrator™
 • Tích hợp với vRealize Orchestrator
 • Cài đặt vRealize Automation bằng VMware vRealize® Suite Lifecycle Manager™
 • Mô tả Dịch vụ tự động hóa đám mây (Cloud Assembly và Code Stream).
 • Sử dụng nhật ký và lệnh CLI để giám sát và khắc phục sự cố vRealize Automation

Nội dung khoá học đào tạo VMware

1. Giới thiệu khóa học

 • Giới thiệu và hậu cần khóa học
 • Mục tiêu khóa học

 

2. Tổng quan và kiến ​​trúc vRealize Automation

 • Mô tả mục đích và chức năng của vRealize Automation
 • Mô tả kiến ​​trúc vRealize Automation
 • Mô tả cách sử dụng VMware Workspace ONE® AccessTM
 • Mô tả mối quan hệ giữa các cụm Kubernetes, vùng chứa và dịch vụ vRealize Automation
 • Mô tả các lệnh CLI để quản lý cụm vRealize Automation 8
 • Mô tả Cloud Assembly
 • Mô tả Service Broker
 • Mô tả Code Stream

 

3. Cài đặt vRealize Automation

 • Liệt kê các loại triển khai vRealize Automation khác nhau
 • Giải thích mục đích của trình cài đặt dễ dàng vRealize
 • Nhận biết quy trình cài đặt vRealize Automation

 

4. Xác thực và ủy quyền

 • Xác định các bước liên quan đến việc tích hợp Workspace One với Active Directory
 • Nhận biết các tính năng của Workspace One
 • Nhận biết các vai trò người dùng có sẵn trong vRealize Automation
 • Nhận biết các tác vụ chính do từng vai trò người dùng thực hiện

 

5. Cấu hình ban đầu cơ bản

 • Nhanh chóng tạo cấu hình cơ bản bằng tài khoản đám mây, vùng đám mây, dự án, ánh xạ hương vị và ánh xạ hình ảnh

 

6. Tạo và triển khai bản thiết kế cơ bản

 • Cấu hình bản thiết kế cơ bản
 • Triển khai bản thiết kế cơ bản

 

7. Thẻ và cấu hình lưu trữ

 • Cấu hình thẻ
 • Cấu hình cấu hình lưu trữ
 • Mô tả khối lượng
 • Sử dụng thẻ và cấu hình lưu trữ trong bản thiết kế

 

8. Bản thiết kế nâng cao

 • Sử dụng mã hóa YAML trong bản thiết kế, bao gồm dữ liệu đầu vào của người dùng, định dạng văn bản và biểu thức điều kiện
 • Tạo bản thiết kế cho nhiều đám mây
 • Sử dụng thiết kế lặp và kiểm soát phiên bản trong bản thiết kế

 

9. Tích hợp NSX-T Data Center

 • Liệt kê các khả năng và trường hợp sử dụng của NSX-T Data Center
 • Mô tả kiến ​​trúc và thành phần của NSX-T Data Center
 • Tích hợp NSX-T Data Center với vRealize Automation
 • Liệt kê các cấu hình mạng được hỗ trợ trong vRealize Automation
 • Sử dụng các thành phần NSX-T Data Center để thiết kế bản thiết kế ứng dụng nhiều tầng
 • Xác định các tùy chọn mạng và bảo mật có sẵn trong canvas thiết kế

 

10. Tài khoản đám mây

 • Cấu hình và sử dụng tài khoản đám mây AWS
 • Cấu hình và sử dụng tài khoản đám mây Azure
 • Cấu hình và sử dụng tài khoản đám mây Google Cloud Platform

 

11 Service Broker

 • Mô tả trường hợp sử dụng Service Broker
 • Xác định nguồn nội dung và chia sẻ nội dung
 • Xác định thực thi chính sách Service Broker
 • Sử dụng biểu mẫu tùy chỉnh cho các mục danh mục

 

12. Tùy chỉnh Blueprints

 • Mô tả cloudConfig và Cloud-Init
 • Tạo mẫu máy ảo vSphere có thể sử dụng với Cloud-Init
 • Sử dụng cloudConfig để tùy chỉnh tên máy chủ
 • Sử dụng cloudConfig để tạo người dùng
 • Sử dụng cloudConfig để cài đặt phần mềm
 • Sử dụng cloudConfig để quản lý trạng thái nguồn
 • Sử dụng cloudConfig để định dạng đĩa và gắn ổ đĩa

 

13. Khả năng mở rộng vRealize Automation

 • Mô tả hành động ABX
 • Đặt thuộc tính tùy chỉnh
 • Tạo chủ đề sự kiện
 • Tạo đăng ký
 • Tạo và sử dụng quy trình công việc
 • Tích hợp vRealize Automation với vRealize Orchestrator

 

14. vRealize Automation và Kubernetes

 • Mô tả Kubernetes
 • Tích hợp vRealize Automation với cụm Kubernetes

 

15. vRealize Automation Giám sát, Nhật ký và Khắc phục sự cố

 • Mô tả nhật ký vRealize Automation khác nhau tệp
 • Khắc phục sự cố vRealize Automation
 • Thay thế một pod dịch vụ vRealize Automation
 • Chụp nhanh thiết bị vRealize Automation

Đối tượng học viên

 • Quản trị viên hệ thống và nhà tích hợp hệ thống giàu kinh nghiệm chịu trách nhiệm thiết kế và triển khai vRealize Automation

Điều kiện tiên quyết

Khóa học này yêu cầu hoàn thành một trong các khóa học sau:

 • VMware vSphere: Cài đặt, Cấu hình, Quản lý [V6.x]
 • VMware vSphere: Fast Track [V6.x]

 

Kinh nghiệm làm việc tại dòng lệnh sẽ hữu ích.

Khóa học này yêu cầu học viên có thể thực hiện các tác vụ sau mà không cần trợ giúp hoặc hướng dẫn trước khi đăng ký khóa học này:

 • Tạo các đối tượng VMware vCenter Server®, chẳng hạn như trung tâm dữ liệu và thư mục
 • Tạo máy ảo bằng trình hướng dẫn hoặc mẫu
 • Sửa đổi phần cứng của máy ảo
 • Di chuyển máy ảo bằng VMware vSphere® vMotion®
 • Di chuyển máy ảo bằng VMware vSphere® Storage vMotion®
 • Cấu hình và quản lý cụm vSphere DRS bằng nhóm tài nguyên. •
 • Cấu hình và quản lý cụm VMware vSphere® High Availability.
 • Nếu bạn không thể thực hiện tất cả các tác vụ này, VMware khuyên bạn nên hoàn thành một trong các khóa học tiên quyết trước khi đăng ký VMware vRealize Automation: Cài đặt, Cấu hình, Quản lý.

Chứng nhận

 

Khoá học này không đi kèm chứng chỉ.

Hãy liên hệ qua Fanpage Trainocate Vietnam để nhận thêm thông tin thi chứng chỉ VMware.

 

Tìm hiểu thêm về các khóa học VMware tại Trainocate Vietnam nhé!

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Khóa học VMware khác

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top